Facebook ikon Twitter logo Print side

Haugjordet ungdomsskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Eksamensdatoer 2019   Skolemiljø og mobbing   

 • Ny skoleportal

  I forbindelse med at vi bygger Nordre Follo kommune, har vi fått en ny skoleportal. Den nye skoleportalen vil være i bruk allerede fra august.

 • Skolestart

  Skolestart 19.08.19 - tidspunkt for når de enkelte trinn skal møte.

 • Klage på standpunktkarakter og eksamenskarakter

  Her finner du informasjon om retten til å klage på karakterer i grunnskolen. Du kan velge å klage på karakterer på vitnemålet. Det betyr både standpunktkarakter og eksamenskarakterer. Du kan også klage på karakter i orden og oppførsel, men du kan ikke klage på underveisvurdering.

 • Fravær registrert på vitnemål

  Frist for å søke om å fjerne fravær på vitnemålet er 13. juni.

Les flere saker

Om skolen

Haugjordet ungdomsskole er en ungdomsskole med for tiden 520 elever fordelt på 28 klasser på 8.-10. trinn. Skolen har 62 ansatte. Skolen ligger sentral på Langhus.

Haugjordet ungdomsskole  er en baseskole og er bygget i to etasjer, med plass til inntil 630 elever. Bygget er på ca. 6.500 kvadratmeter. Det vil si at skolen er delt inn i tre ulike "hus" som kalles A-huset, B-huset og C-huset. Ca 180 elever tilhører hvert "hus". I hvert hus er det tre baser, en for hvert trinn. Skolen har en stor kantine,  stor aula og eget verksted for elever. Elevene har kroppsøving i Follo Trykk Arena og svømming på Langhus bad.

På Haugjordet er det representert 15 nasjonaliteter og 20% av elevene ved skolen har en flerkulturellbakgrunn.

Haugjordet rekrutterer elever fra tre forskjellige barneskoler i nærmiljøet; Vevelstadåsen, Langhus og Bøleråsen skole.

I tillegg til å rekruttere elever fra barneskolene så har Haugjordet også en innføringsklasse. Innføringsklassen tar i mot elever fra hele Ski kommune som er nye i Norge. Her får elevene mulighet til å tilegne seg grunnleggende norskferdigheter samtidig som de blir integrert i den norske skolen og miljøet her på Haugjordet.

Skolehund: Skolen har - som eneste ungdomsskole i landet så langt - en egen skolehund.

Facebook logo  Følg Haugjordet ungdomsskole på Facebook! 

Litt historikk om Haugjordet ungdomsskole

De første spadetakene på Haugjordet ungdomsskole ble tatt i 2002 og skolen vår stod ferdig i all sin prakt høsten 2004. Inntil da hadde elevene på Langhus gått på Vevelstad ungdomsskole. Den skolen ble tatt i bruk i 1974 og var da bygget som en ”åpen” skole. Skolen ble etter hvert alt for liten, og de siste årene måtte vi ha to brakker for å få plass til alle elevene. I tillegg var skolen i dårlig forfatning og er nå revet.

 

Praktisk informasjon

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Nyttige lenker

 • Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
 • Barnevakten  Gode råd om barn og medier

Satsingsområder

Satsingsområder for Haugjordet ungdomsskole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Katti Anker Teisberg Rektor 64853400 Send e-post
Thor Erik Klever Undervisningsinspektør 64853404 Send e-post
Johnny Adler Aakerman Undervisingsinspektør 64853403 Send e-post
Eva Parelius Rådgiver 64853406 Send e-post
Frank Dønåsen Rådgiver 64853405 Send e-post
Ane Ellingsen Ressurskoordinator 64853410 Send e-post
Mona Herjuaune Konsulent 64853427 Send e-post
Lærere og assistenter
Navn Telefon E-post
Alessia Occhipinti 64853448/47661607 Send e-post
Anne Rød 64853442/47650379 Send e-post
Anne Strømberg 64853439/47659541 Send e-post
Anneli Moe Conreen 64853451/95802171 Send e-post
Asmaa Mohammad   Send e-post 
Aude Løvdal 64853448 Send e-post 
Basri Trena  64853442 Send e-post 
Charlotte Fidje   Send e-post 
Eirik Mikal Nome 64853448/47618568 Send e-post
Elg Ola Nordrum 64853430/47662365 Send e-post 
Eli Murud 64853442/47648063 Send e-post 
Elin Winsnes 64853400 Send e-post 
Ellen Haave Larsen 64853412 Send e-post 
Eszter Madaràsz 46919652 Send e-post 
Grete Sundby 64853451/47650350 Send e-post 
Gunn-Elise Saltveit 64853451/99047878 Send e-post 
Hanne Torp 64853448/47403443 Send e-post
Hanne Bentsen 64853430/97017227 Send e-post 
Helene Dingstad Bergem 64853433/99001686 Send e-post 
Henriette Elnan 64853454 Send e-post 
Inger-Lise Naas Nilsen 64853436/40868233 Send e-post 
Ingrid Lillo 64853430 Send e-post
Jens Damslora 64853448 Send e-post 
Jo Andrè Aakvik 64853436/95142533

Send e-post

Jorun Heftye 64853445/91785775 Send e-post 
Judit Stavnheim-Hansen   Send e-post 
Kathrine B.Nilsberg 64853445/99258119 Send e-post
Kristian Holm 64853433/45859082 Send e-post 
Kristine Sæther   Send e-post  
Lena Kjærland Flack 64853433/93690638  Send e-post
Lise F. Rirsch 64853454/47646935 Send e-post 
Marie Skalleberg Pettersen 64853430 Send e-post
Marit Solem 64853442 Send e-post 
Marius Johansen 64853454/97021741 Send e-post 
Merete Tveiten 64853445/92662055 Send e-post 
Mia Hartley 64853436 Send e-post
Monica Mathisen 64853442/47701328 Send e-post
Monika Olsen   Send e-post 
Nora N. Nordlund   Send e-post 
Oddbjørn Isaksen   Send e-post 
Ole Petter Løseth 64853436/47665082 Send e-post 
Sebastian Håvi 64853439/93817514 Send e-post
Serine Bø Dahl   Send e-post 
Silje T. Lundmark         64853454/41211488 Send e-post 
Siri Vistnes 64853436 Send e-post
Stig R. Nilsen 64853433 Send e-post 
Therese J. Enger    Send e-post
Terje Nørving 64853442/41528418 Send e-post 
Terry Jansen 64853445 Send e-post 
Tommy Benjo 64853451/47701237 Send e-post 

Ledige stillinger i Ski kommune 

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Leder:  
Nestleder:

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2018/2019 er Carola Boran Humborstad

Liste over medlemmer i FAU

Referater

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski
Rektor: Katti Anker Teisberg

Melde fravær: 594 40 115
(Mer informasjon om å melde fravær i Transponder)


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 13.08.2019 14:49