Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Siggerud skole

Siggerud skole hovedinngang-3

  Ferier og fridager    Meld fravær     Skoleportalen    It's Learning    Foreldrepålogging    Skolene i Ski

Aktuelt

 Kalender   Skolemiljø og mobbing   

Les eldre saker

Om skolen

Siggerud skole er en 1-10 skole med for tiden 430 elever fordelt på 20 klasser. Skolen har 60 ansatte. SFO har ca 130 barn på fire baser. Siggerud skole ligger 13 km fra Ski sentrum.

Mer informasjon fra Siggerud skole

Visjon

Kartlegging - Resultater for vår skole: 5.trinn  8. og 9.trinn

Tilsyn før/etter skoletid

Litt historikk om Siggerud skole

 I 1856 bestemte skolekommisjonen i Kråkstad at omgangsskolen skulle avvikles. Det ble bestemt at det skulle være faste rodestuer for undervisning. I Skogbygda (Siggerud og Fjell) var det vanskeligheter med å finne et egnet sted som alle var tilfreds med, derfor ble nybyggingen utsatt og rodestue leid på småbruket Sagstua ved Krokhol. Her var det fast skole i perioden 1859-1864.
Diskusjonen om hvor et nytt skolebygg skulle reises fortsatte, for både Krokhol, Fjell og Siggerud ønsket skolen. Det bodde mange barn på Fjell og Krokhol. I 1862 bestemte imidlertid sognestyret å bygge skolehus med lærerbolig på Langhus, Gjedsjø og Siggerud. Til Siggerud skole ble det også tillagt lærerjord. Langhus og Gjedsjø fikk skolehus i 1863, men Siggerud fikk det i 1864, med skolestart umiddelbart. Skolen ble bygd der paviljongen står i dag.
Elevliste fra 1864 vedlegges. Her var det 51 elever i alderen 8 til 29 år. Elevene kom fra Taraldrud i vest til Fjellsæter i øst.
I perioden 1859 til 1864 måtte elevene fra Siggerud og Taraldrud gå den lange veien over skauen til Krokhol for å komme på skolen, men fra 1864 måtte elevene på Krokhol og Fjell vandre til Siggerud. Her var det for enkelte skolevei på oppimot 6 km pr. vei. Til minne om denne skoleveien er det satt opp et minnesmerke ved Brusagaveien (en halv møllestein fra Krokhol mølle), kanskje det eneste minnesmerke for en skolevei i Norge.
I 1895 hadde Siggerud skole 3 klasser med tilsammen57 elever, og skoleundervisningen ble mer og mer strukturert. Etter hvert ønsket skolen mere lokaler, for det ble trangt etter hvert. Midt på 1920-tallet var det også et stort engasjement for å bygge egen barneskole på Fjell, men dette ble tilslutt avvist.
Etter 40 års drift ble det endelig bygd en ny skole på Siggerud, da 1932-bygget, som fortsatt er i bruk, ble ferdig. Nå ble det velstand er periode.
Skoleskyss med drosje ble etablert fra rundt 1950, men ble etter hvert erstattet med buss med avgangstider som passet dårlig med skoledagen. Dette førte også til en større skolestreik for barna på Fjell og Krokhol. Men etter hvert ble det orden på dette også.
En periode var plassmangelen så stor at det midlertidig ble opprettet skolestue på Siggerud gård.
I 1960 fikk Siggerud skole et nybygg med 5 klasserom, kontorer, lærerværelse, gymsal, formings- og heimkunnskapsrom. På slutten av 1960-tallet ble den første skolestua revet og erstattet med paviljongen som nå står der. I ettertid var det mange som angret på dette.
I 1980 ble skolens neste bygg oppført, med kontorer, klasserom, lærerrom, gymsal, kontorer for lege og tannlege, bibliotek, musikkrom og dusjrom med badstu i kjelleren. Den gamle gymsalen i 1960-bygget ble da omgjort til fire klasserom.
I 2011 startet byggingen av ny skole på Siggerud, bare 1932 bygget ble beholdt og pusset opp. I 2013 sto nye skolen ferdig.

