Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nordbyveien bro åpnes for trafikk mandag 7. august

Bane NOR og entreprenøren OHL melder at Nordbyveien bro åpnes for all trafikk mandag 7. august.

På åpningsdagen vil det ifølge Bane NOR kun være ett lag med asfalt på veien. Topplaget med asfalt vil bli lagt på natt til tirsdag 8. august. Dette er koordinert med og godkjent av Statens vegvesen.

Grunnen til at broen må åpnes før asfalt-topplaget er på plass er at Ruter trenger å kunne kjøre busser over broen etter en ruteomlegging fra og med mandag 7. august.

Les mer om Nordbyveien bro

Nytt gang- og sykkelmønster når nye Nordbyveien bro er åpnet

Trafikksituasjonen i Jernbaneveien

Ifølge et nabovarsel fra Bane NOR som kom i vinter, skal fylkesveien Jernbaneveien fortsatt holdes stengt for personbiler etter at Nordbyveien bro er åpnet. Bane NOR jobber fortsatt i Jernbaneveien fremover, og når de arbeidene er ferdig slik at veien kan åpnes igjen, blir den ikke åpen for personbiler. Da er Jernbaneveien kun for busser, drosjer, gående og syklende. Her kan du lese mer om dette:

Nabovarsel fra Bane NOR om blant annet trafikksituasjonen i Jernbaneveien fremover

Trafikksituasjonen i Kirkeveien

Vi har fått spørsmål om fremkommeligheten i Kirkeveien fremover. Fylkesveien Kirkeveien skal ikke stenges nå i sommer, så der kan man kjøre når Nordbyveien bro er åpnet. Statens vegvesen planlegger å bygge ut Kirkeveien, det er riktig, men de har ikke offentliggjort noen startdato ennå. Kommunen er i dialog med Statens vegvesen om dette. Vi vil informere her på kommunens nettside og på kommunens Facebookside i samarbeid med Statens vegvesen når vi vet mer.

Trafikksituasjonen i Åsenveien

Åsenveien vil være stengt for personbiler så lenge kollektivtrafikken ikke kan bruke Jernbaneveien, det vil si frem til vinteren 2017/2018. Vi vil informere nærmere når vi vet når veien åpnes for personbiler igjen.

nordbyveien bro

Nordbyveien bro 12. juli 2017. Foto: Ski kommune


Publisert: 14.07.2017 08:16
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css