Facebook ikon Twitter logo Print side

Smedsrud barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Hilde Smedsrud
Telefon: 64 85 80 40 / 91 81 03 66

Om barnehagen

Vi ligger idyllisk plassert rett ved skogen, og en eng der hester beiter i sommerhalvåret. Vi har et fantastisk uteområde å boltre oss på. I barnehageskogen har vi i samarbeid med foreldregruppa satt opp en grillhytte. Her er det fin lek, samt at små og store kan varme seg, lage mat og spise lunsj.

Velkommen til Smedsrud barnehage

Smedsrud barnehage åpnet i 2003. Vi er en fire avdelings barnehage på Langhus med plass til 64 barn. Vi har aldersinndelte barnegrupper, slik at vi på beste mulig måte kan tilpasse leke-og læringsmiljøet til barnas forutsetninger og behov.

Vi er svært opptatt av relasjonen mellom barn/voksen og barn/barn i hverdagen, visjonen vår har dette i fokus:        

  •    Vi deler barn og voksne inn i smågrupper, både ute og inne.
  •    Vi fordyper oss i temaer over tid, og har spennende prosjekter.
  •    Vi vier leken god plass i barnehagen.
  •     Hver avdeling har sin profil som de har ekstra fokus på.

Årsplan  Pedagogisk plan Psykososialt oppvekstmiljø

Tonehaugen


Pedagogisk leder:
Hege Sponberg

Telefon: 64 85 80 46/941 63 886

Profil: Sammen, relasjon i fokus

Tonehaugen er en 1-2 års avdeling.

Personalet vil vektlegge og etablere gode relasjoner til hvert enkelt barn, samt sikre at det er gode relasjoner mellom barna på avdelingen. Personalet vil arbeide med at barna utvikler en solid sosial og relasjonell «grunnmur»

Voksenrollen: Nærværende voksne, støttespillere, være på gulvet, samtale/dialog, God tillit og kontakt mellom voksne og barna.

Trygghet, trivsel og tilhørighet bygges opp gjennom god og forutsigbar struktur på dagen. Avdelingen vektlegger gode, faste og forutsigbare rutiner for barna, og kvalitetssikrer de ulike hverdagsaktivitetene spesielt med tanke på gode relasjoner. Tilrettelegger for aktiviteter i smågrupper gjennom store deler av dagen bygger opp under gryende vennskap.

Avdelingen vektlegger relasjon og kommunikasjon. Opptatt av kroppsspråk, legger vekt på å lytte og tolke, herme og bekrefte barnas ytringer. Inngå dialoger med barna. Ha felles fokus på bøker/pekebøker. Avdelingen bruker mye sang og har ukas ord.

Tusseheim


Pedagogisk leder:
Heidi Augensen

Telefon: 64 85 80 45/916 06 867

Profil: Vi utforsker og undrer oss sammen

Tusseheim er en 2-3 års avdeling

På Tusseheim vil vi skape et fysisk miljø som skal støtte barnas iboende utforskertrang, lek, læring, nysgjerrighet, kreativitet, fantasi, samarbeid og kommunikasjon. Vi er opptatt av at barna skal få undre seg og få mulighet, tid og rom for å utforske på sin egen måte. Vi vil gi barna tilgang til utforskningsbare, udefinerbare materialer og gjenbruksmateriell i kombinasjon med tradisjonelle leker. I tillegg vil vi i samsvar med rammeplanen utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna (Rammeplanen 2017, s.45).
Vi vil vektlegge gode, faste og forutsigbare rutiner for barna ved bruk av faste smågrupper inne og ute, lekegrupper og turgrupper. I tillegg vil vi oppfordre barna til å «klare selv». Eksempler på dette kan være, smøre maten sin selv, ta på skoa selv, vaske hender og helle opp melka i melkeglasset.
Vi ønsker å skape møteplasser hvor barna alene eller sammen med andre kan få ulike og varierte erfaringer gjennom å få undersøke og være nysgjerrige. Ved å stadig variere det fysiske miljøet, inne og ute, etter barnas interesser og behov, gir vi dem mulighet til dette.

Voksenrollen: Aktive, med forskende, nysgjerrige, lyttende, tilstedeværende, veiledende og undrende sammen med barna.

Heste-enga


Pedagogisk leder:
 Berit Vollen

Telefon: 64 85 80 42 / 916 02 877

Profil: Sammen om gode opplevelser i lek ute og inne

Mål: Alle skal ha gode lekevenner på avdelingen.

Voksenrollen: Tilstedeværende engasjert, aktiv, undrende og undersøkende sammen med barna, både ute og inne.Vi vil bruke tid på lek sammen med barna, med fokus på samspill og vennskap, og den store betydningen dette har for enkeltbarnet på avdelingen.Vi ønsker å være gode rollemodeller, gjennom å delta og engasjere oss i leken, undre oss sammen, lytte og ta barna på alvor.Vi vil at alle barna skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek og aktiviteter i hverdagen, både ute og inne.

Møllerenga


Pedagogisk leder:
 Gunn Berit Kaslegard

Telefon: 64 85 80 43 / 916 01 854

Profil: Sammen om gode opplvelser i lek ute og inne

Mål: Alle skal ha gode lekevenner på avdelingen.

Voksenrollen: Tilstedeværende engasjert, aktiv, undrende og undersøkende sammen med barna, både ute og inne. Vi vil bruke tid på lek sammen med barna, med fokus på samspill og vennskap, og den store betydningen dette har for enkeltbarnet på avdelingen.
Vi ønsker å være gode rollemodeller, gjennom å delta og engasjere oss i leken, undre oss sammen, lytte og ta barna på alvor.
Vi vil at alle barna skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek og aktiviteter i hverdagen, både ute og inne.

Førskolegruppa

Profil: Klare for skolestart, sammen

Voksenrollen: Tilstedeværende og veiledende. Oppmuntre og støtte barna til å ta ansvar for egen og andres trivsel og læring. Oppmuntre til selvhjulpenhet og evne til å løse oppgaver og utfordringer.

Prosjekter, førskoleklubb, og vennskapsgrupper med andre barnehager.

Aktiviteter som krever selvstendighet og samarbeid, blant annet overnatting i barnehage samt overnattingstur utenfor barnehagen.

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Smedsrud barnehage

Smedsrud barnehage

Besøksadresse:

Smedsrudveien 23
1405 Langhus

Telefon: 64 85 80 40


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 23.01.2019 11:06