Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Informasjon om snørydding til naboer langs offentlig vei

Nå har det igjen kommet såpass mye snø at brøytemannskapene må frese noe av den inn på private eiendommer langs kommunale veier, til fordel for trafikksikkerheten og fremkommeligheten for flest mulig.

– Med det været som har vært de siste dagene og værmeldingen i dag, må vi begynne å rydde bort snø vi inntil nå har lagret langs veiene. Vi skal frese så skånsomt som mulig og legge snøen helt i kanten av eiendommene dette gjelder, forsikrer Lars Erik Andersen, avdelingsleder for vei, idrett og park i kommunalteknisk virksomhet i Ski kommune.

Du kan oppleve at veier blir brøytet i større bredde enn før, eller at dagens brøyteredskap kaster snøen lenger ut enn tidligere. Dette har kommunen som offentlig veimyndighet lov til å gjøre.

Kommunen vil også lagre snømasser på enkelte kommunale parkeringsplasser, først og fremst ved Ski ishall. Det betyr at det vil bli noen færre tilgjengelige kommunale parkeringsplasser så lenge det er like mye snø som nå eller mer.

Også forrige vinter kom det såpass mye snø at kommunen måtte rydde noe snø inn på kanten av private eiendommer.

Ski kommune har søkt fylkesmannen om dispensasjon for å få bruke det gamle snødeponiet i Oppegårdveien. Søknaden ble dessverre ikke godkjent. Vi vil utarbeide ny søknad i samarbeid med Oppegård kommune. Vi gjør det vi kan for å møte første vinter i nye Nordre Follo kommune med godkjent felles snødeponi.

snørydding


Publisert: 07.02.2019 13:18
Sist endret: 08.02.2019 13:16