 

Praktisk informasjon

Helsetjenester

Helsesøster er på skolen: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Hvor: Helsesøster har kontor inne på Siggerud skole,til venstre i gangen forbi kantina

Kontaktinfo: 
Helsesøster for 1.-10.klasse
Jannicke Feilberg-Jacobsen
Tlf.:901 08 531
Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@ski.kommune.no

Skolehelsetjenesten er gratis og det er ikke nødvendig å bestille time. Du får ikke fravær fra undervisningen og de ansatte ved skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Et lag rundt eleven, økt helseressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole

Mer informasjon om helsetjenesten

Informasjon til foresatte på 8.trinn

Kantine/ frokost

Siggerud skole serverer gratis frokost for 5.-10.trinn hver dag fra kl. 8.00-8.20

Det er kantine for ungdomsskolen hver dag i storefri

Meny:

Mandag                          Tirsdag                                         Onsdag                   Torsdag                        Fredag

Toast kr.10.-

Spagetti med kjøttsaus kr.25.- Pizza kr.25.- Cheeseburger kr.25.- Vafler/
Pølse i lompe kr.15.- Kyllinggryte kr.25.- Ostehorn kr.20.- Pastagryte kr.25.- Belgiske kr.10.-
  Pølselapskaus kr.25.-   Buritos kr.15.- Nugatti kr.5.-

Prisliste

Skolebussen

Rutetabell for skolebuss på Siggerud

 

Skolemelk

Du bestiller og betaler skolemelk direkte hos skolelyst.no

Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier
Foreldrehverdag ,bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. 

Annen nyttig informasjon

Nettbrett og strålefare

Matematikkurs for foresatte på ungdomsskolen

Gunhild B. Størseth vil holde matematikk-kurs for de foresatte som vil oppdatere seg på matematikken som ungdommen skal lære på ungdomsskolen. Alle som tror de ikke får det til er hjerteligst velkommen 
Første kurs er tirsdag 12/9 kl. 18.00
Man kan komme på alle eller bare noen
Alle kursene blir lagt ved.

En rute foran, presentasjon og datoer for kurs
Presentasjon fra kurs 12.09 
Presentasjon fra kurs 26.09, Algebra 
Presentasjon fra kurs 17.10 Likninger 
Presentasjon fra kurs 14.11 Brøk 
Presentasjon fra kurs 28.11 Sammenheng mellom brøk prosent og desimaltall 
Presentasjon fra kurs 09.01 Funksjoner 
Presentasjon fra kurs 16.01 Geometri 
Omgjøringstabell

 

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Satsingsområder for Siggerud skole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring 

Skolefritidsordningen (SFO)

Siggerud SFO har ca 130 barn fordelt på 4 baser, Solstrålen1.trinn, Stjerneskuddet 2.trinn, 
Trekløveren 3.trinn og Firkløveren 4.trinn. Åpningstid: 07.15-17.00

Generell informasjon om SFO i Ski kommune

Informasjon fra Siggerud SFO

Månedsplaner og meny

Kontakt SFO

Oppsigelse og endring av plass i SFO

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon E-post
Walter Van Heesch Rektor Send e-post 
Gunhild Bondevik Størseth Undervisningsinspektør Send e-post 
Lisbet Aune Undervisningsinspektør Send e-post 
Eivind Martinsen SFO-leder Send e-post 
Sissel Andersen Sosiallærer Send e-post 
Vigdis Hansen Breistrand Konsulent Send e-post 
Lena Bossum Moe Sektetær Send e-post 

 

