Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i Ski sentrum

Ski kommune varsler nå oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med grunneieren/utbyggeren av Idrettsveien 11.

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Ski kommune starter opp forhandlinger med grunneieren/utbyggeren av Idrettsveien 11, I11 Ski AS, om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Idrettsveien 11, gnr./bnr. 134/122.

kart idrettsveien 11


Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur i Ski sentrum.

Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Kontaktinformasjon

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

Ski kommune
E-post: postmottak@ski.kommune.no
Postadresse: Idrettsveien 8, 1400 Ski,
Postboks 3010, 1402 Ski

Merk henvendelsen med saksnummer: 19/1524

Kontaktperson ved spørsmål: Karen Storaker, e-post: karen.storaker@ski.kommune.no


Publisert: 12.04.2019 08:27
Sist endret: 12.04.2019 09:32