Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoghus barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Olav Kaldahl (e-post: olav.kaldahl@ski.kommune.no)

Skoghus barnehage er en 4-avdelings barnehage, med plass til 82 barn. Barna er fordelt på 4 avdelinger; To 0-3 års avdelinger med 14 barn og 4 ansatte (Rundrøysa er 1-års avdeling og Steinrøysa er 2-års avdeling), og to 3-6 års avdelinger med  plass til 27 barn og 4 ansatte (Skogkanten er 3-4 års avdeling og Kokegropa er 4-5 års avdeling).

Barnehagen ligger i et flott og rolig område, med skogen som nærmeste nabo. Det er gode bussforbindelser med Ski sentrum.

Barnehagen ble bygget, og startet opp,  i 2004.

Vår visjon er: Sammen, ...  et godt sted å være. For oss betyr dette blant annet:

  • Her møter jeg forståelse, respekt og omsorg. Du ser meg, her vil jeg være!
  • ”Å være” betyr at jeg er kommet til et sted hvor jeg har verdi, bare fordi jeg er meg.
  • Vi fryder oss sammen over stort og smått, det gir oss glede og samhold i hverdagen.
  • Barna er i smågrupper mesteparten av dagen. Vanligvis er også en gruppe inne og en ute.
  • Leken står sentralt i barnehagehverdagen, og er barnas viktigste virksomhet.
  • Vi prøver å gi barna gode lekevilkår, deler oss i små grupper, er deltakende og veiledende. 
  • Vi er et personale med lyst til, og ønske om, å lære og å være i utvikling. Derfor vil vi også vurdere visjonen vår hvert år.

  Årsplan Pedagogisk innhold

Satsningsområder i Skoghus barnehage

I en barnehage skapes det mange relasjoner hver dag. I Skoghus barnehage vil vi jobbe med å legge til rette for gode relasjoner.

Vi har hatt mye fokus på arbeidet med å legge til rette for gode relasjoner de siste årene. Nå vil vi fortsette det arbeidet, og se nærmere på tilknytning. Hvordan vi kan jobbe med trygghet og trivsel og hvert enkelt barns utvikling mht dette.

Utifra at vi mener barn er kompetente og sosiale, skal vi voksne ansatte i barnehagen legge til rette for god lek og helhetlig læring i samspill med andre. Vi mener at leken har egenverdi og skal derfor ha en framtredende plass i vår barnehage.

Vi jobber kontinuerlig med leke- og læringsmiljøet i barnehagen.  Dette barnehageåret vil vi ha lek i fokus.

Skoghus barnehage er med i prosjektet "Leke og lære sammen, i et utforskende miljø". Dette prosjektet er et felles satsningsområde for alle barnehagene i Ski.

Vi vil derfor ha mer fokus på læringsteorier, barnesyn, verdier, det fysiske miljøet på avdelingene, arbeide med prosjekter med barna, refleksjon og pedagogisk dokumentasjon. I løpet av de to siste barnehageårene har avdelingene øvd seg på denne arbeidsmåten. Vi ser at det gir resultater, og at vi utvikler og endrer oss.

Det er også utarbeidet en handlingsplan for barnehage, skole og SFO. Innholdet i denne fokuserer på arbeidet med språk som en av de viktigste grunnleggende ferdighetene for utvikling og læring. Viktige forutsetninger for å jobbe bra med dette er god ledelse og gruppeledelse (i forhold til barn og voksne på avdelingene).

Prosjektet og handlingsplanen vil være viktig styring i forhold til vårt satsningsområde.

Vi bruker ukebrev fra avdelingene som en av flere måter å dokumentere innholdet i barnehagen.

Fra august 2017 har alle avdelingene fokus på LEK i temaarbeidene sine.

 

Rundrøysa

Telefon: 64 85 88 82 / 959 51 782
E-post: Karina.Daapan@ski.kommune.no  

Velkommen til Rundrøysa, en småbarnsavdeling med plass til 14 små barn i alderen 1-2 år.

Personalet består av fire hele stillinger. For å legge til rette for aldersgruppen, har vi i all hovedsak innredet avdelingen fysisk med store elementer, som barna kan samles rundt. Vi mener at det fremmer leken, og forebygger konflikter.

Personalet er også opptatt av voksenrollen. Det er viktig for oss å bruke mye tid sammen med barna, og være der barna er – på gulvet. Vår erfaring er at ettåringer trenger stor grad av nærhet, og at de voksne må bruke tid på å være den trygge basen som barna kan vende tilbake til når de har behov for det.

 Gruppa vår består av 1- og 2-åringer, og befinner seg på ulike utviklingsnivå. Derfor deler vi gruppa hver dag i to eller tre mindre, ofte aldersdelte, grupper, både formiddag og ettermiddag. I disse tidsrommene har vi samling, vi LEKER, har musikkstunder, formings- og sanseaktiviteter. Turene foregår også i små grupper, av og til sammen med toårsavdelingen, av og til på egenhånd. Ofte tar vi vogn med oss og går rundt i nærmiljøet – vi kan besøke høner og kaniner på sykehjemmet, eller en lekepark i nærheten. Vi bruker også skogen mye, ikke minst fordi vi har jobbet med tema »Skogbunnen/småkryp.» Skogen har gitt oss mange spennende opplevelser så langt !

Dette barnehageåret skal vi jobbe med fokus på LEK.

