Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Færre parkeringsplasser ved Ski stasjon i sommer

Bane NOR varsler at utbyggingen av Follobanen fører til at det blir færre tilgjengelige parkeringsplasser på østsiden av Ski stasjon i sommer.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Årsaken er at Vy trenger en del av området som avlastning i forbindelse med buss for tog-perioden i sommer. Bane NORs entreprenør trenger også noen parkeringsplasser til å lagre materiell og maskiner i forbindelse med arbeid som skal utføres i sommer. Det skal blant annet lages en støttemur nær jernbanesporet vis-a-vis Ski storsenter, noe som er en forutsetning for å kunne bygge det nye sykkelhotellet på østsiden av stasjonen på et senere tidspunkt.

Perioden med færre parkeringsplasser starter 21. juni og slutter 5. august (merk at Bane NORs entreprenør også vil trenge noen parkeringsplasser i dette området etter sommeren - mer informasjon kommer på et senere tidspunkt). 

Fortauet langs jernbanen på vestsiden av Ski Storsenter vil være stengt fra 21. juni-5. august. Gående og syklende bes bruke fortauet på østsiden av senteret.

oversikt parkeringsplasser fra Bane NOR
Kartet viser hvilke områder som Vy og Bane NOR trenger i sommer, ledige parkeringsplasser og hvilke gangpassasjer som kan benyttes.*Vy behøver parkeringsplassene i det grønne feltet i uke 26. Fra uke 27 vil disse parkeringsplassene være ledige. Illustrasjon: Bane NOR

Parkeringsplassene ved politihuset på vestsiden av stasjonen kan fortsatt benyttes. Det samme kan parkeringsplassene ved Ski nye kirke.

tilgjengelige parkeringsplasser Bane NOR
Illustrasjonen viser ledige parkeringsplasser på vestsiden av Ski stasjon og ved Ski nye kirke. De merkede områdene er ca.-angivelser. Illustrasjon: Bane NOR


Publisert: 21.06.2019 08:56
Sist endret: 22.10.2019 08:46