Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoglia barnehage

Skoglia barnehage

    Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00

Styrer: Birgit Authen (e-post: birgit.authen@ski.kommune.no)
Telefon: 64 85 31 60

I Skoglia skal barn leke, lære og bli møtt med anerkjennelse og respekt i en lek- og læringskultur inspirert av glede og omsorg.

Skoglia er en barnehage i stor endring og utvikling. Med prosjektdeltakelse i "Lære sammen - i et utforskende miljø" ønsker vi spesielt å sette fokus på vårt læringsmiljø. Barnehagen ble etablert våren 1994 og har et stabilt personale med stor vilje og evne til endring og nytenkning.

Skoglia har i alt plass opptil 64 barn fordelt på 4 avdelinger i alderen 0-6 år.

Vi etterstreber aldersinndelte grupper for 1 og 2 åringer så langt vi får det til. Vi har to småbarnsavdelinger med plass opptil 14 barn og 4 voksne. Våre to avdelinger for 3 – 6 år har plass til 18 barn og tre ansatte. Vi samler skolestarterne på en avdeling for å jobbe målrettet mot skolestart. Barnehagen har i alt 15 ansatte med pedagoger i alle våre fagstillinger. De øvrige ansatte har fagbrev og lang praksis fra arbeid med barn og unge.

Barnehagen er arkitekttegnet med spennende rominndeling og løsninger som skaper et godt utgangspunkt for lek og læring. Vi har et uterom som nærmest kan kalles en naturpark. Da utelekeplassen ble etablert benyttet Ski kommune en landskapsarkitekt som utnyttet potensialet på en meget bra og kreativ måte. Barn i Skoglia lærer å bli glad i naturen og hvordan en tar vare på den.

Fellesrommet

Årsplan 

Kjennetegn ved Skoglia barnehage

Et godt positivt miljø for barn og medarbeidere

Menneskesyn: Barn er født med en iboende kraft til å forske og lære

Verdier: Glede, omsorg, åpenhet og respekt, lek og læring er vår kvalitet

Deltaker i Reggio Emilia inspirert prosjekt "Lære sammen- i et utforskende miljø"

Satsingsområde: Barnehagen har et miljø som fremmer lek, læring, sosial kompetanse og språk

Uterom som byr på utforskning og spennende lek

Tradisjoner vi har i Skoglia:

- Karneval

- Sommerfest

- Foruts barneaksjon og markering av FN dagen.

- Nissefest

Maurtua

Pedagogisk leder på disp: Grethe Olsen (e-post: mailto:grethe.olsen@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 477 05 638
Avdelingstelefon: 64 85 31 65

På Maurtua er vi ni barn og tre voksne. Alle barna er født i 2016.

På Maurtua legger vi vekt på å gi de minste barnehagebarna en trygg og god start i barnehagen. Barna skal få mulighet til å utvikle seg som selvstendige individer i et godt felleskap.

Vi voksne er opptatt av at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Barna skal få medvirke i sin hverdag i barnehagen. Vi legger vekt på å gi barna klare rammer og rutiner, og at vi fremstår som tydelige og omsorgsfulle trygge voksen.

Vi anser kommunikasjon som selve nøkkelen for å jobbe godt sammen, og vi ønsker et godt samarbeid med barn og foreldre. Vi jobber aktivt for at store og små skal trives og vokse inne på Maurtua avdeling.

Bilder fra hverdagen

 Dukkekroken Aktivitetsrom Lekekrok Tegnerom

Ansatte i avdelingen

Grethe Olsen (Pedagogisk leder på disp. 100 %)

Nina Hågensen (Barnepleier 100 %)

Azra Topcagic Hodcic (Assistent 100 %)

 

Konglebo

Pedagogisk leder: Pia Moflag (e-post: pia.moflag@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 477 12 130
Avdelingstelefon: 64 85 31 66

På konglebo er personalet en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent.

På Konglebo er det nå 7 barn og 3 voksne. (2 ledige plasser). 5 barn er født 2016, og  av barna er født i 2017.  Gjennom hverdagen er vi mye i tre grupper. Vi deler gruppa ut i fra alder. De eldste barna har hver sin turdag i uka.

Vi har en stor utelekeplass som er en naturtomt, og byr på variert terreng. På vår utelekeplass får barna utforske, og utfordre seg gjennom bevegelse og lek. For de minste er det å leke ute en tur i seg selv.

Barna får lunsj og frukt hver dag i barnehagen. Vi har brødmåltider, havregrøt og varm lunsj en dag i uken.

I starten av dette året jobbet vi med nærhet, trygghet og omsorg. Dette er også viktig gjennom hele året. Vi har stort fokus på språk og kommunikasjon. Å sette ord på hverdagen er viktige begreper, og hverdagsmestring er særskilt viktig for de minste. Det er mye man skal øve på, og klare selv. Vi jobber nå med prosjekter og tema. Vi har jobbet med prosjekt om farger. Barna har fått utforske og leke med farger. Etter jul jobber vi med prosjektet meg selv og min kropp. Dette er et stort prosjekt og tema. Vi har samlingsstund hver dag, og barna er ivrige og engasjerte. Vi jobber også med prosjektene i våre aldersdelte grupper gjennom uka.

