Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til detaljregulering for Langhus gård

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 390 boliger fordelt på 86 rekke- og småhus og 303 blokkleiligheter i 4-6 etasjer, samt et næringsbygg i nord med dagligvare/kontor/treningssenter.

Plan og byggesaksutvalget vedtok i møte 10.5.17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumentene kan sees i Ski rådhus og Ski bibliotek i tiden 22. mai til 30.juni 2017.

Nærmere informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til planavdelingen.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planforslaget i Ski rådhus, kommunestyresalen, torsdag 8. juni kl. 18.30.

Eventuell skriftlige merknader sendes: Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski, innen 3. juli 2017.


Dokumenter i saken:

Sak 18/17 i Plan og byggesaksutvalget
Brev vedr flytting av BUT2
Tilleggsnotat Naturmiljø 

Planinnsyn

 

 


Publisert: 19.05.2017 08:21
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css