Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jernbaneveien under ombygging

Forbipasserende kunne se hestestatuen «Steinlager» bli flyttet fra Jernbaneveien tirsdag 8. august. Bane NOR og entreprenøren OHL vil arbeide i Jernbaneveien fremover høsten.

«Steinlager» måtte midlertidig settes et annet sted på lagring for at arbeidene i Jernbaneveien skal kunne gå som planlagt.

Planen er at de første arbeidene i Jernbaneveien skal bli ferdige i år. Jernbaneveien vil etter det bli åpnet for fotgjengere, syklister, bevegelseshemmede, busser, taxi og varetransport til næringseiendommene i veien. Jernbaneveien blir ikke åpnet for privatbilisme.

Dette kom frem på et trafikkavviklingsmøte mellom Bane NOR, Statens vegvesen, Ruter, Ski taxi, Follo brannvesen og Ski kommune tirsdag 8. august.

Gående og syklende har allerede nå inngjerdet passasje opp til Kirkeveien og Nordbyveien bro på vestre side av anleggsområdet, mot jernbanen.

Jernbaneveien kommer fra etter at arbeidene er ferdige til å være åpen for gående, syklende, bevegelseshemmede, buss, taxi og varetransport frem til etter sommeren 2018.

Da stenges Jernbaneveien igjen slik at Bane NOR og OHL kan begynne å bygge den planlagte gateterminalen for buss og begynne på østsiden av nye Ski stasjon.

Planen er at arbeidene med den nye gateterminalen skal være ferdig i slutten av 2019, og at Jernbaneveien da igjen skal åpnes for gående, syklende, bevegelseshemmede, kollektivtrafikk og varetransport.

Ski kommunestyre har besluttet at Jernbaneveien skal forbeholdes buss, taxi, gående og syklende etter at Follobanens arbeider er ferdig.

Les info fra Bane NOR om arbeidene i Jernbaneveien

steinlager flyttes

Entreprenøren OHL kjørte «Steinlager» til sitt riggområde på Langhus for midlertidig lagring tirsdag 8. august 2017. Det er foreløpig uvisst hvor lenge statuen skal være der. Foto: Ski kommune

 sykkelstativ jernbaneveien

Jernbaneveien er nå stengt like ovenfor fotgjengerfeltet ved Idrettsveien og innkjøringen til taxibua og Narvesen. Når den er ferdig ombygget blir Jernbaneveien kun for gående, syklende, bevegelseshemmede, kollektivtrafikanter og varetransport til næringseiendommene i veien etter vedtak fra Ski kommunestyre. Foto: Ski kommune


Publisert: 10.08.2017 12:22
Sist endret: 22.11.2017 13:48