Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fem sameier og borettslag får nå støtte til etablering av ladepunkter

Denne uken utbetales et støttebeløp på kr 50.000 til fem sameier og borettslag i Ski kommune som har valgt å etablere ladepunkter for beboerne sine.

De heldige mottakene av støtten er:

  • Ramstad terrasse
  • Sameiet Einerveien Grendelag
  • Granly Boligsameie
  • Grendelaget Nordre Finstad 1
  • Vevelstadskogen boligsameie

Dermed er støtteordningen avsluttet. Ordningen ble åpnet i mai 2018, og Ski kommune tok imot ca 15 søknader. Tildelingen av støtte skjedde gjennom "først til mølla". prinsippet. Var borettslaget eller sameiet ditt ikke en av de heldige vinnene så har dere sjansen å benytte Fylkeskommunens støtteordning.

Boligsameiene ved Vevelstadåsen (der Vevelstadskogen er et av sameiene) har per juni 2018 etablert flest ladepunkter av de fem vinnene. Det er etablert litt over 100 ladepunkter og det er opplagt for totalt 700 ladepunkter i sameiene, noe som ifølge sameiene skal være Norges største ladeanlegg for elbiler. Ski kommune er stolt som bidragsyter til anlegget. 

Hensikten med støtteordningen var å gi flere lademulighet i hjemmene, noe som er en viktig forutsetning for å kunne bruke elbil. Ladeinfrastrukturstrategien for Ski kommune slår fast at mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. I følge reisevaneundersøkelser for privatpersoner gjennomført av Norges Automobil-Forbund (NAF) står bilen parkert ved store deler av døgnet. Lading i hjemmene er derfor vesentlig og kan dekke mesteparten av ladebehovet til en elbil, særlig når elbiler får høyere batterikapasitet.

Tiltaket er vedtatt i Ski kommunes klima- og energiplan og et viktig tiltak for å nå Ski kommunes ambisiøse klimamål om et fossiluavhengig samfunn innen 2030. Omtrent 80 % av klimagassutslippene innenfor kommunegrensene kommer fra transportsektoren. Innenfor transportsektoren påvirker lette kjøretøy (personbiler og varebiler) klimagassutslippene mest. Samtidig utvikles nå kjøretøyindustrien mot elektrifisering i rask fart. Mer kraftfulle batterier og reduserte batteripriser har gjort at elbilene stadig blir mer attraktive. Andelen elbiler i 2018 i Ski kommune var 10 % og forventes å øke ifølge beskrivelse ovenfor. Elbiler har også klart lavere energikostnader sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Med dagens strømpriser er energikostnad per mil cirka 2 kr for en elbil. 

 
 


Publisert: 25.06.2019 12:26
Sist endret: 22.10.2019 08:46