Facebook ikon Twitter logo Print side

Ski ungdomsskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Eksamensdatoer   Kalender   Skolemiljø og mobbing

Les flere saker

Om skolen

Ski ungdomsskole ligger midt i Ski sentrum. Det går ca. 560 elever her fordelt på tre trinn. Fra høsten 2019 er det 8 klasser på 8. og 9. og 7 klasser på 10. trinn. Elevene kommer til oss fra tre barneskoler: Hebekk, Finstad og Ski.

Visjon: Ski ungdomsskole ønsker en skole preget av kunnskap og ansvarslæring i et miljø med trivsel og trygghet.

Litt historikk om Ski ungdomssskole

Skolen har en lang historie. Første bygning ble oppført i 1939, deretter er den blitt utbygd i 1958 og i 1968. Siden oppstart har skolen huset Realskole, Gymnas, men siden 1968 ren ungdomsskole. Elevtallet har gått opp og ned, men de siste årene har det ligget på ca 500. Ski ungdomsskole får elever fra barneskolene Ski, Hebekk og Finstad.

Ansiktsløftning i 2004-2006

I årene 2004-2006 fikk skolen en lenge etterlengtet fysisk, rehabilitering med installasjon av ventilasjonsanlegg og utskifting av elektrisk opplegg. Ansiktsløftning med nye gulvbelegg, nye himlinger og maling av vegger ble også foretatt i disse årene. Men fortsatt gjenstår en oppgradering og utbedring av skolens uteområder, herunder parkering og trygg trafikal tilgang til skolene i sentrum.

Ny ansiktsløfting i 2014

Skolen fikk fullført det meste av overflatefinish sommeren 2014. En oppussing av skolekjøkken ble gjennomført i 2015 og utbedring av sykkelparkering ble fullført høsten 2016.

Paviljong 2017

Elevtallet øker stadig. Derfor ble det behov for en utvidelse. Dette ble løst med en paviljong som rommer 3 klasserom (barneskolen disponerer ett av dem) og arbeidsplasser for lærere

25-30 elever i klassene

Med bakgrunn i en tradisjonell skolebygning, blir organiseringen av skolens drift preget av det. Elevene er delt opp i klasser med 25-30 elever i hver. Klassene har fast tilhold i vanlige klasserom, men går til spesialrom i fagene naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving, musikk og mat og helse. Ski ungdomsskole og Ski barneskole deler på bruken av Aulaen og svømmehallen.

Kabaret i 9.klasse og Musikal i 10.klasse

Ski ungdomsskoles viktigste satsingsområde er lese- og læringsstrategier. Dette er et sentralt fokus for alle skolene i Ski. Dette satsingsområdet gjenspeiles på mange felter av skolens praksis: Arbeidsplanene og lesekurs, men også gjennom skolens musikk- og dramasatsing: Kabaret i 9.klasse og Musikal i 10.klasse.

Praktisk informasjon

Kantine

Kantina er et sted elevene kan være i friminutt. Her står det en automat med Tineprodukter. Betaling skjer kun med kort.

 

Helsetjenester

Helsesøster

Helsesykepleier: Hilde Mikalsen Dahl
Mobil: 97 68 45 80
E-post : hildemikalsen.dahl@ski.kommune.no
Tilstede: Mandag 08:00 - 11:00

               Tirsdag  08:30 - 15:00

               Onsdag  08:30 - 15:00

               Torsdag 08:30 - 15:00

                Fredag 08:30 - 15:00 (i oddetallsuker)

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Vi gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner, har samtaler med nye elever, følger opp enkelt elever ved behov, har samtalegrupper for barn med to hjem, deltar på samarbeidsmøter og arbeider for å ivareta en helsefremmende skole.

Vi kan bl.a. hjelpe deg/dere med: spørsmål om kroppen din, måle høyde, vekt, sjekke syn og hørsel, snakke om hvordan du har det (lei deg, redd, sinna, urolig, dårlig konsentrasjon, stress, dårlig søvn), hvordan snakke med foreldre eller venner, røyking, snus, kriser, trening, kosthold, spiseproblemer, mobbing, forelskelse, ensomhet, vold, overgrep, prevensjon, seksualitet, kjønnssykdommer graviditetstest, bind og tamponger, utfordringer i forhold til det å ha skilte foreldre, og andre ting du kanskje lurer på eller vil ha hjelp til.

Vi har taushetsplikt.
Du trenger ikke bestille time hos helsesykepleier. Kom gjerne innom for å se om vi er ledig, send sms, mail eller ring hvis du ønsker det!

Ved akutt sykdom kontaktes fastlegen eller legevakta 116 117.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Kirkeveien 3

Åpen onsdager 14:00 - 17:00

Telefon: 64878661/90124167

E-post: hfu@ski.kommune.no

Du trenger ikke bestille time. Tilbudet er gratis

VELKOMMEN TIL SKOLEHELSETJENSTEN

 Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Nyhet! Klassenes info-sider

Obs! Det hender at datamaskinen litt raskt starter med å lete etter en konto i systemet, og du får opp en påloggingsrute. Bare lukk denne og prøv igjen, og som oftest fungerer det da. Gi beskjed hvis det aldri fungerer, så må vi se på om det er noe galt med koblingen.

