Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nordre Follo kommunes manntall

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn. Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme ved valget i Nordre Follo må du stå innført i manntallet.

Det er registrert bostedsadresse pr. 30. juni 2019 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen.

Her kan du sjekke om du er manntallsført
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Oppegård, Kolbotnveien 30 og rådhuset i Ski, Idrettsveien 8 samt Ski bibliotek i Åsenveien 6 (Ski storsenter, ved kinoen).

Merk: I begynnelsen av august får alle med stemmerett i Nordre Follo valgkort i posten. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.

Slik klager du
I følge valgforskriften skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall.

I praksis betyr dette at søknad om retting i manntallet må være kommet til valgstyret innen mandag 2. september 2019.

Les mer om dette på valg.no.

Vi viser til valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2 om grunnlag for oppdatering av manntallet.

Valgloven    
Valgforskriften  

Søknad om endring sendes:

Nordre Follo valgstyre
Postboks 510
1411 Kolbotn

Kristin Holler
Prosjektleder valg


Publisert: 17.07.2019 08:28
Sist endret: 22.10.2019 08:46