Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Politikerne skal vedta nye veinavn

Nå er forslaget til nye veinavn i Nordre Follo kommune klart. I juni skal saken til politisk behandling.

I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner og fra 1.1.2020 må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Innbyggerne i Oppegård og Ski kommune ble bedt om å sende inn forslag til nye veinavn. Etter en høringsperiode fra 19.12.2018 til 22.1.2019, har så administrasjonen laget et forslag som politikerne skal ta stilling til i juni.

Oppegård

Ski

 Eksisterende Nytt   Eksisterende Nytt 
 Balders vei  Fjellsvingen  Bakkeveien  Skorhaugbakken/Skorobakken
 Bjerkeveien Bjerkebakken   Bekkeliveien  Blåveisbakken
 Dalskleiva  Kleiva  Damveien  Damfaret
 Dalsveien  Radka Toneffs vei  Elgfaret  Gaupefaret
 Einerveien  Einersvingen  Fjellveien  Stigninga
 Kirkeveien  Kirkebakken  Greverudveien  Bjørnstadveien
 Orreveien  Bokfinkveien  Hareveien  Beverstien
 Ospelia  Lønnelia  Holteveien  Konduktørveien
 Parkveien  Gamle Parkveien  Jotunveien  Slorabekken
 Rugdeveien  Dueveien  Noråsveien  Åkerveien
 Skogveien  Skogkanten  Røsslyngveien  Finstadskogen
 Tårnveien  Vanntårnveien  Rådyrveien  Salamanderveien
 Tømmerveien  Tømmerfaret  Sagveien  Sagtomta
     Solveien  Solsvingen
     Sætreveien  Eplehagen
     Vestliveien  Krakelsrudveien

 I tillegg blir tre veier i Oppegård kommune omadressert til eksisterende veier:

  • Skolebakken omadresseres til Kolbotn Terasse
  • Stasjonsveien omadresseres til Sætreskogveien
  • Åsenveien omadresseres til Kringsjåveien

Administrasjonen i Oppegård og Ski kommune har sammen med historielagene gjort en vurdering av navneforslagene som har kommet inn til hver enkelt vei. Basert på dette har vi kommet fram til forslag til nye veinavn. Forslagene til nye veinavn har vært ute på høring i to måneder. Alle var velkomne til å uttale seg om både forslag og begrunnelser.

Fellesnemnda fatter rådgivende vedtak om hva som blir de nye veinavnene på sitt møte 19. juni. De endelige veinavnene vedtas av konstituert kommunestyre for Nordre Follo høsten 2019.

Les mer i sakspapirene til møtet i fellesnemndas arbeidsutvalg.


Publisert: 27.05.2019 10:36
Sist endret: 22.10.2019 08:46