Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sikringshogst i Skorhaugåsen

Flere trær i Skorhaugåsen er angrepet av stor granbarkbille, og blir av sikkerhetshensyn felt i nær fremtid.

Skorhaugåsen er et stort kommunalt friområde øst for Ski sentrum, inntil Ski videregående skole, Ski ishall og kommunes driftssentral Drømtorp. Friområde består av mange stier, lysløype, hinderløype og natursti. Det er mye brukt av publikum og skoleelever.

Skogen angrepet av granbarkbiller

I 2018 foretok Ski kommune hogst av ca. 15- 20 døde trær helt syd i området – dette var tørrgran. Den øvrige granskogen var da grønn og levende. Utover sommeren og høsten 2019 endret bilde seg dramatisk, og over 2-300 store graner har dødd eller er døende pga. angrep av stor granbarkbille.

Strakstiltak vurdert som nødvendig

Etter befaringer i oktober 2019 vurderte park- og veiavdelingen og kommuneskogene det som nødvendig å sette inn strakstiltak for å gjøre bruk av området tryggere. Forberedende arbeid er allerede i gang, og selve hogsten av trærne vil starte i nær fremtid.

Det vil ikke bli nødvendig å stenge av hele friområdet under hogsten, men nært der trefelling pågår vil publikum bli veiledet av representanter fra kommunen.


Publisert: 25.10.2019 10:15
Sist endret: 25.10.2019 14:27