Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Siggerud Gård barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme? 

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.00 - 17.00 
Styrer: Marie Jönsson (e-post marie.jonsson@ski.kommune.no)

Siggerud gård barnehage er en 4-avdelings barnehage med 76 plasser. Vi er en barnehage som arbeider med inspirasjon fra Reggio Emilia. Dette er en filosofi som tar utgangspunkt i barnet som intelligent og kompetent. Våre satsningsområder barnehageåret 2017-2018 er lek, utforskning og vennskap (se årsplan). 

Barnehagen ligger innerst i Bekkefaret, tett inntil skogen med de fantastiske turmuligheter det gir oss. 

Visjon:
Sammen i undring, latter, lek og læring.
Her finnes voksne som møter barna med respekt, smil og glede!

Årsplan Informasjonshefte

Blå

Telefon: 974 22 569

Blå avdeling er en  toårsavdeling med plass til 14 barn.

Vi legger vekt på å jobbe i små grupper, med engasjerte tilstedeværende voksne. Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer sammen, noe som vil føre til trygge barn som liker å leke og være sammen.

Vi jobber mye med det fysiske miljøet på avdelingen.  Dette for at det skal bli ett spennende lekemiljø for barna, jamfør Reggio Emilio filosofiens begrep om miljøet som den tredje pedagog.

Velkommen til Blå!

Ansatte på avdelingen

Pedagogisk leder: Lotte Kalhagen

Barnehagelærer: Anne Marie Haug

Assistent: Henrik Dalan

Assistent: Kouresh Harivandi

 

 

 

Det fysiske miljø på Blå avdeling

 

 

Hverdagsglimt fra Blå

uke 15-16.

uke 8

uke 5

Uke 3

hverdagsglimt uke 2

Uke 40

UKE 39

 

 

Rød

Telefon: 971 28 460


Rød avdeling er en ettårsavdeling med plass til 9 barn. Vi jobber for å skape trygge rammer for barna. Vi ønsker å ta i mot barnas invitasjoner til dialog, enten det er verbalt eller nonverbalt og skape gode relasjoner mellom voksne og barn.

Vi jobber for tiden for å skape et mer spennende lekemiljø for barna, jamfør Reggio Emilia-filosofiens begrep om miljøet som den tredje pedagog. (Den første er den voksne, den andre er barna)

I år jobber vi mye med "Barnets første møte med..." der vi introduserer forskjellige materialer og ting til barna, som vann, maling, plastilina, leire, lys og skygge. Vi har også et stort fokus på vennskap og sosiale relasjoner.

Ansatte på avdelingen

Pedagogisk leder: Trond Henriksen
Barnehagelærer: Joanna Seweryn
Barn og ungdomsarbeider: Siv Aina Rømo

Det fysiske miljø på Rød avdeling

 

 

 

Hverdagsglimt fra Rød

Sommertider hei hei

Uke 17-19

Uke 15-16.

Uke 12-14

Uke 11

Uke 9-10

Uke 7-8

Uke 6

Uke 4 og 5

Uke 3

Uke 1 og 2

Uke 48

Uke 46-47

Uke 45

 Uke 43

Uke 41-42

Uke 40 (og mandag i 41)

Uke 39

Uke 38

Uke 36-37

August på rød

--------------------

 

Gul

Telefon: 971 08 794

Gul avdeling har plass til 24 barn i alderen 4-6 år. Vi på avdelingen er opptatt av å se og anerkjenne alle barn, og skape et fysisk og psykososialt miljø der alle barna kan finne noen å leke med i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Hos oss går lek, læring og utforsking som en rød tråd gjennom hverdagen. Vi reflekterer hele tiden rundt praksisen vår, med et mål om å være best mulige voksne for ditt barn. Da vi har de eldste barna på avdelingen har vi også fokus på overgangen barnehage-skole. Det skal være spesielt å «uteksamineres» fra Siggerud gård barnehage, og overgangen skal oppleves best mulig for barna. Velkommen til Gul !

Ansatte på avdelingen

Pedagogisk leder: Heidi Steen

Barnehagelærer: Hanne Hivand Volden

Assistent: Kaja Olsen

Assistent: Trude Christensen (60%)

 

 

Det fysiske miljø på Gul avdeling!                     

 

Hverdagsglimt fra Gul

Uke 6 og 7

Uke 3

Uke 2

uke 42

Uke 40

Hverdagsglimt Januar 2017

 Hverdagsglimtgul desember 16

 oktober 2016 - glimt fra gul

 

Grønn

Telefon: 971 08 264

Grønn avdeling er en storbarnsavdeling med plass til 18 barn, mellom 3 og 4 år. Per i dag er det 18 aktive, utforskende og lekende barn på avdelingen.

Her får barna utfordringer etter egen evne, vi ønsker at de skal føle delaktighet i livet på avdelingen. Ellers bruker vi mye tid på å la barna utforske sammen, slik at de kan lage egne teorier, noe som skaper mening for dem. Vi har fokus på materialkunnskap, utforskning av naturen, sang, musikk, eventyr og bøker. Dette gjør vi i mindre grupper, Apekattene og Krokodillene. Avdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle et lekemiljø tilpasset barnas interesser, behov og hva vi ser kan være utfordrende og lærerikt.

Tema for høsten: Vennskap og naturen.

 Velkommen til oss!

Ansatte på avdelingen


Pedagogisk leder: Laila S. D Sørensen
Assistent: Annette Tepstad
Assistent: Espen Strand

 

Det fysiske miljø på Grønn avdeling

Hverdagsglimt fra Grønn

uke 18

uke 10,11, 12

uke 9

PROSJEKT KROPPEN!

Uke 7

Samenes nasjonaldag uke 6

Brødskive prosjektet uke 5

Uke 2 og 3 tur

juleverksted uke 49

 

Råd og utvalg

Referat fra SU/Brukerrådsmøter

Referat 25.01.18

Referat SU-møte 231017.pdf

Referat 200617.pdf

SU-referatet 15 februar.pdf

 Referat 290916 SU-møte.pdf

Kvalitet og utvikling i barnehagene

prosjektrapport-for-forste-malperiode.pdf

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

Overgang til skole

Turrutiner

Progresjonsplan

Retningslinjer for SU og brukerråd

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikkopplæring   Tiltaksplan for trafikk

Siggerud Gård barnehage

Besøksadresse:

Bekkefaret 10
1404 Siggerud

Telefon: 479 09 012


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.08.2018 07:43