Lærere, fagarbeidere og assistenter
Navn Funksjon E-post
Thorill Wroldsen Buller Kontaktlærer 1A Send e-post
Thea Furberg Henriksen Kontaktlærer 1B Send e-post
Hanne Kummeneje Kilskar Kontaktlærer 2A Send e-post
Anette Kval Kirkebøe Kontaktlærer 2B Send e-post
Beate Kristin Kleven-Halvorsen Kontaktlærer 3A Send e-post 
Cathrine Elisabeth Andresen Wiger Kontaktlærer 3B  Send e-post 
Karianne Engebretsen Kontaktlærer 4A Send e-post
Carine Nilsen  Kontaktlærer 4B Send e-post 
Henning Andrè Dokmo Kontaktlærer 5A Send e-post
Nina Weiseth Kontaktlærer 5B Send e-post
Alf Thorvald Gromholt Kontaktlærer 6A Send e-post
Inge Hvid Kontaktlærer 6B Send e-post 
Stine Wik Ambjørnrud Kontaktlærer 7A Send e-post  
Erlend Oseth Svendsen Kontaktlærer 7B Send e-post  
Synne Maria Nyvold Kontaktlærer 8 Send e-post
Carina Dominguez Kontaktlærer 8 Send e-post
Tone Merete Skogmo Varlid Kontaktlærer 9A Send e-post
Mona Liland Aabel Kontaktlærer 9 B Send e-post
Mona Rolen Kontaktlærer 10A Send e-post  
Brita Erlandsen Kontaktlærer 10B Send e-post  
Anita Nielsen  Lærer Send e-post 
Arne Gunnar Havnås Lærer Send e-post  
Benjamin Mjelde Andersen Lærer Send e-post
Camila Elnes Dominguez Lærer Send e-post 
Frank Raymond Finstad Lærer Send e-post 
Inger-Lise Haug Wittussen Lærer Send e-post 
Jeanne Bjørnbakk Lærer Send e-post 
Kjersti Øberg Kristiansen Lærer Send e-post 
Lise Barbro Westre Lærer Send e-post 
Martin Beck Skjerping Lærer Send e-post
Nicolai Aasen Lærer Send e-post 
Rune Christensen Lærer  
Siri Oseth Svendsen Lærer Send e-post
Vanja Villekjær Lærer Send e-post 
Ann-Merethe Hansen Lærer/ Spesialpedagog Send e-post 
Christine Solem-Johansen Fagarbeider skole Send e-post 
Gjertrud Ragna Jensen Assistent, skole Send e-post 
Gro Anita Wilberg Bjerkheim Fagarbeider,skole Send e-post  
Gro Hoff-Olsen Fagarbeider,skole Send e-post 
Kjersti Brandhaug Thoresen Fagarbeider,skole Send e-post 
Kristin Irene Iversen

Fagarbeider skole/SFO

Send e-post
Merethe Strand Huseby

Assistent skole
Baseansvarlig SFO, Trekløveren

Sent e-post
Miguel Ibarra Aasbak Fagarbeider,skole/SFO Send e-post 
Elisabeth Hokholt Assistent SFO Send e-post 
Jorunn Solberg Assistent skole
Baseansvarlig SFO, Firkløveren
Send e-post 
Kaja Mørk Fixdal Assistent SFO Send e-post 
Mai Haugen Assistent SFO Send e-post 
Naime Qukovci Assistent SFO Send e-post 
Simen Roli Ørsal Kjøkkenansvarlig SFO Send e-post 
Tina Frydenlund-Holm I permisjon. Fagarbeider skole
Baseansvarlig SFO, Solstrålen
Send e-post 
Tone M Welgaard Christoffersen Fagarbeider skole Send e-post 

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådet for barneskolen
Elevrådet for ungdomsskolen 2016-2017

 

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Klassekontakter 2017-2018

Informasjon fra FAU om skoleballet for ungdomsskolen ved Siggerud Skole

Referater

Foreldrepulsen

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Lokal læreplan i trafikk for Siggerud skole

Sykling på skoleveien

 

Bildegalleri


FlaggSkolebyggSkolebyggSkolegårdSkole-fasade

Siggerud skole

Besøksadresse:

Gamle Siggerudvei 5
1404 Siggerud

Telefon: 64 86 44 00

Rektor: Walter Van Heesch

Melde fravær: 594 40 114 (Transponder)
Les mer om å melde fravær i Transponder

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 09.02.2018 11:48