Facebook ikon Twitter logo Print side

Siggerud skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

 Kalender   Skolemiljø og mobbing   

Les flere saker

Om skolen

Siggerud skole er en 1-10 skole med for tiden 430 elever fordelt på 20 klasser. Skolen har ca.60 ansatte. SFO har ca 130 barn på tre baser. Siggerud skole ligger 13 km fra Ski sentrum.

Mer informasjon fra Siggerud skole

Visjon

Kartlegging - Resultater for vår skole: 5.trinn  8. og 9.trinn

Litt historikk om Siggerud skole

 I 1856 bestemte skolekommisjonen i Kråkstad at omgangsskolen skulle avvikles. Det ble bestemt at det skulle være faste rodestuer for undervisning. I Skogbygda (Siggerud og Fjell) var det vanskeligheter med å finne et egnet sted som alle var tilfreds med, derfor ble nybyggingen utsatt og rodestue leid på småbruket Sagstua ved Krokhol. Her var det fast skole i perioden 1859-1864.
Diskusjonen om hvor et nytt skolebygg skulle reises fortsatte, for både Krokhol, Fjell og Siggerud ønsket skolen. Det bodde mange barn på Fjell og Krokhol. I 1862 bestemte imidlertid sognestyret å bygge skolehus med lærerbolig på Langhus, Gjedsjø og Siggerud. Til Siggerud skole ble det også tillagt lærerjord. Langhus og Gjedsjø fikk skolehus i 1863, men Siggerud fikk det i 1864, med skolestart umiddelbart. Skolen ble bygd der paviljongen står i dag.
Elevliste fra 1864 vedlegges. Her var det 51 elever i alderen 8 til 29 år. Elevene kom fra Taraldrud i vest til Fjellsæter i øst.
I perioden 1859 til 1864 måtte elevene fra Siggerud og Taraldrud gå den lange veien over skauen til Krokhol for å komme på skolen, men fra 1864 måtte elevene på Krokhol og Fjell vandre til Siggerud. Her var det for enkelte skolevei på oppimot 6 km pr. vei. Til minne om denne skoleveien er det satt opp et minnesmerke ved Brusagaveien (en halv møllestein fra Krokhol mølle), kanskje det eneste minnesmerke for en skolevei i Norge.
I 1895 hadde Siggerud skole 3 klasser med tilsammen57 elever, og skoleundervisningen ble mer og mer strukturert. Etter hvert ønsket skolen mere lokaler, for det ble trangt etter hvert. Midt på 1920-tallet var det også et stort engasjement for å bygge egen barneskole på Fjell, men dette ble tilslutt avvist.
Etter 40 års drift ble det endelig bygd en ny skole på Siggerud, da 1932-bygget, som fortsatt er i bruk, ble ferdig. Nå ble det velstand er periode.
Skoleskyss med drosje ble etablert fra rundt 1950, men ble etter hvert erstattet med buss med avgangstider som passet dårlig med skoledagen. Dette førte også til en større skolestreik for barna på Fjell og Krokhol. Men etter hvert ble det orden på dette også.
En periode var plassmangelen så stor at det midlertidig ble opprettet skolestue på Siggerud gård.
I 1960 fikk Siggerud skole et nybygg med 5 klasserom, kontorer, lærerværelse, gymsal, formings- og heimkunnskapsrom. På slutten av 1960-tallet ble den første skolestua revet og erstattet med paviljongen som nå står der. I ettertid var det mange som angret på dette.
I 1980 ble skolens neste bygg oppført, med kontorer, klasserom, lærerrom, gymsal, kontorer for lege og tannlege, bibliotek, musikkrom og dusjrom med badstu i kjelleren. Den gamle gymsalen i 1960-bygget ble da omgjort til fire klasserom.
I 2011 startet byggingen av ny skole på Siggerud, bare 1932 bygget ble beholdt og pusset opp. I 2013 sto nye skolen ferdig.

