Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring og åpent møte om ny avgrening for østre linje og togparkering

Bane NOR har lagt ut planprogrammet for ny østre linje og togparkering på høring, og inviterer til åpent møte i Rådhusteatret i Ski 14. oktober. Fristen for å komme med innspill er 3. november.

Visste du at deler av Østre linje skal flyttes? Dagens toglinje går fra Ski stasjon, forbi Leikvollen og Drømtorp, til Kråkstad og videre til Indre Østfold.

Bane NOR skal regulere ny trasé for Østre linje med tilhørende anlegg for togparkering.

Før de kan starte selve reguleringsprosessen må Bane NOR lage et planprogram som blant annet skal vise hvilke alternative plasseringer av toglinjen og parkeringsanlegget som skal konsekvensutredes i reguleringsprosessen.

Forslag til planprogram ligger nå ute på høring, og du kan gi innspill til innholdet!

Les mer og se kart på Bane NORs nettside

Her kan du gi innspill til høringen via en digital kartportal.

Les mer om prosessen på kommunens infoside om østre linje.

Innspill til planarbeidet kan også sendes til Bane NOR v/planfaglig rådgiver Asplan Viak innen 03.11.2019:

Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika,
eller til e-post ostrelinjeskisyd@asplanviak.no
Merk innspillet med «Østre linje/togparkering Ski syd».

Åpent møte
Bane NOR inviterer til et åpent møte om planprogammet mandag 14.10.2019 klokken 18.00 i Rådhusteateret i Ski.

Har du spørsmål?
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i Bane NOR:
Torun Hellen, Assisterende prosjektleder, tlf: 411 47 703, eller
Harry Korslund, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 916 55 989


Publisert: 09.10.2019 08:00
Sist endret: 22.10.2019 08:46