Bilder fra avdelingen

 Tegnerommet Dukkekroken Lesekrok

Ansatte i avdelingen

Pia Moflag (Pedagogisk leder 100 %)

Mari Rønningsen (Assistent 100 %)

Karianne Milo (Fagarbeider 100 %)

Kråkereiret

Pedagogisk leder: Ane Moseng (e-post: ane.moseng@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 476 59 754
Avdelingstelefon: 64 85 31 62

Kråkereiret er en storbarnsavdeling med 18 barn i alder 3-4 år og fire voksne. (2 voksne deler en stilling)

Vi jobber med prosjekt onsdag og torsdag, slik at barna skal utforske kreativiteten sin, få erfare mestring, læring, glede og utvikle språket sitt. Prosjektene blir bestemt ut fra barnas interesse.

Vi legger vekt på selvstendighet og mestring i hverdagen, måltid, hygiene og på/av kledning.

Leken er også noe vi har stort fokus på. Det er i leken læringen skjer. Vi har fokus på hvordan avdelingen skal se ut og det å ha lekemateriale og formingsmateriale tilgjengelig for barna.

Barna har 1-2 turdager hver uke. Noen ganger går vi alle sammen på tur for å skape fellesopplevelser. Men noen ganger går vi med halve gruppa.  Vi har vår egen plass i skogen som vi kaller Moseby. Den bruker vi flittig og har et prosjekt om å lage en trehytte der. Det er en fin bålplass der, så fra 15/9 til 15/4, lager vi noen dager mat på bålet. 

Ellers så får barna mat en gang om dagen, melk og frukt. Torsdager lager vi varmmat til lunsj. Barna er med på prosessen, f.eks. å skrelle, røre, helle, lære om mengder osv. Avdelingen bruker fellesrommet denne dagen.

Hver dag har vi samling og barna medvirker med ønsker til sanger, bøker, eventyr og historier de synes er spennende. Ofte er samlingene knyttet opp mot temaarbeidet. 

 

Tradisjoner vi har på avdelingen:

- Bokbuss, nye spennende bøker hver måned

- Besøk fra de barna som gikk her i fjor

- Ute-uke i slutten av april

- Vennskapsgrupper for førskolebarna

Bilder fra hverdagen

 Sirkus Lesekroken Byggerommet Bål 

Ansatte i avdelingen

Ane Moseng (Pedagogisk leder 100 %)

Barnehagelærer (100 %)

Nina Johannesen (Fagarbeider 60 %)

Lise Wilke Henriksen (Assistent 40 %)

 

Blåbærtua

Pedagogisk leder: Siv Kjersti Soldal (e-post: siv.soldal@ski.kommune.no)
Avdelingens mobilnummer: 477 19 603
Avdelingstelefon: 64 85 31 63

Blåbærtua er en storebarnsavdeling med plass til 18 barn. Dette barnehageåret har vi barn i alder 4-5 år.

Gjennom året jobber vi med ulike prosjekt og tema. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, og bygger videre på dette i prosjektarbeid med barna. Tema og prosjekt er ikke bestemt når barna starter om høsten, men blir bestemt i samspill mellom barn og voksne. Vi prioriterer å arbeide med språk gjennom hele dagen, i alle dagens gjøremål. Vi jobber også med pedagogisk dokumentasjon, og sammen med barna vil vi dokumentere prosjektarbeid og hverdagen i barnehagen.

Hverdagen 

På Blåbærtua har vi gjennom uka og måneden faste aktiviteter. Loopen er navnet på førskolegruppa. Vi prøver å samles 2-3 ganger hver uke. 4 åringene er da på en egen gruppe, og noen ganger på tvers med 4 årsgruppa på Kråkereiret.

Vi har turdag hver torsdag. Fra september til april tenner vi bål eller vi tar med grillen på tur. Barna kan ta med noe godt å varme på bålet/ grillen. Vi har et fast tursted i skogen et lite stykke fra barnehagen. Her har vi en bålplass og et flott område å leke på.

Barna får et måltid hver dag, Dette vil være f.eks. smøremat, grøt, varmmat etc.  
Barna får frukt og melk hver dag.

De eldste barna i barnehagen(5 åringene) får tilbud om skiskole i januar/februar. Denne skiskolen er 5 ganger. Da kjører vi buss til Greverud, hvor skiforeningen har skiskole.

Bilder fra Blåbærtua

   Foto: Siv Soldal Dukkekroken Byggerommet Tegnerommet Mat på bål Snøbading Varmt fotbad

Ansatte i avdelingen

Siv Soldal (Pedagogisk leder 100 %)

Anne Storlien (Barnehagelærer 100 %)

Anne Austad (Assistent 100 %)

 

Råd og utvalg

Representanter fra barnehagen: 

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Skoglia barnehage

Skoglia barnehage

Besøksadresse:

Tyttebærlia 2
1405 Langhus

Telefon: 64 85 31 60


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 05.09.2018 13:31