Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trollskogen barnehage

   
   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Les eldre saker

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Beate Finstad Nilsen (beate.finstad.nilsen@ski.kommune.no)

Vår visjon: Hos oss skal hvert eneste barn stå i sentrum. Trygge og sterke barn.

Barnehagen åpnet i august 2004 og består av fire avdelinger med tilsammen 82 barn. To avdelinger har 14 barn hver fra 0-3 år og to avdelinger har 27 barn hver fra 3-6 år. Det arbeider to førskolelærere/barnehagelærere og to fagarbeidere/assistenter på hver avdeling. I tillegg er storbarnsavdelingene styrket med tilsammen en hel stilling.

Uteområdet er todelt. Vi har et flatt og oversiktlig område for de yngste barna. De eldste barna på småbarnsavdelingene og storbarnsavdelingene har et kupert område med mye skog som innbyr til fysisk aktivitet og mange fine lekekroker i naturen. Vi klatrer i trær og på små berg, og liker å være mye ute. Vi har skogen som nærmeste nabo og benytter ukentlig områdene til turer. 

Inne har avdelingene jobbet mye for å skape innbydende lekerom og leke kroker. Rommene skal inspirere til lek, utforskning og læring. Dette er en kontinuerlig prosess, der barnas bruk av lekeområdene og de interessene vi ser i barnegruppene, påvirker utformingen av avdelingen.

Årsplan 2017-18

Mer om Trollskogen barnehage

De ansatte har et stort og viktig ansvar for barna i barnehagen. Det er alltid de voksnes ansvar å skape den gode kontakten, utvikle den trygge relasjonen og det gode samspillet med barnet og mellom barna. Personalets holdninger og handlinger til hvert enkelt barn er avgjørende for barnets trygghet og trivsel i barnehagen.

Vi deler barna i små grupper gjennom hele dagen. Hver ansatt har daglig ansvar for en gruppe barn, som de er ute og inne sammen med og de spiser sammen. To grupper er inne og to grupper er ute om formiddagen og har ulike aktiviteter og frilek. Etter lunsj og hviling for småbarna, bytter gruppene plass.

I forbindelse med prosjektet "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" startet vi å undersøke om vi gir gutter og jenter et likeverdig barnehagetilbud. Både barnehage og grunnskole har et stort flertall av kvinnelige ansatte. Dette er en av årsakene til at det er viktig å vurdere egen væremåte og samspill med barna. Vi vet at gutter og jenter utvikler seg i forskjellig tempo og lærer på ulike måter. Flere undersøkelser de siste årene viser at gutter har både svakere skoleresultater og at de ikke trives like godt som jenter. Det er et viktig mål gi gutter og jenter like muligheter til trivsel, lek og læring og det må starte i barnehagen. Som et middel for å oppnå dette, deler vi barna i jente- og guttegrupper i utvalgte aktiviteter.

 

Småtroll

Telefon: 476 06 707

Vi er en avdeling med 14 barn i alderen 0-3 år. Vi har god plass og tre rom å fordele oss på når vi er inne.Vi har fokus på "meg selv", "familien min", vennskap og sosial kompetanse gjennom hele året. Vi liker å leke, være ute og følge med på forandringene som skjer i naturen. Vi har fokus på språk og sosiale ferdigheter som f. eks å vente på tur.

Ansatte i avdelingen

Janniche Molvik: 100 % pedagogisk leder
Andrea Berg: 100% barnehagelærer
Hilde Hunhammer: 100 % barne- og ungdomsarbeider
Hanne G. Jensen: 100% pedagogisk barnepleier

Hverdagsglimt fra Småtroll

turturlek

 

Lykketroll

Telefon: 476 09 377

Vi er en avdeling med 14 barn i alderen 0-3 år. Vi har god plass og tre rom å fordele osspå når vi er inne. Vi er glade i sang, musikk og å være kreative. Vi trives også veldig ute. Vi har fokus på språk og sosiale ferdigheter som f. eks å vente på tur.

Ansatte i avdelingen

Heidi Madsen: 100 % pedagogisk leder
Kristine Kolsrud: 100 % barnehagelærer
Mirlinda Tahirukaj: 100 % assistent
Salma Yusuf Qalib: 100% barne- og ungdomsarbeider

Hverdagsglimt fra Lykketroll

November

Denne måneden har barna fått mulighet til å få tegnet omriss av kroppen. Barna tegnet på øyne, nese, munn, ører, og resten av kroppen ble fargelagt i mange flotte farger.

 tegnetegnefargelegge

November har bydd på snø som igjen har åpnet for nye muligheter i uteleken. Vi har blant annet laget en bitteliten snømann, smakt på snøen, laget snø-engler og malt snøen!

malesnøsnømannsnøengler

 

Bustetroll

Telefon: 476 13 053

Vi er en avdelinge med 27 barn i alderen 3-5 år. Vi har god plass og tre rom å fordele oss på når vi er inne. Vi er opptatt av her og nå situasjoner med barna. Vi liker å utforske og tar gjerne dyr og insekter inn på avdelingen for å kunne se nærmere på de, og ofte blir det et prosjekt ut av det. Vi trives godt ute og er glad i å bruke skogen i barnehagen.

Ansatte i avdelingen

Hrafnhildur Ôrlygsdottir: 100 % pedagogisk leder
Mari L. Gjedtjernet: 100% barnehagelærer (perm. fra 20.09)
Lene R. Kjeldaas: 60 % barnehagelærer uten godkjent utd (ablu student)
Sandra S. Libråten: 100% barne- og ungdomsarbeider
Kathol Ostawar: 100% barne- og ungdomsarbeider

Tussetroll

Telefon: 476 05 965

Vi er en avdeling med 27 barn i alderen 3-5 år. Vi har god plass og tre rom å fordele oss pånår vi er inne. Vi liker å være mye ute og bruke skogen i barnehagens uteområde til blant annet rollelek, samlingstund og fysisk aktivitet. Vi er glad i musikk og liker å bruke sang og dans/røris.

Ansatte i avdelingen

Margrethe Stabell: 100% pedagogisk leder
Anna Kwiatek: 100% pedagog
Mariann Engen: 100% barne- og ungdomsarbeider
Marita G. Hareid: 60% barnehagelærer uten godkjent utd (ablu student)
Inger Aakervik: 100 % assistent- vikar

Hverdagsglimt fra Tussetroll

Jul på Tussetroll.

 vindu

Desember på Tussetroll er full av aktiviteter knyttet til feiringen vi står overfor.
Vi har laget julepynt og har hatt felles samlingsstund hver dag.

juletrebildejulelenke

Julegaver er stas for de som ønsker å lage noe til sine nærmeste.

julebilder

Vi har bakt pepperkaker og lussekatter.

peppekakebakinglussekatter

VI LEGGER EKSTA VEKT PÅ Å GLEDE HVERANDRE!!!!

snømenn

Råd og utvalg

Representanter i barnehagens Samarbeidsutvalg

Anette Sparby
Kristin Hillestad
Anita Olsen - vara 
Kristine Kolsrud
Janniche Molvik

Representanter i barnehagens trivselskomite

Kristin Hillestad - Bustetroll
Anita Olsen - Bustetroll 
Regine Førrisdal - Tussetroll 
Cilje Walter - Tussetroll 
Hilde Olsen - Småtroll 
Minna Knuutila  - Småtroll 
Anette Sparby- Lykketroll 
Gisle Rindal-Braseth - Lykketroll

 

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage

Besøksadresse:

Kantarellen 23
1405 Langhus

Telefon: 64 91 18 20


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 11.12.2017 12:16