Facebook ikon Twitter logo Print side

Trollskogen barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Janniche Molvik
Telefon: 64 91 18 20

Om barnehagen

Trollskogen barnehage består av fire avdelinger med tilsammen 82 barn. Vi har et todelt uteområde med et flatt og oversiktlig område for de yngste barna. De eldre barna har et kupert område med mye skog som innbyr til fysisk aktivitet og mange fine lekekroker i naturen. Vi klatrer i trær og på små berg, og liker å være mye ute. Vi har skogen som nærmeste nabo og benytter ukentlig områdene til turer.

Velkommen til Trollskogen barnehage

Barnehagen åpnet i august 2004 og består av fire avdelinger. To avdelinger har 14 barn hver fra 0-3 år og to avdelinger har 27 barn hver fra 3-6 år. Det arbeider to førskolelærere/barnehagelærere og to fagarbeidere/assistenter på hver avdeling. I tillegg er storbarnsavdelingene styrket med tilsammen en hel stilling.

Inne har avdelingene jobbet mye for å skape innbydende lekerom og lekekroker. Rommene skal inspirere til lek, utforskning og læring. Dette er en kontinuerlig prosess, der barnas bruk av lekeområdene og de interessene vi ser i barnegruppene, påvirker utformingen av avdelingen.

De ansatte har et stort og viktig ansvar for barna i barnehagen. Det er alltid de voksnes ansvar å skape den gode kontakten, utvikle den trygge relasjonen og det gode samspillet med barnet og mellom barna. Personalets holdninger og handlinger til hvert enkelt barn er avgjørende for barnets trygghet og trivsel i barnehagen.

Vi deler barna i små grupper gjennom hele dagen. Hver ansatt har daglig ansvar for en gruppe barn, som de er ute og inne sammen med og de spiser sammen. To grupper er inne og to grupper er ute om formiddagen og har ulike aktiviteter og frilek. Etter lunsj og hviling for småbarna, bytter gruppene plass.

Årsplan 2019-2020

 

Småtroll

Telefon: 476 06 707
Pedagogisk leder: Andrea C. Berg

Vi er en avdeling med 9 barn i alderen 1-2 år og tre voksne. Vi har god plass og tre rom å fordele oss på når vi er inne. Vi har fokus på "meg selv", "familien min", vennskap og sosial kompetanse gjennom hele året. Vi liker å leke ute og inne, veldig glad i musikk og danser mye. Vi er nysgjerrige og undrende, forskere der vi utforsker f.eks. hva slags forandringer som skjer i ute naturen. Vi har fokus på språk og sosiale ferdigheter som f. eks å vente på tur.

Lykketroll

Telefon: 476 09 377
Pedagogisk leder: Kristine Kolsrud

Vi er en avdeling med 14 barn i alderen 0-3 år og fem voksne fordelt på 4,5 stilling. Vi har god plass og tre rom å fordele oss på når vi er inne. Vi er glade i å synge, danse, utforske og være kreative i både inne og utelek med ulike typer materialer. Vi har fokus på utvikling av et godt leke og læringsmiljø og arbeider for tiden med uteområdet. Hovedtema for året er også kunstneriske og kulturelle uttrykksformer. Barna utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser.

Bustetroll

Telefon: 476 13 053
Pedaogisk leder: Heidi Madsen

Vi er en avdeling med 14 barn hvor alle er 3 år.

De fleste treåringer er ganske kroppslige, så vi legger vekt på mye fysisk aktivitet. Vi leker på fellesrommet til barnehagen flere ganger i uka, og vi bruker skogen i barnehagen mye når vi er ute.

Vi er opptatte av å øve oss på å bli selvstendige. At det er stas og fint å klare selv.

Vi jobber også med kommunikasjon og språk. Personalet oppmuntrer barna til å fortelle og utrykke seg, og til å bruke språket i hverdagssituasjoner, lek og konflikter.

Vi har i høst laget et lekerom med planker, rør og bilbane på veggen. Rommet har også et bord med masse forskjellig som barna kan trykke/taste på. På nyåret vil vi fortette å utvikle spennende lekerom og lekekroker til barna, som vil inspirere til lek.

Tussetroll

Telefon: 476 05 965
Pedagogisk leder: Mari L. Gjedtjernet

Vi er en avdeling med 26 barn. 14 førskolebarn og 12 fireåringer. Vi har tre rom å fordele oss på når vi er inne. Vi bruker uteområdene og skogen i og utenfor barnehagen aktivt. Gruppen deles i to hver dag, og begge gruppene har sin turdag. Førskolebarna har også to førskolesamlinger i løpet av uken. Der følger vi en idèperm for gjennomføring av språkleker i barnehagen i Ski kommune.

I tråd med årsplanen er et av hovedtemaene våre for dette året å jobbe med at alle barn skal oppleve samhørighet og et positivt samspill med andre barn og voksne. Uttrykke følelser, sette og respektere andres grenser

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage

Besøksadresse:

Kantarellen 23
1405 Langhus

Telefon: 64 91 18 20


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 01.07.2019 15:38