Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Setter i gang arbeid med områderegulering for Kirkeveien nord

Torsdag 1. februar kl. 18.30 blir det åpent møte om planarbeidet i kommunestyresalen i Ski rådhus.

Ski kommune varslet denne uken oppstart av planarbeidet med områdereguleringen for Kirkeveien nord.

Varsel om oppstart av planarbeid - Områderegulering Kirkeveien nord finner du under Høringer og offentlig ettersyn her på kommunens hjemmeside.

Informasjon og medvirkning

Planavdelingen holdt et grunneiermøte i begynnelsen av desember 2017.

Neste møte om planarbeidet med områderegulering Kirkeveien nord blir et åpent møte i kommunestyresalen i Ski rådhus torsdag 1. februar klokka 18.30.

Da vil i tillegg Statens vegvesen orientere om sin detaljregulering av Kirkeveien. Det blir mulig å stille spørsmål til både planavdelingen og Statens vegvesen.

Videre muligheter for medvirkning i Ski kommunes planprosess for Kirkeveien nord vil bli publisert her på nettsiden etter hvert, under Høringer og offentlig ettersyn, og blir også delt på kommunens Facebookside. Følg oss på Facebook, så får du innleggene våre i nyhetsstrømmen din.

Frist for innspill

Fristen for innspill og merknader til Ski kommunes varsel om oppstart er fredag 16. februar. 

Kontaktinformasjon finner du her.


Publisert: 10.01.2018 10:52
Sist endret: 07.12.2018 10:58