Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoghus barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Olav Kaldahl (e-post: olav.kaldahl@ski.kommune.no)

Skoghus barnehage er en 4-avdelings barnehage, med plass til 82 barn. Barna er fordelt på 4 avdelinger; To 0-3 års avdelinger med 14 barn og 4 ansatte (Rundrøysa er 1-års avdeling og Steinrøysa er 2-års avdeling), og to 3-6 års avdelinger med  plass til 27 barn og 4 ansatte (Skogkanten er 3-4 års avdeling og Kokegropa er 4-5 års avdeling).

Barnehagen ligger i et flott og rolig område, med skogen som nærmeste nabo. Det er gode bussforbindelser med Ski sentrum.

Barnehagen ble bygget, og startet opp,  i 2004.

Vår visjon er: Sammen, ...  et godt sted å være. For oss betyr dette blant annet:

  • Her møter jeg forståelse, respekt og omsorg. Du ser meg, her vil jeg være!
  • ”Å være” betyr at jeg er kommet til et sted hvor jeg har verdi, bare fordi jeg er meg.
  • Vi fryder oss sammen over stort og smått, det gir oss glede og samhold i hverdagen.
  • Barna er i smågrupper mesteparten av dagen. Vanligvis er også en gruppe inne og en ute.
  • Leken står sentralt i barnehagehverdagen, og er barnas viktigste virksomhet.
  • Barnehagens ansatte ønsker å gi barna gode lekevilkår, deler  i små grupper, er deltakende og veiledende. 
  • Vi er et personale med lyst til, og ønske om, å lære og å være i utvikling. Derfor vil vi også vurdere visjonen vår hvert år.

 

Satsningsområder i Skoghus barnehage

I en barnehage skapes det mange relasjoner hver dag. I Skoghus barnehage vil vi jobbe med å legge til rette for gode relasjoner og god tilknytning.

Utifra at vi mener barn er kompetente og sosiale, skal ansatte i barnehagen legge til rette for god lek og helhetlig læring i samspill med andre. Vi mener at leken har egenverdi og skal derfor ha en framtredende plass i vår barnehage.

Vi jobber kontinuerlig med leke- og læringsmiljøet i barnehagen.  Dette barnehageåret vil barnehagen ha lek i fokus.

Vi vil ha fokus på barnesyn, læringssyn, verdier og holdninger, det fysiske miljøet på avdelingene, arbeide med tema med barna, refleksjon og pedagogisk dokumentasjon. I løpet av de siste barnehageårene har avdelingene øvd seg på denne arbeidsmåten. Vi ser at det gir resultater, og at vi utvikler og endrer oss.

Det er også utarbeidet en Strategiplan for oppvekstområdet i Ski kommune. Innholdet i denne fokuserer bl.a. på arbeidet med språk som en av de viktigste grunnleggende ferdighetene for utvikling og læring. Viktige forutsetninger for å jobbe bra med dette er god ledelse og gruppeledelse (i forhold til barn og voksne på avdelingene). I tråd med Rammeplanen for barnehager har denne planen også fokus på livsmestring, og arbeidet med fysisk og psykisk helse.

Vi bruker ukebrev fra avdelingene som en av flere måter å dokumentere innholdet i barnehagen.

Fra august 2018 har alle avdelingene fokus på LEK i temaarbeidene sine.

 

Rundrøysa

Telefon: 64 85 88 82 / 959 51 782
E-post: Ella.Solbrekken@ski.kommune.no  

Velkommen til Rundrøysa, en småbarnsavdeling med plass til 14 små barn i alderen 1-2 år.

Personalet består av fire hele stillinger. For å legge til rette for aldersgruppen, har vi bl.a.  innredet avdelingen fysisk med store elementer, som barna kan samles rundt. Vi mener at det fremmer leken, og forebygger konflikter.

Personalet er også opptatt av voksenrollen. Det er viktig for oss å bruke mye tid sammen med barna, og være der barna er – på gulvet. Vår erfaring er at ettåringer trenger stor grad av nærhet, og at de voksne må bruke tid på å være den trygge basen som barna kan vende tilbake til når de har behov for det.

 Gruppa vår består av 1- 2-åringer, og befinner seg på ulike utviklingsnivå. Derfor deler vi gruppa hver dag i to eller tre mindre grupper, både formiddag og ettermiddag. I disse tidsrommene har vi samling, vi LEKER, har musikkstunder, formings- og sanseaktiviteter. Turene foregår også i små grupper, av og til sammen med toårsavdelingen, av og til på egenhånd. Ofte tar vi vogn med oss og går rundt i nærmiljøet – vi kan f.eks. besøke høner på sykehjemmet, eller en lekepark i nærheten. Vi bruker også skogen mye. Den har gitt oss mange spennende opplevelser så langt !

Dette barnehageåret skal vi jobbe med fokus på LEK, med spesiell vekt på gode sanseopplevelser.

Og se her, hvem vi også møter i skogen vår: Småtroll i skogen vår

Når du leser ukebrevene våre, vil du få et innblikk i hverdagen på avdelingen.

 

     På tur i skogen      Jeg klarer!      Ipad        Lek

 

Ansatte på avdelingen:
Ella Solbrekken (Pedagogisk leder)
Amanda Eliassen (Barnehagelærer)
Sandra Marie Birkeland (Assistent)

I løpet av oktober/november ansettes det en assistent til på avd.

 

 

Steinrøysa

Telefon: 64 85 88 83 / 959 51 783
E-post: Anniken.Nærby@ski.kommune.no

Velkommen til avdeling "Steinrøysa"!

Her hos oss er det plass til 14 to-åringer og vi er 4 ansatte.

Dette året skal vi  ha fokus på LEK, relasjoner og tilknytning.

For at barna skal bli utforskende og lekende, trenger de en trygg tilknytning og gode relasjoner. Vi ønsker å være voksne som ser, lytter og leker med barna. For å gjøre dette vil vi dele oss i mindre grupper i løpet av dagen, hvor vi voksne kan delta i leken, observere leken og veiledebarna i lek og konfliktløsning.
Vi bruker også gruppene til å samle oss om noe felles, vi gir barna impulser og felles opplevelser, som er med på å knytte bånd.  Det å oppleve, undre seg, skape noe sammen med andre er med på å bygge relasjoner.  

En to-åring går fra å leke mye parallell lek til å begynne å leke sammen, dette er en spennende fase med mye ny læring. Vi ønsker at alle barna skal oppleve gode relasjoner, og derfor står arbeid med sosial kompetanse høyt hos oss. Vi ønsker å støtte og veilede barn i hvordan være i gode relasjoner med andre.  
Hvordan skal jeg henvende meg til noen jeg vil leke med?
Hvordan skal jeg håndtere det å bli avvist?
Hvordan skal jeg akseptere at andre har noe jeg vil ha?
Hva kan jeg gjøre når jeg blir sint?
Hva kan jeg gjøre/si når noen gjør noe jeg ikke syns er greit?

Når vi skal på tur, bruker vi nærområdet vårt aktivt, vi besøker hønene på Solborg, en lekeplass i nærheten og akebakken ved jordet. Vi har også en skog rett utenfor gjerdet vårt, her er det masse spennende, som gir store muligheter for kreativitet, utforsking, undring og glede.

Se også ukebrevene våre for å få innblikk i livet på avdelingen.