Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå er det klart for første kommunestyremøte i Nordre Follo

Nå er det klart for første kommunestyremøte i Nordre Follo.

Torsdag 17. oktober 2019 samles kommunestyret til i Nordre Follo kommune for første gang. De skal blant annet velge ordfører og varaordfører. Møtes holdes i kommunestyresalen i Oppegård rådhus på Kolbotn fra klokken 19.00 og er åpent for publikum.
Du kan se kommunestyremøtet på nett-TV her.

Det er 47 representanter i kommunestyret fordelt på ti partier.

Se full oversikt over representantene på Nordre Follo kommunes nettside.

Følgende saker står på sakskartet:
1/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
2/19 Valg av Formannskap for perioden 2019-2023
3/19 Valg av ordfører for perioden 2019-2013
4/19 Valg av varaordfører for perioden 2019-2023
5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023

Det er lederen for fellesnemnda i Nordre Follo kommune, Thomas Sjøvold, som leder møtet inntil ny ordfører er valgt.

Tre kommunestyrer fram til 31.12.2019
Vanligvis sitter kommunestyret frem til nytt kommunestyre er konstituert etter et kommunestyrevalg. I år er det ikke slik. Fra 17. oktober til 31. desember 2019 har vi tre kommunestyrer: Nordre Follo, Oppegård og Ski.

Kommunestyret i Nordre Follo har sitt første møte 17. oktober 2019. Da begynner de arbeidet og vil fatte vedtak som er nødvendig for at Nordre Follo kommune skal være operativ fra 1. januar 2020. Nordre Follos kommunestyre skal høsten 2019 blant annet vedta budsjett for 2020 og behandle saker som gjelder

  • Oppstart av nye reguleringer og 1. gangs behandling av reguleringsplaner
  • Kommunale utbyggingsprosjekter
  • Kjøp, salg og leie av fast eiendom

Prinsippavklaringer behandles av Nordre Follo kommunestyre så langt det er mulig.

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vil sitte fram til sammenslåingen 1. januar 2020. De kan fatte vedtak som er nødvendig for å avvikle Oppegård kommune og Ski kommune.

I tillegg til å sørge for avslutning av virksomheten i Oppegård og Ski kommuner er de eksisterende kommunestyrene ansvarlig for tjenestetilbudet til innbyggerne og den daglige driften i Oppegård og Ski kommuner frem til 1.1.2020.

Logo Nordre Follo kommune


Publisert: 14.10.2019 15:22
Sist endret: 22.10.2019 08:46