Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Øvre Hebekk barnehage

Bakgården
   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski      Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Eva Erlandsen (e-post: eva.erlandsen@ski.kommune.noMobil: 930 11 154

Øvre Hebekk barnehage er en barnehage med 4 avdelinger, 2 avdelinger for 14 barn i alderen 0-3 år, og 2 avdelinger for 18 barn i alderen 3-6 år. Til sammen har barnehagen 64 plasser. Barnehagen har til sammen 15 faste stillinger. I henhold til Lov om barnehager er 6 stillinger barnehagelærerstillinger og 8 stillinger er assistentstillinger. I tillegg har styrer utdanning som barnehagelærer.

Barnehagens uteområde gir gode muligheter til fysisk aktivitet og lek i natur. Vi liker å kalle oss en «naturbarnehage» da alle avdelingene har 1 turdag fast hver uke. Som nær nabo til Hebekkskogen, er det naturlig å bruke de muligheter skogen og naturen gir til lek, aktivitet og læring.

I vår barnehage er vi opptatt av «å ta vare på øyeblikket» for barna.Vi vil at barnehagen skal preges av voksne med tid, engasjement, anerkjennelse og nærhet til barna. Dette grunnsynet gjenspeiles i vår visjon: Her er barna i fokus!

I arbeidet med visjonen bruker vi Berit Baes teori om anerkjennende kommunikasjon. Disse grunnholdningene mener vi best bidrar til å gi barna gode utviklingsmuligheter og medinnflytelse på egen hverdag fordi voksne viser barna respekt, tillit og forståelse for deres opplevelser.

Årsplan Velkommen hefte Strategiplan-oppvekst 2016-2025 Rammeplan 2017

 

Knøttene

Telefon: 48 22 32 80

Pedagog med gitar og barn

 Vi er 14 barn i alderen 1-3 år, og 4 voksne på avdelingen vår. Vi er en sang- og musikkglad gjeng, og gitarspill, sang, sangleker og bevegelse er en del av vår hverdag, både i samlingsstunder og mer spontant.

Vi har en fast turdag i uka, og går i to grupper, 7 barn og 2 voksne. De andre dagene benytter vi oss av faste lekegrupper, 3-4 barn og 1 voksen. Her får barna øve seg på å leke sammen og forholde seg til hverandre på en god måte.

 Pedagogisk leder: Britt Sund (e-post: britt.sund@ski.kommune.no)

Månedsplaner

Januarplanen 2018

Februarplanen 2018

Marsplanen 2018

Aprilplanen 2018

Maiplanen 2018

Septemberplanen 2017

Oktoberplanen 2017

Novemberplanen 2017

Desemberplanen 2017

Månedsbrev

Januarbrevet 2018

Februarbrevet 2018

Marsbrevet 2018

Aprilbrevet 2018

Maibrevet 2018

Septemberbrevet 2017

Oktoberbrevet 2017

Novemberbrevet 2017

Desemberbrevet 2017

Fast ukesrytme

Fast ukeplan

Fast dagsrytme

Dagsrytme

Hverdagsglimt fra Knøttene

Hverdagsglimt september 2017

Hverdagsglimt oktober 2017

Barn som bygger Barn med gitar Barn i samlingsstund Fingermaling

Hverdagsglimt fra oktober

Hverdagsglimt fra november

Hverdagsglimt fra desember

Hverdagsglimt fra januar

Hverdagsglimt fra februar

Hverdagsglimt fra april

Tertittene

Telefon: 48 21 46 45

Avdelingen Tertittene

Vi er en småbarnsavdeling med 13 barn fra 0-3 år og 5 voksne. Vi har en pedagogisk leder, to barnehagelærere som deler en 100 % stilling, og to assistenter/fagarbeidere.

Fordi noen av barna som begynner hos oss knapt er et år, har vi fokus på trygghet, omsorg og nærhet som en god start på barnehagelivet. Vi har en fast turdag i uka, og deler oss i mindre lekegrupper de andre dagene.  

