Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bane NORs arbeid fremover med østre del av ny bussterminal

Arbeidet med å bygge østre del av bussterminalen fortsetter, og det blir mye aktivitet fremover foran Jernbaneveien 6 (Fasaden) og opp mot Jernbaneveien 4, samt foran Thon Hotel. I disse områdene skal det blant annet etableres nytt vann- og avløpsanlegg.

Langs Jernbaneveien 7 skal det blant annet legges fortau i granitt rundt bygget. I deler av området langs bygget skal det også installeres snøsmelteanlegg. Bane NOR og entreprenøren prioriterer nå å bli ferdig med disse arbeidene så fort som mulig.

Arbeidstid er i utgangspunktet hverdager 9-19. Det vil snart komme mer informasjon fra Bane NOR om støyende arbeid i disse områdene fremover.

Trafikksituasjonen
Etter at Jernbaneveien nå er åpnet for kollektivtrafikk igjen vil trafikksituasjonen for myke og harde trafikanter forbli ganske lik slik den er i dag frem til neste sommer, når østre del av bussterminalen etter planen skal stå ferdig. Det kan bli aktuelt med kortere stengeperioder i Jernbaneveien i perioden frem til neste sommer, men dette er noe Bane NOR jobber for å unngå i størst mulig grad.

Stenging av innkjøring Jernbaneveien – Torgveien
Av sikkerhetsmessige årsaker ble innkjøringen fra Jernbaneveien til Torgveien stengt fra morgenen torsdag 10. oktober.
Stengingen ble gjort for å hindre at det oppstår farlige situasjoner. Som følge av anleggsarbeidet er innkjøringen fra Jernbaneveien til Torgveien innsnevret. Både anleggstrafikk, vanlige bilister, varetransport og taxier benytter innkjøringen. Samtidig har Bane NOR observert at gående og syklende benytter innkjøringen som snarvei over til stasjonsområdet og Ski Storsenter.
Stengingen skjer i samråd med Statens vegvesen.
Innkjøringen vil være stengt i en lengre periode. Bane NOR vil fortløpende vurdere når innkjøringen kan åpnes igjen. Dette vil gjøres når sikkerhetssituasjonen for fotgjengere/bilister i området tilsier at dette er tilrådelig.
Det planlagte arbeidet med å etablere kryssende vann- og avløpsanlegg i veisystemet i nedre del av Torgveien vil utføres i nærmeste fremtid. Dette ville ført til en stenging av veien på cirka to uker. Stengingen av innkjøringen nå er på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og skjer uavhengig av dette arbeidet.

Stengingen fører til at bilister som kommer sørfra i Jernbaneveien må benytte Åsenveien for å komme seg Torgveien. Endringen vil være skiltet.
Anleggstrafikk vil kunne kjøre fra Jernbaneveien og inn til anleggsområdet foran Fasaden.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører nå i byggeperioden, og forsøker å gjøre ulempene så små og kortvarige som mulig.


Publisert: 14.10.2019 08:14
Sist endret: 22.10.2019 08:46