Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Smedsrud barnehage

smedsrud barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)  

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Hilde Smedsrud (e-post: Hilde.Smedsrud@ski.kommune.no)
Telefon: 64 85 80 40 / 91 81 03 66

Smedsrud barnehage åpnet i 2003. Vi er en fire avdelings barnehage på Langhus med plass til 64 barn. Vi har aldersinndelte barnegrupper, slik at vi på beste mulig måte kan tilpasse leke-og læringsmiljøet til barnas forutsetninger og behov.

Vi ligger idyllisk plassert rett ved skogen, og en eng der hester beiter i sommerhalvåret. Vi har et fantastisk uteområde å boltre oss på.  I barnehageskogen har vi i samarbeid med foreldregruppa satt opp en grillhytte. Her er det fin lek, samt at små og store kan varme seg, lage mat og spise lunch.

Vi er svært opptatt av relasjonen mellom barn/voksen og barn/barn i hverdagen, visjonen vår har dette i fokus:  
Barnehagen der vi ønsker å gi barna tid, ro og rom for gode opplevelser!         

  •    Vi deler barn og voksne inn i smågrupper, både ute og inne.
  •    Vi fordyper oss i temaer over tid, og har spennende prosjekter.
  •    Vi vier leken god plass i barnehagen.
  •     Hver avdeling har sin profil som de har ekstra fokus på.

Årsplan    Pedagogisk plan Psykososialt oppvekstmiljø

Bildegalleri

  

Tonehaugen

Pedagogisk leder: Hege Sponberg (hege.sponberg@ski.kommune.no)
Telefon: 916 06 867

Hovedfokus og profil: «Sammen, relasjon i fokus»

Tonehaugen

Tonehaugen er en 1-2 års avdeling med 14 barn.  Leke og læringsmiljøet er spesielt tilrettelagt for de minste barna i barnehagen.

Trygghet, trivsel og tilhørighet bygges opp gjennom god og forutsigbar struktur på dagen. Avdelingen vektlegger faste og forutsigbare rutiner for barna, og kvalitetssikrer de ulike hverdagsaktivitetene spesielt med tanke på gode relasjoner. Store deler av dagen er barna delt inn i smågrupper.

Vi har som mål at barna utvikler en solid sosial og relasjonell «grunnmur» Derfor er vi opptatt av å etablere gode relasjoner til hvert enkelt barn, samt sikre at det er gode relasjoner mellom barna på avdelingen. Det vikstigste arbeidsredskapet i dette arbeidet er oss voksne.  Vi skal være gode støttespillere for barna, være på gulvet sammen med dem og delta i lek, aktiviteter, samtale og dialog, Vi er opptatt av å lytte og tolke, herme og bekrefte barnas ytringer.

Ansatte i avdelingen

Hege Sponberg - Pedagogisk leder
Berit Schau - Barnehagelærer
Ann Kristin Olsen - Assistent
Judith Nedresagen - Barne og ungdomsarbeider                                                                                                                               

 

Ukeplan

Ukeplan for Tonehaugen

 

 

Tusseheim

Pedagogisk leder: Ida Eline Reitan (idaeline.reitan@ski.kommune.no)
Telefon: 916 02 877

Hovedfokus og profil:  «Fellesskap gjennom musikk g bøker»

Tusseheim

Tusseheim er en 2-3 årsavdeling med 17 barn.  Akkurat som avdeling Tonehaugen er vi opptatt av barnas trygghet, trivsel og tilhørighet og vektlegger gode rutiner og hverdagsaktiviteter i barnehagen.

I 2-3 årsalderen setter barnas språkutvikling fart og de får mer og mer glede av samtaler og historier. Vi vektlegger å skape nysgjerrighet og interesse for musikk, språk og barnelitteratur.

