Facebook ikon Twitter logo Print side

Haugjordet ungdomsskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Eksamensdatoer 2020   Skolemiljø og mobbing   

 • Temasamling 2019

  Linken som er sendt ut, ser ikke ut til å virke for alle, derfor legger vi ut info her også.

 • Tilstandsrapport

  Under finner man tilstandsrapport for 2018-2019

 • Informasjonsbok 2019/2020

  Informasjonsboken innehar mange opplysninger du kanskje lurer på, som hvordan skoledagen er lagt opp, hvordan melder fravær etc

 • Foreldremøter

  Datoer for foreldremøter er klare.

Les flere saker

Om skolen

Haugjordet ungdomsskole er en ungdomsskole med for tiden 530 elever fordelt på 28 klasser på 8.-10. trinn. Skolen har 62 ansatte. Skolen ligger sentral på Langhus.

Haugjordet ungdomsskole  er en baseskole og er bygget i to etasjer, med plass til inntil 630 elever. Bygget er på ca. 6.500 kvadratmeter. Det vil si at skolen er delt inn i tre ulike "hus" som kalles A-huset, B-huset og C-huset. Ca 180 elever tilhører hvert "hus". I hvert hus er det tre baser, en for hvert trinn. Skolen har en stor kantine,  stor aula og eget verksted for elever. Elevene har kroppsøving i Follo Trykk Arena og svømming på Langhus bad.

På Haugjordet er det representert 15 nasjonaliteter og 20% av elevene ved skolen har en flerkulturellbakgrunn.

Haugjordet rekrutterer elever fra tre forskjellige barneskoler i nærmiljøet; Vevelstadåsen, Langhus og Bøleråsen skole.

I tillegg til å rekruttere elever fra barneskolene så har Haugjordet også en innføringsklasse. Innføringsklassen tar i mot elever fra hele Ski kommune som er nye i Norge. Her får elevene mulighet til å tilegne seg grunnleggende norskferdigheter samtidig som de blir integrert i den norske skolen og miljøet her på Haugjordet.

Skolehund: Skolen har en egen skolehund.

Facebook logo  Følg Haugjordet ungdomsskole på Facebook! 

Litt historikk om Haugjordet ungdomsskole

De første spadetakene på Haugjordet ungdomsskole ble tatt i 2002 og skolen vår stod ferdig i all sin prakt høsten 2004. Inntil da hadde elevene på Langhus gått på Vevelstad ungdomsskole. Den skolen ble tatt i bruk i 1974 og var da bygget som en ”åpen” skole. Skolen ble etter hvert alt for liten, og de siste årene måtte vi ha to brakker for å få plass til alle elevene. I tillegg var skolen i dårlig forfatning og er nå revet.

 

Praktisk informasjon

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Nyttige lenker

 • Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
 • Barnevakten  Gode råd om barn og medier

Satsingsområder

Satsingsområder for Haugjordet ungdomsskole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Katti Anker Teisberg Rektor 64853400 Send e-post
Thor Erik Klever Undervisningsinspektør 64853404 Send e-post
Johnny Adler Aakerman Undervisingsinspektør 64853403 Send e-post
Eva Parelius Rådgiver 64853406 Send e-post
Frank Dønåsen Rådgiver 64853405 Send e-post
Ane Ellingsen Ressurskoordinator 64853410 Send e-post
Liv Tone Altin Barbol Rådgiver psykisk helse (fra 20.09.)   Send e-post
Mona Herjuaune Konsulent 64853427 Send e-post
Lærere og assistenter
Navn Telefon E-post
Alessia Occhipinti 64853436 Send e-post
Anne Rød 64853442 Send e-post
Anne Strømberg 64853448 Send e-post
Anneli Moe Conreen 64853451 Send e-post
Aude Løvdal 64853439 Send e-post 
Basri Trena  64853442 Send e-post 
Charlotte Fidje   Send e-post 
Eirik Mikal Nome 64853439 Send e-post
Elg Ola Nordrum 64853430 Send e-post 
Eli Murud 64853442 Send e-post 
Elin Winsnes 64853400 Send e-post 
Ellen Haave Larsen 64853412 Send e-post 
Eszter Madaràsz 46919652 Send e-post 
Grete Sundby 64853451 Send e-post 
Hanne Torp 64853448 Send e-post
Hanne Bentsen 64853430 Send e-post 
Helèn Edvardsen 64853448 Send e-post
Helene Dingstad Bergem 64853433 Send e-post 
Henriette Elnan 64853454 Send e-post 
Inger-Lise Naas Nilsen 64853436 Send e-post 
Ingrid Amsrud 64853439 Send e-post
Ingrid Lillo 64853439 Send e-post
Jens Damslora 64853439 Send e-post 
Jo Andrè Aakvik 64853436

Send e-post

Jorun Heftye 64853445 Send e-post 
Jorunn Skinnemoen 64853430 Send e-post
Judit Stavnheim-Hansen   Send e-post 
Kathrine B.Nilsberg 64853445 Send e-post
Kristian Holm 64853433 Send e-post 
Kristine Sæther   Send e-post  
Lena Kjærland Flack 64853433  Send e-post
Lise F. Rirsch 64853454 Send e-post 
Lise Gunn Skogstad   Send e-post
Marie Skalleberg Pettersen 64853448 Send e-post
Marit Solem 64853442 Send e-post 
Marius Johansen 64853454 Send e-post 
Merete Tveiten 64853445 Send e-post 
Monica Mathisen 64853442 Send e-post
Monika Olsen   Send e-post 
Nora N. Nordlund   Send e-post 
Oddbjørn Isaksen   Send e-post 
Ole Petter Løseth 64853436 Send e-post 
Ole-Petter Myhren 64853439 Send e-post
Sebastian Håvi 64853430 Send e-post
Serine Bø Dahl   Send e-post 
Silje T. Lundmark         64853454 Send e-post 
Siri Vistnes 64853436 Send e-post
Stig R. Nilsen 64853451 Send e-post 
Stine Olsen Fagervik   Send e-post
Therese J. Enger    Send e-post
Terje Nørving 64853442 Send e-post 
Terry Jansen 64853445 Send e-post 
Tommy Benjo 64853451 Send e-post 

Ledige stillinger i Ski kommune 

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Leder:  
Nestleder:

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2018/2019 er Carola Boran Humborstad

Liste over medlemmer i FAU

Referater

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski
Rektor: Katti Anker Teisberg

Melde fravær: 594 40 115
(Mer informasjon om å melde fravær i Transponder)


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 25.10.2019 08:47