Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hovedpunkter fra politirådsmøte 16. mai

Ungdomsmiljøet var et sentralt tema for politirådsmøtet i Ski 16. mai.

Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i kommunen og politiet med den hensikt å skape trygge og gode lokalsamfunn. 

I politirådsmøtet i Ski 16. mai redegjorde politiet for nærpolitireformen, og holdt en orientering om kriminalitetsbildet i kommunen i 2017.

Videre var ungdomsmiljøet et sentralt tema for møtet. SLT-koordinator hadde en gjennomgang av status, og det ble nedsatt flere punkter for hvordan oppfølging av problematikken skal gjennomføres.

I tillegg til de midlertidige tiltakene som er satt inn til nå, blant annet omstrukturering av Oppsøkende tjeneste for unge og kulturtilbud på Langhuset frem til sommeren, er det satt opp et samarbeidsmøte mellom pedagogisk virksomhet, familiens hus, kommunale barnehager, rektorene, kultur og fritid, SLT, kommunalt foreldreutvalg og politiet i slutten av mai. Dette samarbeidsmøtet skal handle om:

 • mulig reetablering av fast fritidstilbud på Langhus
 • strukturer for SLT-arbeid
 • mulig gjenopptakelse av samarbeidsforum
 • retningslinjer for samarbeid og oppfølgning rundt ungdom

Publisert: 18.05.2017 14:42
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css