Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunevåpen for Nordre Follo

Fellesnemnda vedtok i går nytt kommunevåpen for Nordre Follo kommune. Det nye kommunevåpenet er et havreaks. Fargene er sølv på blå bakgrunn.

Kommunevåpen Nordre Follo kommune

Om symbolet - Havreaks
Havreaks er valgt som symbol fordi jordbruk og fruktbarhet har vært viktig i begge kommuner fra 1600-tallet. Det gir assosiasjoner til naturen og nærhet til denne, til mat, samhold og raushet. Kornaks kan både billedlig talt og i overført betydning være symbol på å spire og gro for både natur, dyr og mennesker. Det representerer livets eller årets syklus og oppstår på ny. Videre symboliserer det et fruktbart samfunn der mennesker kan vokse og leve. Havreaks representerer et bærekraftig samfunn med trygge og gode vekstmuligheter.

Om fargevalget - Sølv på blå
Blå representerer himmel, vann og hav og sølv representerer fred og det gode. Fargevalget sølv på blå bakgrunn gir god kontrast og synlighet. God synlighet er viktig med tanke på at kommunevåpen har mange bruksområder, blant annet i stort og smått format på skilt, brevhoder og digitalt.

Prosessen
En politisk arbeidsgruppe oppnevnt av Fellesnemnda har ledet arbeidet for å komme frem til tre forslag til kommunevåpen for Nordre Follo kommune. Først ble det utlyst en åpen konkurranse om forslag til nytt kommunevåpen. Nær 1 000 forslag kom inn. Juryen, som bestod av arbeidsgruppa, valgte så ut ti finalister til en rådgivende avstemning. I overkant av 3000 innbyggere benyttet seg av muligheten til å stemme på sin favoritt. To alternativer, salamander og havreaks, skilte seg klart ut med til sammen 50 prosent av stemmene. Det var nesten dødt løp mellom disse to. Et tredje alternativ, møllestein, ble valgt ut av juryen og de tre alternativene ble lagt fram for Fellesnemnda.

Fellesnemnda har fattet vedtak om nytt kommunevåpen. Det nye kommunestyret for Nordre Follo fatter endelig vedtak om kommunevåpen for Nordre Follo kommune.

For kommentarer, kontakt leder av Fellesnemnda, Thomas Sjøvold.


Publisert: 06.02.2019 08:54
Sist endret: 06.02.2019 09:01