Vi har som mål at barna utvikler et godt og rikt språk som et redskap i sin sosiale og emosjonelle utvikling. Relasjoner og god språkutvikling bygges og støttes gjennom musikk, samtaler og dialog. Vi vektlegger å gi barna felles opplevelser, kos og spenning gjennom musikk,bøker, historier og eventyr. Vi deler også barna inn i smågrupper store deler av dagen.  Vi har språksamlinger for alle barna våre, her jobber vi med ord og begreper. Vi leser og synger også svært mye for og sammen med barna. Språk handler både om å kunne utrykke seg og gjøre seg forstått, det handler også om å kunne lytte. For å få til dette vektlegger vi å være nære og deltagende i barnas lek og aktiviteter.

Ansatte i avdelingen

Ida Eline Reitan - Pedagogisk leder
Marta Søndenfor - Barnehagelærer
Monica Thuve - Assistent
Abida Butt - Barne og ungdomsarbeder
Orhana Foric - Assistent

Ukeplan

Ukeplan for Tusseheim

Heste-enga

Pedagogisk leder: Gunn Berit Kaslegard (e-post: gunn.berit.kaslegard@ski.kommune.no)
Telefon: 916 01 854

Hovedfokus og Profil: «Sammen om gode opplevelser i lek ute og inne»

 Heste-engaHeste-enga er en avdeling med 18 4-åringer. Vi er spesielt opptatt av lek, relasjoner og samspill.  Vi har som mål at barna skal lære å sette pris på lek både inne og ute i naturen. Vi prioriterer derfor mye utetid. Barna får turer hver uke. Vi tilbringer mye tid i skogen og i barnehagens nærmiljø. Vi flytter også tradisjonelle innaktiviteter ut. For eksempel leser vi eventyr eller har med språkposer på tur. Vi vektlegger å være gode modeller for barna ute. Gjennom å engasjere oss i uteaktiviteter og utelek skaper vi gode opplevelser og erfaringer som barna bærer med seg.

Ansatte i avdelingen

Gunn Berit Kaslegard-Pedagogisk leder
Synnøve Kristoffesen - Barnepleier
Linda Jensen - Barne og ungdomsarbeider
Abida Butt - Barne og ungdomsarbeider

 Ukeplan

Ukeplan for Heste-enga

Møllerenga

Pedagogisk leder: Berit Vollen (e-post: (berit.vollen@ski.kommune.no))  
Telefon: 941 63 886

Hovedfokus og Profil: «Klare for skolestart, sammen»

Møllerenga

Møllerenga er førskoleavdelingen vår, her er det 16 barn som skal starte på skolen august 2017. Naturlig nok er barna svært opptatt av skolestart, at de er størst i barnehagen, og alt hva de kan og klarer. Barna sogner til Langhus og Vevelstadåsen skole. Dette siste året fyller vi med spennende aktiviteter og små og store utfordringer. Vi har førskoleklubb med oppgaver og aktiviteter, vi jobber med "Tidlig innsats for god lesestart" og har prosjekter der barna velger temaer selv. Vi vektlegger å arbeide med både å utvikle gode samarbeidsevner, samt evne til selvstendighet og selvhjulpenhet. På nyåret når skolestarten nærmer seg er barna i vennskapsgrupper med barn fra andre barnehager som også er skolestartere. På denne måten trygger vi barna inn mot det spennende som ligger foran dem.

Ansatte i avdelingen

Berit Vollen - Pedagogisk leder
Kamila Schneider - Barne og ungdomsarbeider
Hilde solberg - Barne og ungdomsarbeider
Marit Mørken - Barne og ungdomsarbeider

Ukeplan

Ukeplan for Møllerenga

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalget i Smedsrud barnehage består av:

Foreldrerrepresentant Møllerenga:   
Antonia Susanne Dannenberger (Tlf: 472 63 758)

Foreldrerepresentant Heste-enga:
Siri Bøhren Welde (Tlf: 464 47 780)

Foreldrerepresentant Tusseheim:
Kristin Andreassen (Tlf: 456 60 389)

Foreldrerepresentant: Tonehaugen: 
Kjersti Beate Stuestøl (Tlf: 993 08 184)

 Referater fra samarbeidsutvalget

Referat fra møte 29.september 2016

Referat fra møte 8.juni 2017

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Smedsrud barnehage


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 09:02
Smedsrud barnehage

Besøksadresse:

Smedsrudveien 23
1405 Langhus

Telefon: 64 85 80 40