Facebook ikon Twitter logo Print side

Langhus skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Skolemiljø og mobbing

Les flere saker

Om skolen

Langhus skole har for tiden 403 elever, 32 pedagoger og 12 assistenter/barne- og ungdomsarbeidere.

I administrasjonen er det èn rektor, to inspektører, èn SFO-leder og èn konsulent. Helsebror er p.t. tilstede på skolen fire dager i uken. Fra nyttår er han tilstede alle dager.

Litt historikk om Langhus skole

Mer om skolens historie.

Praktisk informasjon

Åpningstider:
Kontoret er betjent mellom kl. 08.00 og kl. 15.30.
Kontoret er stengt i hele juli samt i andre skoleferier.

Regler og rutiner

 

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Nyttige lenker

  • Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
  • Barnevakten Gode råd om barn og medier

Satsingsområder

Satsingsområder for Langhus skole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring 

 

Skolefritidsordningen (SFO)

For å søke eller endre SFO-plass: Logg inn i Foreldreportalen

Telefoner:

SFO-leder Gro Olsen: 408 47 786

1. klassebasen: 95951771

2. klassebasen: 95951772

3. klassebasen: 95951773

4. klassebasen: 95951774

SFO er en frivillig skolefritidsordning før og etter skoletid for alle barn på 1.- 4 trinn. 

Skoleåret 2018/2019 er det ca. 187 barn på SFO fordelt på fire baser. SFO ledes av Gro Olsen. Hun har rektor som nærmeste overordnet og inngår i skolens lederteam. 
Åpningstid i tidsrommet: 07.15 - 17.00. Se for øvrig skoleruta for ferier og fridager.

Vedtekter SFO, søke plass, endre plass.

Serviceerklæring

 

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Kjell Martin Apalnes Rektor 922 17 428 Send e-post
Gro Olsen SFO-leder  408 47 786 Send e-post
Liv Glemming Inspektør 412 23 240

Send e-post

Nina Sandnes Inspektør  926 25 058 Send e-post
Marit Andresen Leiknes Konsulent 482 81 703 Send e-post

 

Lærere og assistenter
Navn Telefon E-post
Mai Brit Andreassen  64864700 Send e-post
Solveig Villumstad Klever  64864700  Send e-post
Anniken Amundsen  64864700 Send e-post
Siri Bergfald  64864700 Send e-post
Solveig Brundtland  64864700 Send e-post
Lise Granerud  64864700 Send e-post
Tage Lægreid Olsen 64864700 Send e-post
Anne Margrethe Hjulstad 64864700 Send e-post
Ingrid Raanaas Homme 64864700 Send e-post
Torunn Otterstad Høyum 64864700 Send e-post
Anne Mari Johannessen 64864700 Send e-post
Wencke Flinder Johannessen 64864700 Send e-post
Randi Ringen Johansen 64864700 Send e-post
Marianne Johnsen 64864700 Send e-post
Siw Lind Leirfall 64864700 Send e-post
Inger Johanne Lysenstøen 64864700 Send e-post
Ida Reimer 64864700 Send e-post
Åshild Jacobsen 64864700 Send e-post
Karianne Aarøy Særvoll 64864700 Send e-post
Magnus Husa 64864700  Send e-post
Trine Kolbjørnsen 64864700 Send e-post
Hrafnhildur Ørlygsdottir 64864700 Send e-post
Elisabeth Kvadsheim Haanes 64864700 Send e-post
May-Lis Andersen 64864700 Send e-post
May Iren Jakobsen 64864700 Send e-post
Madeleine Therese Johanson 64864700 Send e-post
Laura Tamara Kievit Bedet 64864700 Send e-post
Syeda Najiya Anwer 64864700 Send e-post
Maria Christine Lindfelt 64864700 Send e-post
Cathrine Medhus 64864700 Send e-post
Trine Hjertaas Hanssen 64864700 Send e-post
Aud Iren Bentestuen 95951774 Send e-post
Trude Torp 95951772 Send e-post
Anne May Hansen 64864700 Send e-post
Kristin Hov 95951773 Send e-post
Line Solbjørg Skarding 95951771 Send e-post
Jeanette Austvold 64864700 Send e-post
Marianne Pedersen Uttberg 64864700 Send e-post
Geir-Inge Hågensen 95951771 Send e-post
Faruk Azemi 64864700 Send e-post
Ellen Jeanette Fries 64864700 Send e-post
Claudia Kosa 64864700 Send e-post
Andrea Ringås 64864700 Send e-post

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

 

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Leder: Marte Elise Halvorsen
Nestleder: Christina Kapetanopoulou
Sekretær: Sophie Anne Connell

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder - Jørgen Kosberg Feldt - jorgen.feldt@gmail.com

Nestleder - Annette Loftesnes Gilbrant - annette@gilbrant.com

Kasserer - Trond Bakk - trond.bakk@gmail.com

Informasjon PDF

 

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

Skolehelsetjenesten - Helsesøster/helsebror

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.

Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Peter Larsson er helsebror på Langhus skole.

Kontortid:

Mandag  kl. 08.30 - 11.00

Tirsdag  kl. 08.30 - 15.00 

Onsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 15.00

Kontaktinformasjon:

Telefon:  90 59 32 98

E – post: Peter.Larsson@ski.kommune.no

Du trenger ikke bestille time hos helsebror. Kom gjerne innom for å se om vi er ledig eller send sms, mail eller ring hvis du ønsker det!

Ved sykdom eller akutt legebehov kontaktes fastlegen eller legevakta på tlf 116117

Her kan du finne mer informasjon om skolehelsetjenesten, om oppgaver på ulike trinn og om mulige samarbeidspartnere:

http://www.ski.kommune.no/helse-omsorg-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Trygg skolevei (FAU)

Langhus skole

Besøksadresse:

Bøhlerveien 4
1405 Langhus

Telefon: 64 86 47 00

SFO: 64 86 47 04

Rektor: Kjell Martin Apalnes

Meld fravær i Transponder: 59 44 01 13 (mer info)

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 22.01.2019 12:57