Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nabolagsmøte om ungdomsmiljøet i Ski

Onsdag 19. april ble det gjennomført nabolagsmøte om ungdomsmiljøet i Ski på Haugjordet ungdomsskole.

– Vi unge får av og til høre fra foreldrene våre at vi ikke skal være med de folkene som lager bråk. Men det må vi jo. Ellers blir de jo enda mer alene – og enda mer isolert i sin egen lille klikk. Så klart vi må ta dem med. Det er veldig bra ungdom i Ski kommune, sa Ingrid, 10.-klasseelev.

– Det skal være trygt å vokse opp i Ski kommune, sa ordfører Tuva Moflag da hun ønsket velkommen til nabolagsmøte i aulaen på Haugjordet ungdomsskole. Ungdomsmiljøet var tema, og at dette engasjerer befolkningen i Ski kom tydelig fram også denne gangen. På programmet stod innlegg fra politiet, Ski storsenter, Natteravnene, kommunalt foreldreutvalg, Kjeller'n fritidsklubb og representanter for rektorene – men det var Iver fra 10. klasse som fikk presentere elevenes syn på utfordringene først.

– Hvordan er det å være elev på skolen vår? Vi hadde et møte i 10. klasse der det kom fram at ingen av elevene på dette trinnet følte seg truet. Men vi fikk høre det var mange som gjorde i 9. trinn. Slik vil vi ikke ha det, og vi merker at det funker å ta opp også slike ting. Men vi er samtidig veldig klar over at dette ikke er en utfordring der det er nok at skolen tar ansvar. Her må mange flere på banen.

Natteravnene på Langhus har våknet til liv igjen, og lederen Cecilie fortalte kort om engasjementet som resulterte i gjenoppvåkningen. Hun fortalte også litt om hva natteravnene gjør og ikke gjør. De skal være til stede med medmenneskelig omsorg – og på den måten redusere vold og kriminalitet.

Fra Ski storsenter kom Gro Collett og fortalte om deres arbeid og engasjement for å skape et godt miljø rundt det største samlingsstedet i Ski. Vektertemaet på Ski storsenter ble trukket fram, og også dette at storsenteret følger tett på ungdommene. Samarbeidet med politiet fungerte godt, og politiet var enig i at tett oppfølging og anmeldelse av alle ulovligheter er det riktige å gjøre.

Fra det kommunale foreldreutvalget stilte lederen Per Christian Langset opp. Han uttrykte glede for alle de positive tiltakene som var satt i verk etter 1. april – og klargjorde godt skillet mellom det å overvåke ungdommene våre i Ski – og det å være årvåkne. Kanskje er det et hovedtrekk at vi snakker for mye om og for lite med våre unge. Skolene er det eneste stedet som samler alle barn og unge, derfor blir det viktig at vi engasjerer oss og samarbeidet så godt vi kan med skolene om å bygge et så positivt klassemiljø som mulig.

Jostein Sandvik fra politiet syntes at Ski kommune og alle bidragsyterne viste at lokalsamfunnet var på riktig kurs. Vi skal fortsette å stå sammen, og unge mennesker i Ski er til å stole på. Han mente også at Forum for forebyggende arbeid (FFFA) hadde vært et meget godt tiltak. Han avsluttet sitt innlegg med at det fortsatt er trygt å bevege seg i ski – og at verdiene våre er det viktig at vi forankrer i hjertet.

Før kommunens egne instanser slapp til, påpekte ordføreren at det var stor tverrpolitisk enighet om å sørge for nok ressurser til å jobbe med ungdomsmiljøet i Ski kommune. Her skal det ikke stå på pengene.

Fra kommunens instanser var det rektor Katti Anker Teisberg ved Haugjordet ungdomsskole og 10. klassingen Ingrid.
– Vi unge får av og til høre fra foreldrene våre at vi ikke skal være med de folkene som lager bråk. Men det må vi jo. Ellers blir de jo enda mer alene – og enda mer isolert i sin egen lille klikk. Så klart vi må ta dem med. Det er veldig bra ungdom i Ski kommune, sa Ingrid.

– Vi har et ansvar for det det psykososiale miljøet - og også måten vi snakker med dere elever på, fortsatte Teisberg. Vi vil gjerne invitere til samarbeid med alle foresatte og andre gode krefter for å bygge et så godt klasse- og skolemiljø som det er mulig å få til.

Stein Nøsting fra Kjeller'n fritidsklubb ville gjerne ha tilbake Forum for forebyggende arbeid. Han pekte på at i en mellomperiode nå hadde Kjeller'n også fått et utvidet ansvar etter Lavesi på Langhus nå skulle rives.
– Vi begynner vårt forebyggende arbeid allerede på barneskolene, påpekte han, og vil til høsten fortsette med «Seek and find». Men aller først nå vil vi ut natt til 1. mai. Da vil vi være der ungdommen er.

Fra Familiens hus og forebyggende avdeling i denne virksomheten kom Pascal Lhote.
Hans avdeling driver hovedsakelig med oppsøkende virksomhet. De går ut for å finne ungdommen, etablere et tillitsforhold til dem. Hensikten er å prøve å få ungdommen til å komme i en refleksjonsmodus der de selv tar ansvar for sine handlinger.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen, og de frammøtte hadde mye på hjertet.
Langhusrypene med utspring i ei Facebookgruppe har også prøvd å tilrettelegge sine ulike måter å gå tur eller trimme på, slik at de kan legge turene sine innom der de vet at ungdommen oppholder seg.

Innspillene ellers kom fra speiderne, kirken og en lang rekke enkeltpersoner som pekte på ulike organiserte – men også de uorganiserte tiltakene som var i gang – eller som noen ønsket å reetablere. Vi voksne blir gode på det vi engasjerer oss i, og vi må tørre å gjøre noe selv, ble det framhevet. Vi må tørre å spørre konkret. Det er tydelig at det er mange gode krefter som ønsker å bidra til å bygge et så godt ungdomsmiljø som mulig i Ski kommune.

Kommunalsjef for oppvekstområdet i Ski kommune, Jane Short Aurlien avsluttet kvelden med å takke for engasjementet.

– Det er veldig mye bra ungdom i Ski kommune, og vi voksne må tørre å være trygge.
Vi skal også holde på strategiene våre, og fortsette å spille på lag, sa hun.

Nabolagsmøte


Publisert: 20.04.2017 12:28
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css