Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vestveien barnehage

  Vestveien i sol

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

 • 16. mai

  Vi feirer 17. Mai i barnehagen 16. mai. Vi går i tog fra barnehagen kl. 09.30, fint om dere er i barnehagen før kl. 09.00

 • Foreldremøte i kveld

  Til alle foreldrene med unntak av dere som har skolestartere fra høsten

 • Flytting av barnehagen

  Tomten som Vestveien barnehage og Finstadbekken barnehage ligger på i dag skal overtas av private aktører. Barnehagene som ligger her i dag må derfor flyttes.

 • Ventelisteoppdatering avbrutt

  Viktig informasjon til dere som har søkt barnehageplass.

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Marit Kristin Horne (e-post: marit.horne@ski.kommune.no)

Vestveien barnehage ligger stille og rolig til, sammen med Finstadbekken barnehage, innerst i en blindvei mellom Follo DPS, gangveien fra Finstad og Monsrud leir. Vi har tre avdelinger med totalt 62 plasser. Fjorten av plassene er for små barn.

I Vestveien barnehage har vi fokus på barnas læringsmiljø, og er inspirert av barnehagepedagogikken i Reggio Emilia i Italia. Vi fokuser på verdiene: likeverd, tillit og lyttende tilstedeværelse i alle samspill mellom barn, foreldre og kollegaer.

For oss innebærer likeverd at alle er like mye verdt, men unike i seg selv. Vi har respekt for ulikheter og har tillit til at du kan og vil hvis du får muligheten. Jeg stoler på deg. Vi vil lytte med ører, øyne og kropp. Vi spør og bruker tid for å finne ut av hva akkurat du mener.

 Forebygge mobbing Årsplan

Sånn gjør vi det i Vestveien barnehage
Brukerundersøkelsen 2017

Mail fra styrer om Foreldreundersøkelsen og informasjon

Vestveien - Resultat Foreldreundersøkelsen

Vestveien - Resultat alle spørsmål

Rapport alle avdelinger med kommentarer

Utfylt vurdering foreldreundersøkelsen

Kvalitetskjennetegn for godt foreldresamarbeid

 

 

 

 

 

Filosofene

Telefon: 901 08 676 Mail: filosofene@ski.kommune.no

 Filosofer utforsker skygger i desember
De største barna i barnehagen har ofte mange tanker og ideer. Det å tenke rare og abstrakte tanker er litt av en øvelse som de største barna kan utfordres på. Hvis jeg filosoferer over noe, så tenker jeg over det for å prøve å finne et svar. Når jeg har funnet et svar, prøver jeg å forklare det sånn at du forstår hva jeg mener. Hvis du forstår det, og ikke er enig, kan du si: "Jeg er ikke enig meg deg, fordi........" og så er det din tur til å prøve å forklare hvorfor du ikke er enig. Det er en spennende måte å tenke sammen på.

Plutselig trenger barna å bruke noe annet enn hodet, og de fyker av sted - for å hoppe på tjukkasene eller ut på lekeplassen.

Ansatte i avdelingen

Kirsti  (pedagogisk leder) 
Therese (fagarbeider)
Linda (fagarbeider)
Malene (assistent)
Frida (assistent)
Robin (assistent)
Stine  (lærekandidat)

 

Sånn gjør vi det på Filosofene

Generell informasjon om Filosofene 2018-2019

Huskeliste for tur til ishallen 2017-2018 

Vil du komme i bursdagen min?

Skjema for utviklingssamtale

 Utviklingssamtale med barna på Filosofene - artikkel fra Barnehagefolk

Gode beskjeder - Ros og oppmuntring

Påkledning om vinteren - lag på lag

Hverdagsglimt fra Filosofene

Informasjon fra Filosofene 15.05.18

Superhelter og andre skikkelser fra skjermen

Informasjon fra Filosofene 08.05.18

Informasjon fra Filosofene 24.04.18

For at lærere og SFO skal vite litt om hverdagen til Filosofbarna i barnehagen, sender vi denne informasjonen til skolene

Informasjon fra Filosofene 20.03.18

Brev fra påskeharen

Informasjon fra Filosofene 14.03.18

Informasjon om samlinger: Gode, vonde og ulovlige berøringer

Læring på Filosofene - med blikk til Rammeplanen

Informasjon fra Filosofene 15.01.18

Rettighetsslottet-undervisningsopplegg-januar2018

Desember på Filosofene 2017

Ønsker du en utviklingssamtale på tampen av året?

Presentasjonen fra foreldremøte september 2017

Informasjon fra Filosofene 12.09.17

Brosjyre - Friluftslivets dag - tips

Informasjon fra Filosofene 15.08.17

Informasjon fra Filosofene 22.06.17

Informasjon fra Filosofene 30.05.17

For at lærere og SFO skal vite litt om hverdagen til Filosofbarna i barnehagen, sender vi denne informasjonen til skolene.

