Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoglia barnehage

Skoglia barnehage

    Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00

Styrer: Birgit Authen (e-post: birgit.authen@ski.kommune.no)
Telefon: 64 85 31 60

I Skoglia skal barn leke, lære og bli møtt med anerkjennelse og respekt i en lek- og læringskultur inspirert av glede og omsorg.

Skoglia er en barnehage i stor endring og utvikling. Med prosjektdeltakelse i "Lære sammen - i et utforskende miljø" ønsker vi spesielt å sette fokus på vårt læringsmiljø. Barnehagen ble etablert våren 1994 og har et stabilt personale med stor vilje og evne til endring og nytenkning.

Skoglia har i alt plass opptil 64 barn fordelt på 4 avdelinger i alderen 0-6 år.

Vi har aldersinndelte grupper for 1 og 2 åringer. Våre to avdelinger for 3 – 6 år har 18 barn og tre ansatte. Barnehagen har i alt 15 ansatte med pedagoger i alle våre fagstillinger. De øvrige ansatte har fagbrev og lang praksis fra arbeid med barn og unge.

Barnehagen er arkitekttegnet med spennende rominndeling og løsninger som skaper et godt utgangspunkt for lek og læring. Vi har et uterom som nærmest kan kalles en naturpark. Da utelekeplassen ble etablert benyttet Ski kommune en landskapsarkitekt som utnyttet potensialet på en meget bra og kreativ måte. Barn i Skoglia lærer å bli glad i naturen og hvordan en tar vare på den.

Årsplan 

Kjennetegn ved Skoglia barnehage

Et godt positivt miljø for barn og medarbeidere

Menneskesyn: Barn er født med en iboende kraft til å forske og lære

Verdier: Glede, omsorg, åpenhet og respektLek og læring er vår kvalitet

Deltaker i Reggio Emilia inspirert prosjekt "Lære sammen- i et utforskende miljø"

Satsingsområde: Pedagogisk dokumentasjon, kommunikasjon og språk

Uterom som byr på utforskning og spennende lek

Tradisjoner vi har i Skoglia:

- Karneval

- Sommerfest

- Foruts barneaksjon og markering av FN dagen.

- Nissefest

Maurtua

Pedagogisk leder: Hilde Marie Larsen Lindhjem (e-post: hilde.lindhjem@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 477 05 638
Avdelingstelefon: 64 85 31 65

På Maurtua er vi ni barn og tre voksne. Alle barna er født i 2016.

På Maurtua legger vi vekt på å gi de minste barnehagebarna en trygg og god start i barnehagen. Barna skal få mulighet til å utvikle seg som selvstendige individer i et godt felleskap.

Vi voksne er opptatt av at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Barna skal få medvirke i sin hverdag i barnehagen. Vi legger vekt på å gi barna klare rammer og rutiner, og at vi fremstår som tydelige og omsorgsfulle trygge voksen.

Vi anser kommunikasjon som selve nøkkelen for å jobbe godt sammen, og vi ønsker et godt samarbeid med barn og foreldre. Vi jobber aktivt for at store og små skal trives og vokse inne på Maurtua avdeling.

 

Månedsplan

Bilder fra hverdagen

 Prosjekt Tur Utforsking

Ansatte i avdelingen

Hilde Marie Larsen Lindhjem (Pedagogisk leder 100 %)

Grethe Olsen (Fagarbeider 100 %)

Nina Hågensen (Fagarbeider 100 %)

 

Konglebo

Pedagogisk leder: Pia Moflag (e-post: pia.moflag@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 477 12 130
Avdelingstelefon: 64 85 31 66

På Konglebo er det 14 barn og 4 voksne. En pedagogisk leder , en barnehagelærer og tre assistenter (to deler en stilling)

Barna på Konglebo er født i 2015 og 2016. Vi har fokus på nærhet, trygghet og omsorg. Denne høsten vil vi ha fokus på hverdagen.

Vi vil også jobbe med kommunikasjon og språk.

De fleste barna hos oss har et non verbalt språk. Det er viktig for barna å forstå, og bli forstått av andre. Personalet er bevisste på å sette ord på begreper og følelser, slik at barna lærer det verbale språket.

Vi vil etterhvert nå på høsten dele inn smågrupper og jobbe med prosjekter sammen med barna.

