Facebook ikon Twitter logo Print side

Kråkstad og Skotbu skoler

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Skolemiljø og mobbing   Bestille skolemelk   Rutetider skolebuss  Infohefte

Les flere saker

Om skolen

Kråkstad og Skotbu skoler ligger i den sørlige enden av Ski kommune.
Skolen har ca. 350 elever fordelt på Skotbu (1. - 4. klasse) og Kråkstad (1. - 10. klasse).

Skotbu skole 1-4 er en fådelt enhet som ligger ca 4,5 km fra Kråkstad skole. Team 1-4 samler lærere fra begge enhetene og det er et tett samarbeid om elevenes læring.

Fra 5. trinn samles alle elevene på Kråkstad og elevene som bor i Skotbu blir transpontert med buss.

Skolene har tilsammen 50 ansatte.

SFO tilbys ved begge skoler.

Litt historikk om Kråkstad og Skotbu skoler

Den første faste skolen i Ski ble bygget i Kråkstad etter at Christian Christophersen Bergh var lei av det omflakkende skolelivet. Han kjøpte og fikk bygget skolehus på prestegårdens grunn som sto ferdig i 1844. Mørk (Skotbu) fikk sin første skole i 1897 og Kråkstad fikk nytt skolebygg i 1911, et bygg som fremdeles huser elever på Kråkstad skole.

Kråkstad skole er påbygget i 1962, 1974 og sist i 1997. Kråkstadhallen kom i 2007 og etter dette ble også den gamle gymsalen bygget om til personalrom. Skolen på Skotbu huser i dag elever fra 1.-4. trinn og elevene blir fra 5.trinn kjørt med buss til Kråkstad skole. Mer historikk (frem til 1999) kan leses på Ski historielag sine sider om Kråkstad skole.

Praktisk informasjon

Helsetjenester
Helsesøster: Torill Morvik
Kontortid: Mandag,tirsdag,onsdag og torsdag på Kråkstad kl. 08.30-15.00.Fredag på Skotbu kl. 08.30-15.00 
Tlf.nr.: 48 07 10 62
E-post: torill.morvik@ski.kommune.no


Les mer om hva skolehelsetjenesten kan hjelpe med.

Ringetider
1.time 08.20-09.05
2.time 09.05-09.50
3.time 10.00-10.45
Spisetid 10.45-11.05
4.time 11.35-12.20
5.time 12.25-13.10
6.time 13.20-14.05
7.time 14.10-14.55

 

Svømming

Skolen har et basseng på 12,5 meter der det drives svømmeopplæring fra 1.-10. trinn.

Kantine/Skolemelk

Ungdomsskolen drifter en kantine i Kråkstadhallen som kan benyttes av 5.-10. trinn.
Skolemelk må bestilles av foreldrene på https://www.skolelyst.no/

Skolebibliotek

Skolebiblioteket skal bidra til å øke leselysten og gi leseglede

Klikk her for å gjøre søk i skolebiblioteket.

Du finner skolebiblioteket i 3. etasje i ungdomsskolefløyen.
Elever kan bruke skolebiblioteket sammen med lærer.

Alle elever og lærere ved Kråkstad og Skotbu skoler kan låne på skolebiblioteket i den tiden de er knyttet til skolen.

Vi har billedbøker, fortellinger, tegneserier, lydbøker og faktabøker som alle kan lånes med hjem, eller brukes til skolearbeid på skolen. Lånetid for vanlige bøker og lydbøker er 4 uker. Innleverte bøker kan legges i bokkasse utenfor skolebiblioteket. Ingen bøker må settes på hylle uten at de er registrert som innlevert.

Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier

 

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Skolefritidsordningen (SFO)

Dyktige ansatte sørger for at barna får et godt og trygt sted å være. Friluftsliv ivaretas i nærområdet med herlige muligheter. Alle barn i rett alder er hjertelig velkommen til å begynne i SFO. Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på 2. til 4. trinn. Det foregår i SFO-tiden og ledes av assistenter fra SFO. Vi følger selvsagt Ski kommunes retningslinjer for SFO.

SFO på Kråkstad og Skotbu åpner 07.00 og stenger 17.00.

Både i Kråkstad og Skotbu er skolefritidsordningen i flotte lyse lokaler. Skotbu er nyere, men på Kråkstad har de tilgang til både svømmehall og idrettshall.

Mer informasjon om SFO i Ski kommune

Søke/endre plass på SFO

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Rune Solberg Rektor 64 91 89 50 Send e-post
Frode Gabrielsen Inspektør 64 91 89 50 Send e-post
Mona Søreng Inspektør og rådgiver 64 91 89 50 Send e-post
Aina Lindseth Konsulent/servicetorget 64 91 89 50

Send e-post 

Marte Gulliksen SFO-leder 64 91 89 50 Send e-post
Britt Sæther Skotbu skole og SFO 64 91 86 00 Send e-post

 

