Facebook ikon Twitter logo Print side

Vevelstadåsen barnehage

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Kirsten Bjerke
Telefon: 64 85 37 50 / 473 79 801

Om barnehagen

Vevelstadåsen barnehage ligger på toppen av Vevelstadåsen, med Vevelstadåsen skole som nærmeste nabo. Vi har et stort uteområde med trær og fjell som gir store muligheter for fysisk og motorisk utfoldelse. Barnehagen har tre avdelinger, og totalt plass til 50 barn i alderen 1 til 6 år.

 
Velkommen til Vevelstadåsen barnehage 

Barnehagen skal være et sted for lek og læring der barna er med på å prege hverdagen sammen med andre barn. Barna skal få passende utfordringer og oppleve mestring.

Vi ønsker et nært og godt samarbeid med foreldrene.

Vi har styrer, 3 pedagogisk lederstillinger,1 barnehagelærer på hver avdeling, og 6 assistenter.

Pedagogisk innhold 

Årsplan 2018-2019

Progresjonsplan for fagområdene

Askeladden

Telefon: 64 85 37 54 / 94783481
Pedagogisk leder: Julie Jacobsen

Askeladden er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. Vi er glad i å være ute og turdagen vår er ukas høydepunkt! Skolefjellet, Rota, Løvestien og Langhusbanen er steder vi trives godt og finner på mye gøy. På vinterhalvåret tenner vi bål på tur og griller alt fra pølser til brødskive med brunost. Da blir det nemlig Prim! 

Vi har ofte lekegrupper der vi er sammen både etter alder og på tvers. Det kan være med på å gi barna ro og rom til lek, samt støtte til å knytte vennskapsbånd. Felles opplevelser og samhold er viktig for oss på Askeladden! 

Soria Moria

Telefon: 64 85 37 55 / 947 95 372
Pedagogisk leder: Elisabeth Klem

Soria Moria er en kreativ avdeling. Vi liker oss godt både inne og ute og lar barna være med å bestemme hva som skal skje. Avdelingen er preget av humor, lek og glede i hverdagen. Vi ønsker at alle skal trives og ha gode dager i barnehagen, og jobber mye med sosialkompetanse i barnegruppa.

For oss er det fysiske læringsmiljøet viktig og vi bruker en del tid på å endre dette etter barnegruppens sammensetning og interesser.

Selvstendighet er et ord som står høyt hos oss. Ved å motivere barna til å "klare selv",opplever de mestringsglede og bygger selvtillit i alt fra påkledning til å smøre brødskivene sine selv.

   

Berget det blå 

Telefon: 64 85 37 57 / 482 70 656
Pedagogisk leder: Pernilla Cassel

Berget Det Blå er en småbarnsavdeling med plass til 14 barn i alderen 1-3 år. Lokalene våre gir oss mulighet til å dele ettåringene og to (og tre-)åringene i to grupper i store deler av dagen. Dette for å lettere imøtekomme de forskjellige aldersgruppenes behov.

Vi har stort fokus på leken og deler derfor barna i smågrupper slik at de skal få tid og ro til god lek og samspill med hverandre. Vi jobber også mye med selvstendighet, vi vil at barna skal prøve selv og oppleve mestring.

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Vevelstadåsen barnehage

Vevelstadåsen barnehage

Besøksadresse:

Vevelstadåsen 59
1405 Langhus

Telefon: 64 85 37 50


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 05.11.2018 12:26