 Månedsplan

Bilder fra avdelingen

Lesekroken Tegnerommet

Ansatte i avdelingen

Pia Moflag (Pedagogisk leder 100 %)

Ragnhild Matre (Barnehagelærer 100 %)

Liv Augestad (Assistent 60 %)

Azra Topcagic Hodzic (Assistent 100 %)

Mona Kavneet Bedi (Assistent 40 %)

Kråkereiret

Pedagogisk leder: Ane Moseng (e-post: ane.moseng@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 476 59 754
Avdelingstelefon: 64 85 31 62

Kråkereiret er en storebarnsavdeling med 18 barn i alder 3-5 år og tre voksne.

Vi jobber aldersinndelt i prosjekt onsdag og torsdag, slik at barna skal utforske kreativiteten sin, få erfare mestring, læring, glede og utvikle språket sitt.

Vi legger vekt på selvstendighet og mestring i hverdagen, måltid, hygiene og på/av kledning.

Barna har fast turdag hver uke hvor barna i grupper på 9 barn, (tirsdag og fredag) går på tur til vår plass MOSEBY. Vi lager mat på bål i perioden 15/9 til 15/4, hvor vi lager supper, lapper, pannekaker, toast osv...

Torsdager lager personalet varmmat til lunsj. Barna er med på prosessen, f.eks. å skrelle, røre, helle osv. Avdelingen bruker fellesrommet denne dagen.

Hver dag har vi samling og barna medvirker med ønsker til sanger, bøker, eventyr og historier de synes er spennende.

Hver mandag ser vi i postkassa til avdelingen, der kan barna fortelle om sin helg, matønske eller hva det vil gjøre mer av.

 Månedsplan

Tradisjoner vi har på avdelingen:

- Bok buss, nye spennende bøker hver måned

- Ski skole på Greverud for 5 åringene

- Besøk fra de barna som gikk her i fjor

- Ute-uke i slutten av april

- Besteforeldre kaffe

- Riding hos Gro Torpe på Shetlands ponnier

Bilder fra hverdagen

 Bål Tur

Ansatte i avdelingen

Ane Moseng (Pedagogisk leder 100 %)

Nina Johannesen (Fagarbeider 100 %)

Silje Marie Eri-Marthinsen (Assistent 60 %)

Lise Wilke Henriksen (Assistent 40 %)

 

Blåbærtua

Pedagogisk leder: Siv Kjersti Soldal (e-post: siv.soldal@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 477 19 603
Avdelingstelefon: 64 85 31 63

 Månedsplan

Blåbærtua er en storebarnsavdeling med plass til 18 barn. Dette barnehageåret har vi barn i alder 3-4 år.

Gjennom året jobber vi med ulike prosjekt og tema. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, og bygger videre på dette i prosjektarbeid med barna. Tema og prosjekt er ikke bestemt når barna starter om høsten, men blir bestemt i samspill mellom barn og voksne. Vi prioriterer å arbeide med språk gjennom hele dagen, i alle dagens gjøremål. Vi jobber også med pedagogisk dokumentasjon, og sammen med barna vil vi dokumentere prosjektarbeid og hverdagen i barnehagen.

Hverdagen 

På Blåbærtua har vi gjennom uka og måneden faste aktiviteter. Vi deler barna i tre grupper. Blå, rød og gul gruppe. Onsdager og fredager jobber vi i disse gruppene. Disse dagene har vi prosjektarbeid.

Vi har faste turdager, og går på tur med halve gruppa tirsdager og torsdager. Fra september til april tenner vi bål eller vi tar med grillen på tur, og vi tar med noe godt å varme på bålet/ grillen. Vi har et fast tursted i skogen et lite stykke fra barnehagen. Her har vi en bålplass og et flott område å leke på.

Barna får et måltid hver dag, Dette vil være f.eks. smøremat, grøt, bålmat etc.  
Barna får frukt og melk hver dag.

De eldste barna i barnehagen(5 åringene) får tilbud om skiskole i januar/februar. Denne skiskolen er 5 ganger. Da kjører vi buss til Greverud, hvor skiforeningen har skiskole.

Bilder fra Blåbærtua

   Foto: Siv Soldal

Ansatte i avdelingen

Siv Soldal (Pedagogisk leder 100 %)

Anne Austad (Assistent 100 %)

Mari Rønningsen (Assistent 100 %)

Daniel Halvorsen (Vikar)

 

Råd og utvalg

SU møte torsdag 23. februar kl 18-20

Representanter fra barnehagen: Pia Moflag og Nina Johannessen

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Skoglia barnehage

Skoglia barnehage

Besøksadresse:

Tyttebærlia 2
1405 Langhus

Telefon: 64 85 31 60


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 06.12.2017 13:30