Lærere og assistenter

64 91 89 50

Navn Funksjon Telefon
Connie Søgård Heir Team 1-4 64 91 89 50
Elisabeth Ødegård Team 1-4 64 91 89 50
Regina Solstad Team 1-4 64 91 86 00
May-Britt (Maya) Aunan Team 1- 4  64 91 89 50
Marit Liane Team 1-4 64 91 89 50
Jill Olsen Team 1-4 64 91 86 00
Kristin Hjemmen Andersen Team 1-4  64 91 89 50
Mette Dyrseth Team 1-4 64 91 89 50
Bente Holt Günther Team 1-4  64 91 89 50
Jostein Mellegård Jakobsen Team 1-4 64 91 89 50
Tone Hjell Team 1-4 64 91 86 00
Mette Nilsen Team 5-7 64 91 89 50
Ragnhild Sofie Tofte Team 5-7 64 91 89 50
Lene Solberg Team 5-7  64 91 89 50
Espen Gruer Team 5-7  64 91 89 50
Eiril Sørlie Team 5-7 64 91 89 50
Tone Kjøll Team 5-7 64 91 89 50
Richard Hjemmen Team 5-7 64 91 89 50
Kjetil Sørhegge Team 5-7 64 91 89 50
Anisa Medenhodzic Team 5-7 64 91 89 50
Kari Anne Kamperud Team 8-10 64 91 89 50
Torkjell Hillestad Team 8-10 64 91 89 50
Tom Erik Breive Team 8-10 64 91 89 50
Toril Lutnæs Team 8-10 64 91 89 50
Ragnhild Dahl Team 8-10 64 91 89 50
Per - Inge Degenes Team 8-10 64 91 89 50
Nils Edvard Nygaard Team 8-10 64 91 89 50
Mari Rolland Team 8-10 64 91 89 50
Håvard Indrebø Team 8-10 64 91 89 50
Iren Sætre Team 8-10 64 91 89 50
Hege Rostad Hansen Team 8-10 64 91 89 50
Hilde Claussen Endsjø Spes.ped. koordinator 64 91 89 50
Wilde Frank barnevernspedagog 64 91 89 50
Hanne Wiborg barnevernspedagog 64 91 89 50
Kristin Iversen assistent 64 91 89 50
Tonje Andresen assistent 64 91 89 50
Lars Martin Beretic assistent 64 91 89 50
Daniel Sydtangen assistent 64 91 89 50
Gro Heidi Rosmo assistent 64 91 89 50
Ann Karin Bergesen assistent 64 91 89 50
Bente Nygaard Martinsen assistent 64 91 89 50
Madelen Strøm assistent 64 91 89 50
Jorun Noreng assistent 64 91 89 50
Hanne Michalsen assistent 64 91 89 50
Jenny Frøysa assistent 64 91 89 50
Kristian Røed assistent 64 91 89 50
Linda Harms Stormoen assistent 64 91 89 50
Johanne Johansen Eikeset assistent 94 91 89 50

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådsstyret på mellomtrinnet består av:

Leder:  Christoffer 7A
Nestleder:  Vanessa 7B
Sekretær:

Elevrådsstyret på ungdomsskolen består av:

Leder: Karima 10B
Nestleder: Maylen 10B
Sekretær: Emilia 9B

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2018/2019 er Frode Jacobsen.

Hvem er min FAU-representant på Kråkstad?
1. trinn  Synnøve Egeland/John Ivar Bjoner FAU
2. trinn  Babi Lorentsen/ Sabrina Berge
3. trinn  Camilla Aarnes Grønstvedt/Helene Nevanlinna
4. trinn

 Cathrine Flåten/Linda Rasten

5. trinn  Elisabeth Authen
6. trinn  Turid Leira/Birgitte Ramsvik/Tone Hagrup/Jon Arvid Dæhlin-Olsen
7. trinn  Eva Johanna Nevanlinna/Christina Nietsche Klundrerud
8. trinn  Birgitte Stranna/Eirin Stranna/Synnøve Egeland/Tone Gransjøen
9. trinn Arild Lokna/Sunniva Horgen/Mervi Bremnes
10. trinn  Thomas Kallum/Hilde Haug Simonhjell
Hvem er min FAU-representant på Skotbu?
1. trinn Henrik Lindhjem
2. trinn Anett Horton /Ingrid Kristine Holter
3. trinn  Hanne Bruserød
4. trinn  Elin Skifjell/Ann Malin Pousette

 

Møtereferater fra FAU

20160308_referat_FAU.pdf

20151014_Referat_FAU.pdf

20150429_Referat_FAU.pdf

20150226_Referat_FAU.pdf

20141120_Referat_FAU.pdf

20140210_Referat_FAU.pdf

20131126_Referat_FAU.pdf

20131008_Referat_FAU.pdf

20130919_referat_fau_skotbu.pdf

20130528_Referat_FAU.pdf

20130404_Referat_FAU.pdf

20120830_Referat_FAU.pdf

20120313_Referat_FAU.pdf

20110216_ref_fau_krakstad.pdf

20110215_arshjul_fau_krakstad.pdf

20110111_ref_fau_krakstad.pdf

Arbeidsperm for foreldrekontakter

FAU: Hvem er FAU, fra FUG

ABC for foreldrekontakter: ABC hentet fra FUG

Foreldremøter:
Om foreldremøter på FUG
Trinnvis plan for foreldremøter på Kråkstad og Skotbu skoler

Foreldrenes plass i skolesystemet:
Kart over foreldrenes plass i skolesystemet
Om foreldrenes taushetsplikt i skolen, fra FUG

Tiltaksplan for sosial inkludering: Tiltaksplanen i pdf

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kråkstad skole

Besøksadresse:

Kråkstadveien 134
1408 Kråkstad

Telefon: 64 91 89 50

Kontaktperson: SFO

Telefon: 64 91 89 62

Rektor: Rune Solberg

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 04.01.2019 16:20