Og se her, hvem vi også møter i skogen vår: Småtroll i skogen vår

Når du leser ukebrevene våre, vil du få et innblikk i hverdagen på avdelingen.

"Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av" – vi synes det er viktig med en positiv tilnærming !

     På tur i skogen      Jeg klarer!      Ipad

 

Ansatte i avdelingen

Karina Daapan (Pedagogisk leder)
Amanda Eliassen (Barnehagelærer)
Nuran Zekiri (Barne- og ungdomsarbeider) 
Hilde Martinsen (Assistent)

Ukebrev
Hverdagsglimt fra Rundrøysa

Lek

 

Steinrøysa

Telefon: 64 85 88 83 / 959 51 783
E-post: ella.solbrekken@ski.kommune.no

Velkommen til avdeling "Steinrøysa"!

Her er vi foreløpig 9 to-åringer og 3 ansatte.

Vi har jobbet mye med "Geitekillingen som kunne telle til ti" i året som var. 

Dette året skal vi  jobbe med LEK, og med relasjoner og tilknytning.

Vi har en liten skog innenfor gjerdet, så det blir mange fine opplevelser for barna her også!  

Vi jobber mye med barnesynet vårt, vi ser på barna som kompetente og tilrettelegger for barnas selvstendighet. Stoler, bord, kopper og lignende er på barnas nivå. Vi skriver et refleksjonsbrev hver tredje måned til foreldrene.

Se også ukebrevene våre og "Hverdagsglimt fra Steinrøysa" for å få innblikk i livet på avdelingen.

Ansatte i avdelingen

Ella Solbrekken (Pedagogisk leder) 
Jorun Opheim (Barne- og ungdomsarbeider)
Signe Eggesbø (Barne- og ungdomsarbeider) 90%

Ukebrev
Hverdagsglimt fra Steinrøysa

Eventyrlek, Geitekillingen ....  På tur i nærmiljøet  På tur til hønene  Utekjøkken

Kokegropa

Telefon: 64 85 88 81 / 959 51 781
E-post: Nina.Nordby@ski.kommune.no 

Velkommen til Kokegropa, her er det plass til 27 barn i alderen 4-6 år. For tiden er det 23 barn her.

Vi har smågrupper med en voksen i hver gruppe. Vi deler barnegruppa etter alder: Bjørner (19 barn, 5 år), og Rever ( 4 barn, 4 år).

Vi ønsker at barnas opplevelser skal være i fokus, og planlegge etter barnas interesser, men har også fokus på felles opplevelser.

Det kommende året vil vi jobbe med tema LEK .

"Bjørnegruppa", som er de barna som går det siste året i barnehagen før skolestart er samlet på en avdeling her. De følger et eget opplegg gjennom hele året.

Vi vil bruke refleksjon som arbeidsmåte, og dokumentere lek og læring.

Refleksjon skal peke tilbake på vårt satsningsområde, som er tilknytning og relasjoner, og hvilke opplevelser barna har, og hva barn og voksne har lært av dette.

Vi har også jobbet med det fysiske læringsmiljøet på avdelingen, og er inspirert til å fortsette med det.

Ansatte i avdelingen

Nina Nordby (Pedagogisk leder)

Ghada Ibrahim (Barnehagelærer)

Kine Midthaug (Barne- og ungdomsarbeider)

Nina Pedersen (Barne- og ungdomsarbeider)

Ukebrev
Hverdagsglimt fra Kokegropa

Hele verden  India  Titt deg maske

Skogkanten

Telefon: 64 85 88 84 / 959 51 784
E-post: arina.andresen@ski.kommune.no

Velkommen til Skogkanten, en avdeling med 27 plasser for barn i alderen 3-4 år.           

Vi er for tiden 4 fast ansatte på avdelingen, og 24 barn.

Å dele barnegruppa i mindre grupper er en arbeidsmåte vi bruker. Vi har faste grupper delt etter alder (Mus er 3-åringer og Rev er 4-åringer), og veksler på å være ute / inne.

Vi jobber bl.a. med temaarbeid med barna. Tema dette året er LEK.

Vi skal lære oss å bruke refleksjon som et utgangspunkt for dokumentasjon og utvikling i forhold til barnas lek og læring. Vi har jobbet med å bli kjent med hverandre og familiene våre.

Vi har gjort endel endringer når det gjelder det fysiske miljøet på avdelingen. Som en del av det felles prosjektet barnehagen er med på, vil vi fortsette å jobbe med å skape et godt læringsmiljø på avdelingen.

Som dere vil se av ukebrevene våre, vil vi ha fokus på lek og aktiviteter/prosjekt og det å skape gode relasjoner med dette arbeidet. 

 

Ansatte i avdelingen

Arina Andresen Kay (Pedagogisk leder) 
Maria Börjesson (Barnehagelærer)

Atika Aljicevic (Assistent)
Jalileh Rahimmy (Barne- og ungdomsarbeider) 80%

 Rebecca Gustafson, lærling/praksis

 

Ukebrev
Hverdagsglimt fra Skogkanten

Ballongferd til India  Ballongferd  Vi lager kikkerter  På tur med kikkerter  Skyggen 

  

Råd og utvalg

Her kommer referat fra Brukerrådsmøter

 

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 Strategiplan for Oppvekst i Ski kommune

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhetplan Skoghus barnehage

Skoghus barnehage

Besøksadresse:

Skoghusveien 7
1400 Ski

Telefon: 64858880


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 09:00