Hva skjer på siggerud skole

 

 

Praktisk informasjon

Rådgiver

Rådgiver på Siggerud skole er Synne Maria Nyvold
synnemaria.nyvold@ski.kommune.no

Helsetjenester

Helsesykepleier er på skolen: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Hvor: Kontoret er inne på Siggerud skole,til venstre i gangen forbi kantina

Kontaktinfo: 
Helsesykepleier for 1.-10.klasse
Jannicke Feilberg-Jacobsen
Tlf.:901 08 531
Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@nordrefollo.kommune.no

Skolehelsetjenesten er gratis og det er ikke nødvendig å bestille time. Du får ikke fravær fra undervisningen og de ansatte ved skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

Mer informasjon om helsetjenesten

 

Kantine

Det er kantine for ungdomsskolen hver dag i storefri. Det er en variert meny  og det brukes kantinekort for å handle.
Baguetter     Baguetter

Skolebussen

Rutetabell for skolebussen

Rutebussen

 

Skolemelk

Du bestiller og betaler skolemelk direkte hos skolelyst.no

Nyttige lenker

Trivselsledere
Orientering om skolens antimobbearbeid
Mobil og nettmobbing
Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i  Ski-skolen
Ungdomstrinn i utvikling
Nettvett     Aktuelle lenker
Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier
Foreldrehverdag ,bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. 

Matematikktips for foresatte på ungdomsskolen

En rute foran
Presentasjon fra kurs 12.09 
Presentasjon fra kurs 26.09, Algebra 
Presentasjon fra kurs 17.10 Likninger 
Presentasjon fra kurs 14.11 Brøk 
Presentasjon fra kurs 28.11 Sammenheng mellom brøk prosent og desimaltall 
Presentasjon fra kurs 09.01 Funksjoner 
Presentasjon fra kurs 16.01 Geometri 
Omgjøringstabell

 

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Satsingsområder for Siggerud skole:

PALS

Elevbedrift

Uteskole

Satsningsområder for Ski-skolene:

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring 

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Siggerud SFO har ca. 125 barn fordelt på tre baser: Solstrålen (1.trinn), Stjerneskuddet (2.trinn) og Kløverenga (3.-4.trinn).
SFO skal være et godt og trygt tilbud for barna før og etter skoletid. Her skal barna ha mulighet til å utfolde seg gjennom lek og ulike aktiviteter. Vårt fokus er at SFO skal være et fritidstilbud hvor alle skal oppleve et godt sosialt miljø med gode venner, og en arena hvor vi viser hensyn og respekt for hverandre. På SFO er vi opptatt av leken og dens egenverdi, med hovedvekt på barnas fantasi og kreativitet. Egenstyrt lek bidrar i stor grad til videreutvikling av de sosiale ferdighetene og åpner opp for nye relasjoner og vennskap. God lek gir gode venner! Barna vil også få tilbud om organiserte aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas interesser, motivasjon og forutsetninger.

For mer informasjon om Siggerud SFO, se årsplan. Her finner dere nyttig informasjon om SFO-tilbudet på Siggerud, kontaktinformasjon, årshjul med temaer, viktige datoer med mer.

For å søke eller endre SFO-plass: Logg inn i Foreldreportalen

ÅPNINGSTID:

07:15 til skolestart. Skoleslutt til 17.00.
I skolens ferie: 07:15-17:00.

KONTAKT:

Solstrålen 1.trinn: 489 54 448
Stjerneskuddet 2.trinn: 404 28 488
Kløverenga 3.-4. trinn: 930 06 223

Send gjerne en melding; telefonene blir ikke besvart før etter 13:15

SFO-leder: Eivind Martinsen, 64 86 44 07 / 959 51 804, eivind.martinsen@nordrefollo.kommune.no

Månedsplaner:
Solstrålen: desember 
Stjerneskuddet: desember 
Kløverenga: desember

MenyUke 49-50

Informasjon:

Informasjon til nye 1.klassinger

Generell informasjon om SFO i Ski kommune

Oppsigelse og endring av plass i SFO

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon E-post
Håkon Tangerud Rektor Send e-post 
Lisbet Aune Undervisningsinspektør Send e-post 
Eivind Martinsen SFO-leder Send e-post 
Sissel Andersen Sosiallærer Send e-post 
Vigdis Hansen Breistrand Konsulent Send e-post 
Lena Bossum Moe Konsulent Send e-post 

