Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå kan du søke om støtte til innkjøp av el-sykkel

Kommunestyret i Ski vedtok 29.mars at Ski kommune skal tilrettelegge for en støtteordning for innkjøp av el-sykkel og el-transportsykkel. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om søknadsprosessen.

Støttebeløpet er 5 000 kroner eller 25 % av innkjøpskostnad for el-sykkel og 6 000 kroner eller 30 % av innkjøpskostnad for el-transportsykkel. Det gis kun tilskudd til én elektrisk sykkel per husstand.

 

Søk om støtte til innkjøp av el-sykkel (elektronisk søknadsskjema)

Slik gjør du for å søke om støtte

  1. Søknadsfristen er 1.mai.
  2. Ski kommune ønsker fortrinnsvis at det benyttes elektronisk søknadsskjema, men dersom du vil benytte papirskjema kan det hentes i Servicetorget på Ski rådhus. 
  3. Ski kommune vil gjennom loddtrekking avgjøre hvilke søknader som får støtte. El-transportsykler vil prioriteres. Beskjed til de heldige vinnerne kommer fra kommunen på e-post eller telefon senest 15. mai. For å lette kommunikasjon med mottakere av støtte foretrekker kommunen å bruke e-post.
  4. Etter mottatt tilsagn om støtte kjøper vinnerne el-transportsykkel eller el-sykkel og sender inn kvittering, dokumentasjon på registrering i sykkelregister og bankopplysninger.
  5. Ski kommune utbetaler støtten senest ti arbeidsdager etter at kvittering, registrering og bankopplysninger er innkommet til kommunen.

Kriterier for søkere

  • Søker må være over 15 år gammel, folkeregistrert og bosatt i Ski kommune.
  • Tiltaket gjelder kjøp av nye el-sykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
  • El-sykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler. Dette må dokumenteres ved ferdigmelding sammen med bilde av rammenummeret på sykkelen. Dokumentasjon skal sendes inn til Ski kommune.
  • Du kan ikke bestille sykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før du har mottatt tilsagn fra Ski kommune. Dersom du mottar annen offentlig støtte til tiltaket kan du ikke få støtte fra Ski kommune.

Du må ta vare på kvitteringer og fakturaer for kostnaden i forbindelse med kjøpet for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med sykkelmodell. Dersom du har kjøpt en el-transportsykkel må det fremgå på kvitteringen. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.

El-sykkel eller el-transportsykkel?

El-transportsykler vil prioriteres foran normal el-sykkel.

I rapporten "Min sykkel er lastet med" fra Statens vegvesen, deles el-syklene inn i 5 typer. Med el-transportsykkel menes en av typene «Lastesykkel med to hjul", "Lastesykkel med tre hjul" og "Lastesykkel med fire hjul». Disse står spesifisert på sidene 13-17 i rapporten.

El-sykkel med kasse, longtail og kort lastesykkel regnes ikke som el-transportsykkel, men kan få støtte som «vanlig el-sykkel».

Kontaktinformasjon

Dersom du lurer på noe om støtteordningen kan du kontakte:

Anders Berggren (Miljørådgiver)
E-post: anders.berggren@ski.kommune.no 

El-sykkel


Publisert: 07.04.2017 12:01
Sist endret: 11.04.2017 09:56