8A

8B

8C

8D

8E

8F

8G

8H

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

Satsingsområder

Satsingsområder for Ski ungdomsskole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

 

Ansatte

Kontaktinformasjon for ansatte
Navn Funksjon Telefon E-post
Ledelse og administrasjon
Cathrine Sakariassen Sandsmark Rektor 64853801 Send e-post
Hans Jacob Brønlund Inspektør/WEB 64853802 Send e-post
Ingrid Asta Risdal Inspektør 64853848 Send e-post
Line Hagen Kontorleder 64853803 Send e-post
Merete Molvig Sekretær 64853800 Send e-post
Bernt Einar Salvesen Rådgiver 64853821 Send e-post
Ann Christin Pedersen Ressurskoordinator
90919705
Send e-post
Lærere og assistenter 
Egil Bjørnevoll IKT-driftsansvarlig/ WEB 64 85 38 00 /92 45 81 78 Send e-post
Tone Dahl Myklatun

Rådgiver

64 85 38 00/90 94 01 49 Send epost
Katalin E.   Simon lærer 64 85 38 00 Send e-post
Asbjørn Lavold Lærer 64 85 37 00 Send e-post
John   Martin Andresen Lærer 64 85 38 00 Send e-post 
Silje   Merethe Bekkevold Assistent 64 85 38 00 Send e-post
Trine   Bihaug Berntsen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Ingebjørg   Bjørnaraa Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Mona Slettum Sperle Lærer 64 85 38 00 Send e-post 
Ida   Johanne Huseby Bratli Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Beate   Ravne Bugten Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Edel   Kristine Eikesdal Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Hans Magne   Eikesdal Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Dagmar   Charlotte Ottesøy Enge Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Kari   Strand Enge Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Wenche   Brandal Furre Assistent 64 85 38 00 Send e-post
Lene Grane Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Christine Berg Eggestad Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Andreas Bakkerud Bjørnli Lærer 64 85 38 00

Send e-post

Runar   Haugland Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Arne   Gunnar Havnås Lærer 64 85 38 00 Send e-post
 Agnieszka Miturska  Lærer  64 85 38 00  Send e-post
Elisabeth Sun Hansen Miljøterapeut 64 85 38 00 Send e-post
Anne Marie   Jahningen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Annette   Kolnes Lærer 64 85 38 00 Send e-post 
Kristin   Dramstad Kurtz Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Christina   Kolsrud Larsen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Knut   Larsen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Trine Lise   Linnestad Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Cathrine   Lorentzen Assistent  64 85 38 00 Send e-post
Elisabet Lotsberg Martiniussen  Lærer  64 85 38 00 Send e-post
Ranja   Mathisen  Lærer  64 85 38 00 Send e-post
Siv   Møllerop Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Marta Dahl Grotheim  Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Natalia Ramirez Garcia  Lærer  64 85 38 00  Send e-post
Priscila Alejandra Letelier-Eriksen  Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Anja   Bjørlo Rismyhr Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Magnus Julius Nielssen Lærer 64 85 38 00

Send e-post

Erik Stee Stuevold Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Solveig Kvammen  Lærer 64 85 38 00  Send e-post
Anita   Solberg Såheim Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Grete   Bølum Thomassen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Gunvor   Uldal Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Elisabeth   Unaas Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Lars   Aarvig Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Bente Aas      Assistent 64 85 38 00 Send e-post
Victoria Fleischer Brattås Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Henriette Kjølberg Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Majkel Van Den Brink Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Ingvild Fordal Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Jane Merethe Braute Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Jannicke Angelsnes Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Jessica Therese Andersen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Jeanette Langlie Daffinrud Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Julian Aune Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Lena Zehra Hagen Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Line Akselsen  Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Stefanie Rehn Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Susanne Thauland Hedberg Lærer 64 85 38 00 Send e-post
Thea Tryggestad Lærer 64 85 38 00 Send e-post

Ledige stillinger i Ski kommune 

Råd og utvalg

ElevrådElevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådet 19-20

 

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2018/2019 er Jan Olav Harstad


Liste over medlemmer i FAU finner du her.

Referater

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Årshjul FAU 2019

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Dokumenter:
Trafikksikkerhet til og fra Ski ungdomsskole
Trafikksikkerhet ved Ski ungdomsskole
Trafikksikkerhet ved turer i regi av Ski ungdomsskole

Bildegalleri

8D på BrannstasjonUngdom spiller volleyball

Se flere bilder

Ski ungdomsskole

Besøksadresse:

Skoleveien 3-5
1400 Ski

Telefon: 64853800

Rektor: Cathrine Sakariassen Sandsmark 

Meld fravær (Transponder): 594 40 115
Les mer om å melde fravær i Transponder

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 30.10.2019 13:49