Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Få gratis råd om energieffektivisering av boligen din

Akershus fylkeskommune tilbyr gratis energirådgivning på telefon fra 14. oktober til 13. desember, og innbyggere i Ski kommune kan også søke fylkeskommunen om å få hjemmebesøk av en energirådgiver i november.

Som en del av Akershus Fylkeskommunes plan for klima og energi lanseres nå en kampanje for energieffektivisering av boliger.
I kampanjen tilbys hele fylkets innbyggere energirådgivning på telefon og ved hjemmebesøk av en energirådgiver. Det gjelder selvsagt også innbyggerne i Ski kommune.

Aktuelle datoer for hjemmebesøk
Kampanjen kommer til Ski kommune 7. , 8. og 11. november. Da kan innbyggere i Ski kommune få gratis energirådgivning ved et hjemmebesøk av en energirådgiver.
Innbyggerne i Ski kommune er tildelt 12 hjemmebesøk til sammen som må skje i løpet av de tre nevnte datoene i november. For å booke rådgivning må man ta kontakt med rådgiverne på telefon 46 62 60 00 eller epost post@energiportalen.no.

Tildeling av energirådgivning vil gjøres på grunnlag av behov, det vil si, størst behov for rådgivning vil tilbys hjemmebesøk. Det vil også gis mulighet til energirådgivning på telefon i hele kampanjeperioden, fra 14.10 til 13.12.

Åpent møte i Ski med gratis tips og råd
Akershus fylkeskommune vil holde et innbyggermøte 29. oktober klokken 18.00-20.00 i Ski rådhus. Hensikten med møtet er å informere om energieffektiviserende tiltak for boliger.

Gratis energianalyse
For dem som ikke får energirådgivning kan kommunen tilby gratis energianalyse av boligen din via energiportalen. I energiportalen kan alle private boliger i Ski kommune søkes opp, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert i analysen, mens informasjon om oppvarmingskilder med mer legger du inn selv. Basert på opplysningene beregnes et estimert energiforbruk. Deretter velges ønsket energisparende tiltak for boligen, og man får et anslag over hvor mye energi og penger en kan spare per år.

Gå inn på Energiportalen her, eller se denne videoen for brukerveiledning.

skjermdump energiportalen
Innbyggere i Ski kan søke opp boligen sin og få en gratis energianalyse av den hos Energiportalen for Ski. Skjermdump fra Energiportalen


Publisert: 10.10.2019 11:56
Sist endret: 22.10.2019 08:46