Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bidra til bedre trafikksikkerhet med siktrydding og kvisting på egen eiendom

Grenser eiendommen din til offentlig vei? Da har du et ansvar for at vegetasjon som vokser på eiendommen din ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Avdeling vei, idrett og park er i disse dager i full gang med kvistrydding for bedre sikt langs offentlige veger og fortau i kommunen. Du som har eiendom som grenser inn til offentlig trafikkareal må bidra til at vegetasjon som vokser innenfor din eiendomsgrense ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Slik bidrar du til god trafikksikkerhet:

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen eller ut over fortau /veibane
  • Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt
  • I veikryss og avkjørsler er det spesielt viktig med fri sikt, se brosjyren "Klipp hekk og busker! Veileder til et trafikksikkert nærmiljø (.pdf)"
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys

Trafikanter, vedlikeholdsmaskiner og utrykningskjøretøyer må ikke bli hindret. Derfor er det viktig at du klipper hekk, busker og trær på eiendommen din når det er nødvendig.

trafikksikkerhet siktrydding


Publisert: 01.07.2019 17:00
Sist endret: 22.10.2019 08:46