 

Lærere, fagarbeidere og assistenter
Navn Funksjon E-post
Beate Kristin Kleven-Halvorsen Kontaktlærer 1.trinn Send e-post 
Janne Gundersen Lindberg Kontaktlærer 1.trinn Send e-post
Nina Weiseth Kontaktlærer 2 A Send e-post
Benedikte Dalene Kontaktlærer 2 B Send e-post
Thorill Wroldsen Buller Kontaktlærer 3 A Send e-post
Thea Furberg Henriksen Kontaktlærer 3 B Send e-post
Hanne Kummeneje Kilskar Kontaktlærer 4 A Send e-post
Anette Kval Kirkebøe Kontaktlærer 4 B Send e-post
Inge Hvid Kontaktlærer 5 A Send e-post
Cathrine E. A. Wiger Kontaktlærer 5 B Send e-post
Camilla Christensen Kontaktlærer 6 A Send e-post
Erlend Oseth Svendsen Kontaktlærer 6 B Send e-post  
Alf Thorvald Gromholt Kontaktlærer 6 C Send e-post
Gro Anita Wilberg Bjerkheim Kontaktlærer 7A Send e-post  
Martin Beck Skjerping Kontaktlærer 7B Send e-post
Tone Merete Skogmo Varlid Kontaktlærer 8 A Send e-post
Mona Liland Aabel Kontaktlærer 8 B Send e-post
Brita Erlandsen Kontaktlærer 9 A Send e-post
Camilla Stallerud Kontaktlærer 9 B Send e-post
Synne Maria Nyvold Kontaktlærer 10 A Send e-post
Carina Dominguez Kontaktlærer 10 B Send e-post
Anna Schulte Genannt Kulkmann Lærer Send-epost
Arne Gunnar Havnås Lærer Send e-post  
Benjamin Mjelde Andersen Lærer Send e-post
Camila Elnes Dominguez Lærer Send e-post 
Frank Raymond Finstad Lærer Send e-post 
Inger-Lise Haug Wittussen Lærer Send e-post 
Jeanne Bjørnbakk Lærer Send e-post 
Marianne Agard-Michelsen Lærer Send e-post 
Marit Lillian Eng Lærer Send e-post
Markus Lind Aase Lærer Send e-post
Mona Rolen Lærer Send e-post  
Nicolai Aasen Lærer Send e-post 
Stine Wik Ambjørnrud Lærer Send e-post  
Ann-Merethe Hansen Lærer/ Spesialpedagog Send e-post 
Christine Solem-Johansen Fagarbeider skole Send e-post 
Gro Hoff-Olsen Fagarbeider,skole Send e-post 
Isabell Hansen Assistent skole Send e-post
Jorunn Solberg Assistent skole
Baseansvarlig SFO,Kløverenga
Send e-post 
Kaja Mørk Fixdal Assistent SFO Send e-post 
Kristin Irene Iversen  Fagarbeider skole
Baseansvarlig SFO Solstrålen
Send e-post 
Merethe Strand Huseby Assistent skole/ SFO Send e-post
Miguel Ibarra Aasbak Fagarbeider skole, fung.baseansvarlig
SFO Stjerneskuddet
Send e-post
Simen Roli Ørsal Kjøkkenansvarlig SFO Send e-post 

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.
 

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Klassekontakter 19-20

Informasjon fra FAU om skoleballet for ungdomsskolen ved Siggerud Skole

Referater

Foreldrepulsen

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Lokal læreplan i trafikk for Siggerud skole

Sykle til skolen

 

 

Bildegalleri


SkolebyggSkolebyggSkolegårdSkole-fasade

Siggerud skole

Besøksadresse:

Gamle Siggerudvei 5
1404 Siggerud

Telefon: 64 86 44 00

Rektor: Håkon Tangerud

Melde fravær: 594 40 114 (Transponder)
Les mer om å melde fravær i Transponder

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 19.08.2019 08:00
Sist endret: 02.12.2019 19:33