Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Informasjon om vintervedlikehold av kommunale veier

Den kommunale snøbrøytingen starter når det har kommet minst 5 centimeter snø, med unntak av enkelte prioriterte veier som brøytes ved 3 centimeter snø.

Ved glatte veier skal det strøs. Bruken av salt i strømaterialet begrenses mest mulig, men brukes hvis stort behov.

Følgende veier skal brøytes ved 3 cm snø:

Regnbuevegen
Snipetjernveien
Berghagan
Håndverksvegen
Skoglia
Gamle Vevelstadvei
Vardåsveien

Regnbuevegen og Snipetjernveien har første prioritet, disse skal også saltes eller strøes umiddelbart etter brøyting.

Kommunen har ansvaret for vintervedlikeholdet av de kommunale veiene og fortauene.

Statens vegvesen har ansvaret for brøyting, strøing og salting av fylkesveiene med tilhørende fortau og eventuelt sykkelfelt i kommunen, deriblant Sanderveien, Kirkeveien og Nordbyveien.

Er veien kommunal?

For å finne ut hvem som har ansvaret for en vei, kan du gå inn på Kommunekart og søke opp veinavnet. Kommunale veier er gule, fylkesveier er merket med oransje, og private veier er lysegule.

Hva hvis veien "min" ikke er brøytet?

Kommunens vintervedlikehold av veiene blir blant annet planlagt ut fra værmeldingen. Snør det mye og det i tillegg ligger mer enn 5 centimeter snø på bakken, kan du gå ut fra at kommunens brøytemannskaper er ute og gjør det de kan for å gjøre veiene så farbare og trygge som mulig, både natt og dag.

Vi ber om forståelse for at kommunens brøytemannskaper har faste ruter de kjører, noe som innebærer at det ikke vil være nybrøytet overalt til enhver tid.

Skulle du oppleve manglende brøyting eller strøing på kommunale veier, ber vi om at du melder det inn til oss via denne digitale feilmeldingstjenesten.

bil på vintervei


Publisert: 08.11.2019 11:50
Sist endret: 08.11.2019 13:38