Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prøveprosjekt for støtteordning til kjøp av el-sykkel

Rådmannen foreslår et prøveprosjekt for støtteordning til kjøp av el-sykkel. Blir forslaget vedtatt i sin nåværende form, kan innbyggere søke kommunen om økonomisk støtte til å kjøpe el-sykkel fra 15. april til 1. mai.

Endelig vedtak i saken gjør politikerne i kommunestyret onsdag 29. mars. Politikerne i utvalg for teknikk og miljø vil behandle saken neste uke, onsdag 22. mars.

Søknadsskjema vil etter hvert bli tilgjengelig for nedlasting fra kommunens nettsider. Tildelingen blir behovsprøvd, så det blir ikke førstemann til mølla.

Rådmannen foreslår at hver husstand kan søke om 5000 kroner, eller maksimalt 25 prosent av det det koster å kjøpe el-sykkelen. Blir saken vedtatt, vil det også bli mulig å søke om 1000 kroner til innkjøp av piggdekk og sykkelveske i tillegg til de 5000 til selve sykkelen.

Kommunestyret bevilget i fjor 500.000 kroner til et prøveprosjekt for el-sykler i Ski kommune. Det er disse pengene som nå skal deles ut. Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra kommunen.

Her kan du lese forslaget i sin helhet. I saksfremlegget blir det også spesifisert hva som må stå i søknaden. Gitt at forslaget vedtas av kommunestyret, vil du finne tips til søknadsutfyllingen og annen relevant informasjon her på kommunens nettsider i begynnelsen av april.

el-sykkel Illustrasjonsfoto


Publisert: 16.03.2017 08:42
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css