Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tussestien barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Karin M. Wrang Austreim (E-post: karinm.wrang.austreim@ski.kommune.no)
Tlf: 64 91 46 80

 

Velkommen til Tussestien barnehage! 

Tussestien barnehage er en kommunal barnehage som åpnet høsten 1980. Den ligger i et veletablert område med rekkehus, eneboliger og blokkbebyggelse. Nærområdet byr på fine turmuligheter. Barnehagen er en tradisjonell barnehage med fire avdelinger.

"Det jeg ikke kan i dag, mestrer jeg i morgen"

Barna i Tussestien organiseres i små grupper og er sammen med sin tilknytningsperson store deler av dagen, hvor det foregår lek ute/inne, ulike aktiviteter og turer i nærmiljø. Tilknytningspersonen har et spesielt ansvar for å følge opp "sine" barn og sørge for at de får dekket sine behov for omsorg, og for å hjelpe barnet i lek med andre barn. Barna i Tussestien barnehage skal møte kompetente voksne som ser enkeltbarns og barnegruppens behov. De ansatte skal være gode forbilder og rollemodeller for alle barna og de andre voksne i barnehagen.

Vi ønsker at barna skal:

  • oppleve trygghet
  • oppleve mestring
  • oppleve glede og humor i hverdagen
  • oppleve medvirkning
  • utvikle gode måter å kommunisere på
  • ta imot utfordringer
  • utvikle god selvfølelse og bli godt rustet til å møte framtiden

Årsplan Pedagogisk innhold Prosjektplan 2016-2019

Revehiet

Telefon: 64 91 46 80

E-post pedagogisk leder: kristin.solvik@ski.kommune.no
E-post barnehagelærer: RebeccaOsmundnes.Hansen@ski.kommune.no

 revehiet gammelt bilde

Om Revehiet:

Avdeling Revehiet har 14 barn og fire voksne.

Vi er en 1-2 års avdeling.

Fokuset vårt er trygghet, tilknytning og gode stunder i barnehagen. Med leken og de gode samtalene i fokus, jobber vi tett i tilknyttingsgrupper. Gruppene er sammen ved aktiviteter, stell og måltider. Barna er ute hver dag både på kalde og varme dager, i sol og i regn! Vi går turer til nabolagets fine plasser, eller kanskje vi tusler inn stien til togbrua? Inne er det også fint å være, og her finner vi på mye rart. Lesekroken vår er vi stolte av, og her er det fint å sette seg ned for å samtale og/eller lese en bok sammen med liten og stor. Er vi litt smågale bretter vi ut sofaen til en stor hoppemadrass! Engasjementet er stort hos både store og små på Revehiet.

Ansatte i avdelingen

Kristin Solvik, pedagogisk leder 100%
Rebecca Osmundnes Hansen, konstituert barnehagelærer (fagarbeider) 100 %
Mila Son Bøe, assistent 100 %
Leyla Akram Sara, assistent 100 %

 

Månedsplaner 

Månedsplan for Revehiet, januar 2018

Månedsplan for Revehiet, februar 2018

Månedsbrev for Revehiet, mars og april 2018

Hverdagsglimt fra Revehiet

Maurtua

Telefon: 64 91 46 80

E-post pedagogisk leder: helene.oygarden@ski.kommune.no
E-post barnehagelærer:   ann-magret.heggelund@ski.kommune.no

maurtua brannstasjon

Om Maurtua:
Vi har 15 plasser til barn mellom 2 og 4 år.
Vi er fire i grunnbemanningen.

Vi har hverdagsaktiviteter i tilknytningsgrupper.
Vi har tid til de små hverdagssamtalene.
Vi er der barna er – barna er i fokus.
Vi har et stabilt personale med lang erfaring.
Voksne og barn leker ute uansett vær.
Vi leker på fjellet, sykler oppe og går turer i nærmiljøet.

 

Ansatte i avdelingen

Helene Øygarden, pedagogisk leder 80 % f.o.m. 25.9
Ann-Margret G. Heggelund, pedagogisk leder 100% t.o.m. 22.9.,
barnehagelærer 100 % f.o.m. 25.9
Bente Osmundnes, assistent 100 %

Mona Myhre fagarbeider 80 %

Vivian Andersson, assistent 40 %

Månedsplaner

Månedsplan for Maurtua, januar 2018

Månedsplan for Maurtua, februar og mars 2018

Hverdagsglimt fra Maurtua

Brattbakken

Telefon: 64 91 46 80

E-post pedagogisk leder: kristin.torresen@ski.kommune.no

brattbakken gammel

Om Brattbakken:
Avdeling Brattbakken har 18 plasser til barn i alderen 3 til 5 år.
Vi er tre i grunnbemanningen.
Vi ønsker å ha oppmerksomheten vår mot barna.
Vi deler i små grupper så ofte vi kan.
Vi liker å være ute; leke, gå på tur, spille fotball, gå på ski.
Vi liker å holde på med forming, musikk og bevegelse.
Vi er opptatt av et godt språkmiljø, og arbeider systematisk med språksamlinger for seksåringene.

 Ansatte i avdelingen

Kristin Tørresen, pedagogisk leder 100 %
Yasin Abdirisak Adareh, fagarbeider 60 %
Eva Henning, assistent 100 %
Vivian Andersson, assistent 40 % (vikariat)

 

Månedsplaner

Månedsplan for Brattbakken, oktober og november 2017

Månedsplan for Brattbakken, januar, februar og mars 2018

Månedsplan for Brattbakken, april 2018

Hverdagsglimt fra Brattbakken

Utsikten 

Telefon: 64 91 46 80

E-post pedagogisk leder: solveig.svennevik@ski.kommune.no

utsikten

Om Utsikten:
Avdeling Utsikten har 18 barn i alderen 4-6 år.
Vi er tre i grunnbemanning. Hos oss er leken i fokus, og for at den skal få gode vilkår bruker vi å dele i smågrupper.
Vi jobber bevisst med å få til godt språkmiljø i barnehagen, der hvert enkelt barn får et rikt språklig samspill med andre barn og med personalet. Utsikten er også glad i å gå på tur i smågrupper eller med hele avdelingen.

 Ansatte på avdelingen

Solveig Svennevik, pedagogisk leder 80 %
Monica Knutsen, barnepleier 80 %, barnehagelærer 20 % (konst.)
Line Warhuus, fagarbeider 80 %
Vivi Vatnbakk, assistent 40 %

 

Månedsplaner

Månedsplan for Utsikten, desember 2017

Månedsplan for Utsikten, januar, februar og mars 2018

Månedsplan for Utsikten, januar, februar og mars 2018

Hverdagsglimt fra Utsikten

Råd og utvalg

Referat fra Brukerrådsmøter:
Brukerrådsreferat 22.6.16

Brukerrådsreferat 8.2.17

Brukerrådsreferat 23.10.17

Brukerrådsmøte 14.2.18

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Tussestien barnehage

Tussestien barnehage

Besøksadresse:

Tussestien 4
1405 Langhus

Telefon: 64 91 46 80


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 09:04