Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gangvei rundt Skeidar-bygget åpnet i juli

Det er nå mulig å gå og sykle rundt Skeidar-bygget på ny gangforbindelse bygget av Bane NOR og entreprenøren OHL.

Den nye gangforbindelsen gjør det noe enklere og litt raskere å komme seg fra Vestveien til østsiden av Ski stasjon og omvendt, men man må fortsatt krysse Nordbyveien bro for å komme over til den andre siden av jernbanelinja.

Bane NOR og OHL har også laget ny gang- og sykkelfelt langs Vestveien, som fortsetter med gangpassasjen rundt Skeidarbygget.

Når nye Ski stasjon står ferdig i 2022, vil den få en ny ti meter bred og 80 meter lang gjennomgående undergang som forbinder øst- og vestsiden av stasjonen for gående, syklende og bevegelseshemmede.

gangvei ved skeidarbygget
Foto: Bane NOR/Follobaneprosjektet delprosjekt Ski


Publisert: 16.07.2019 08:53
Sist endret: 22.10.2019 08:46