Informasjon fra Filosofene 04.05.17

Informasjon fra Filosofene 16.03.17

Informasjon fra Filosofene 09.03.17

Informasjon fra Filosofene 16.02.17

Informasjon fra Filosofene 02.02.17

Informasjon fra Filosofene 26.01.17

Informasjon fra Filosofene 05.01.17

Brev fra barna til Loftsnissen

Informasjon fra Filosofene 22.12.16

Informasjon fra Filosofene 15.12.16

Informasjon fra Filosofene 02.12.16

 Vi Filosofer teller dager i desember - viktige datoer i desember

Informasjon fra Filosofene 01.11.16

Informasjon fra Filosofene 13.10.16

5. oktober 2016: Vi leker med Maizenna

Oppsummering fra foreldremøte 7. september 2016

Småsteg på Filosofene

Informasjonsbrev om Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring

Foreldrelenke 1

Foreldrelenke 2

Foreldrelenke 3

Foreldrelenke 4

Foreldrelenke 5

Foreldrelenke 9

Foreldrelenke 11

 

 

Utforskerne

Telefon: 902 47 742

 Lek med vann

På Utforskerne har vi 20 livsglade, utforskende barn i alderen 2-4 år.

Vi deler oss i mindre grupper hver dag. På den måten får personalet muligheten til å se alle barna. Vi er også så heldige at vi har 4 ulike rom å oppholde oss i inne på avdelingen, noe som også gjør det naturlig å dele seg i de ulike rommene. Vi forandrer rommet etter barnas interesser og eventuelle prosjekter. Alle rommene tilbyr ulike materialer og oppmuntrer til ulik type lek og fordypning.

Det er tre områder vi jobber aktivt med inne på vår avdeling. Det er språk, lek og vennskap/relasjoner. Det krever at personalet har en tilstedeværelse, nærhet og evne til å reflektere over egen praksis. Dere kan se eget skriv om hvordan vi jobber med språkutvikling på avdelingen.

Ansatte i avdelingen

Marita (pedagogisk leder)

Anne-Linn (barnehagelærer i gruppe)

Hanna (jobber på engasjement


Monica (fagarbeider)


Robin (assistent)

 

 

Ukeplan for 2018

UKEPLAN UTFORSKERNE

Månedsplaner for 2018

MÅNEDSPLAN JUNI 2018 UTFORSKERNE.pdf

MÅNEDSPLAN MAI 2018 UTFORSKERNE.pdf

MÅNEDSPLAN APRIL 2018.pdf

MÅNEDPLAN FOR FEBRUAR 2018

Månedsbrev for 2018

MÅNEDSBREV FOR APRIL-MAI 2018.pdf

MÅNEDSBREV FOR MARS 2018.pdf

FEBRUAR 2018.pdf

DESEMBER-JANUAR 2018

Sånn gjør vi det på Utforskerne

SPRÅKARBEID

Livet på Utforskerne 2018.2019.pdf

 

 

Hverdagsglimt fra Utforskerne

PÅSKEHAREN HAR VÆRT PÅ BESØK PÅ UTFORSKERNE! 23.03.18

VÅRBILDE-BARNEHAGEDAGEN 13.03.18

MALE MED ISBITER 07.03.18

VANN OG FARGER 01.03.18

MALE 12.01.18

LEKESKRIVE 08.01.18

VULKAN.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Toddlerne

Telefon: 901 86 876

Toddlerne betyr "den som stabber og går", fordi det peker på et kroppslig særpreg ved barn i denne alderen og sier noe om hvordan toddleren bokstavlig talt sosialt går ut i verden. På Toddlerne vil vi gi barna nettopp denne muligheten til å gå ut i verden med alt som det måtte innebære.

I arbeidet med de små barna legger vi stor vekt på "mangesanselighet" (estetikk), og på små barns store trang til å oppdage og undersøke. Med bakgrunn i dette vil vi bruke læringsmiljøet og rommet som den tredje pedagog.

Ansatte i avdelingen

Solveig (pedagogisk leder) Solveig.Andersen@ski.kommune.no 
Kristiane (barnehagelærer i barnegruppen)

Hilde (fagarbeider)

Nina(assistent)
Toril(fagarbeider)
Amal (praksis)

Sånn gjør vi det på Toddlerne

Sånn gjør vi det på Toddlerne

Månedsplaner

Månedsplan for juni 2018

Månedsplan for mai 2018

Månedsplan for april 2018

Månedsplan for mars 2018

Månedsplan for februar 2018

Månedsplan for januar 2018

Månedsplan for desember

Månedsplan for november

Månedsplan for oktober

Månedsplan for september

Månedsplan for august

 

Månedsbrev fra Toddlerne

Månedsbrev for mai

Månedsbrev for april

Månedsbrev for mars

Månedsbrev fra februar

Månedsbrev fra januar

Månedsbrev fra desember

Månedsbrev fra november

Månedsbrev fra oktober

Månedsbrev fra september 

Månedsbrev fra august

 

Årstidene i bilder

Vår 2018 på Toddlerne

Vinter 2017/2018 på Toddlerne

Høst 2017 på Toddlerne

Sommer 2017 på Toddlerne

 

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalg og FAU/arrangementskommité 

Referater fra Samarbeidsutvalg

 Referat fra møte i SU 07.11.16

Referat fra møte i SU 13.10.16

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer


  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Vestveien barnehage

Vestveien barnehage

Besøksadresse:

Vestveien 13
1400 Ski

Telefon: 64 87 69 00


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 12.09.2018 12:37