Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lokal gebyrforskrift - høring

19. juni 2019 vedtok fellesnemnda å legge forslag til ny gebyrforskrift for Nordre Follo kommune ut på høring.

Ski og Oppegård blir Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Kommunen skal vedta lokale forskrifter som fastsetter regler for betaling mv., for å kunne kreve gebyr for selvkosttjenester.

Gebyrforskriften omfatter selvkostområdene innenfor plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven og offentlegforskrifta.

Si din mening

Høringsinnspill sendes til e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no eller per post til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Merkes med saksnummer 19/87.

Frist for å komme med innspill er 16. august 2019.

Hva skjer videre?

Når høringsperioden er avsluttet skal kommunestyret i Nordre Follo kommune behandle og vedta sak om ny gebyrforskrift.

Har du spørsmål?

Kontakt virksomhetsleder for plan, bygg og geodata i Ski kommune, Hans Vestre, tlf. 412 37 837, e-post hans.vestre@ski.kommune.no.

Eller virksomhetsleder for bygg og kart i Oppegård kommune, Karen Zwicky Knobel, tlf. 901 57 068, e-post karen.knobel@oppegard.kommune.no.


Publisert: 02.07.2019 12:49
Sist endret: 22.10.2019 08:46