Vi er veldig glade i blomster og bruker tid på å så hvert år, og dyrker gjerne egne grønnsaker. Ellers er vi glad i å leke, synge, danse og bygge, og bruker masse humor i hverdagen!

Pedagogisk leder: Ellen Norum Schultz (e-post: ellennorum.schultz@ski.kommune.no)

Månedsplaner

Januarplanen 2018

Februarplanen 2018

Marsplanen 2018

Aprilplanen 2018

Maiplanen 2018

Septemberplanen 2017

Oktoberplanen 2017

Novemberplanen 2017

Desemberplanen 2017

Månedsbrev

Januarbrevet 2018

Marsbrevet 2018

Aprilbrevet 2018

Maibrevet 2018

Septemberbrevet 2017

Oktoberbrevet 2017

Desemberbrevet 2017

Fast ukesrytme

Fast ukeplan

Fast dagsrytme

Dagsrytme

Hverdagsglimt fra Tertittene

 Tur i skogen Skogssnegle Høstbilder i arbeid Kunstarbeid Tomatplanter Agurkplante Gresskarplante Rød tomat

Oktober i bilder

Hverdagsglimt fra november

Hverdagsglimt fra  februar

Hverdagsglimt fra mars

Blåklokkene

Telefon: 48 14 05 14

Byggverk og leker på blåklokkene

Avdelingen har 18 plasser for barn i alderen 3-5 år, og har en grunnbemanning bestående av en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere.

På Blåklokkene er vi veldig glade i sang og musikk, og vi liker også å ha eventyr og spennende historier i samlingene våre. Vi legger vekt på fellesskap, vennskap og godt samspill barna i mellom, og mellom barn og voksne. Hos oss er det rom for humor og glede i hverdagen, og plass for barnas initiativ og skaperglede. Vi gir barna gode naturopplevelser i uteleken og på turer i skogen.

Pedagogisk leder: Aud Tordis Berger (e-post: audtordis.berger@ski.kommune.no)

Månedsplaner

Januarplanen 2018

Marsplanen 2018

Aprilplanen 2018

Septemberplanen 2017

Oktoberplanen 2017

Novemberplanen 2017

Månedsbrev

Januarbrevet 2018

Marsbrevet 2018

Septemberbrevet 2017

Novemberbrevet 2017

Fast ukesrytme

Fast ukeplan

Fast dagsrytme

Dagsrytme

Hverdagsglimt fra Blåklokkene

Dyr på bord Dyr i vannlek Mann av klosser Byggverk Husbygging Mønster i byggelek Togbane

Hverdagsglimt fra oktober

Hverdagsglimt fra januar

Hverdagsglimt våren 2017

Smørblomstene

Telefon: 48 20 38 33

Smørblomster i hånden

Vi har 18 barn fra 3-6 år og  har en grunnbemanning bestående av en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere.

På Smørblomstene er vi glad i å være ute. Hver dag er vi ute enten i barnehagens uterom eller i skogen. Vi har fast turdag en dag i uken for lengere turer. I skogen leker vi, lager LandArt, går på oppdagertur etter dyrespor, småkryp og rumpetroll.

Inne er vi ivrige lekere som er spesielt glade i byggelek og lek med dyr. Vi har tilrettelagt avdelingen for forskjellig type lek i ulike rom eller kroker som formingsrom, prosjekt/tema- rom, byggekrok og lese – og eventyrkrok.

Pedagogisk leder: Hilde Ragni Andvin (e-post: hilde.ragni.andvin@ski.kommune.no)

Månedsplaner

Januarplanen 2018

Februarplanen 2018

Marsplanen 2018

Aprilplanen 2018

Maiplanen 2018

Septemberplanen 2017

Oktoberplanen 2017

Novemberplanen 2017

Desemberplanen 2017

Månedsbrev

Januarbrev 2018

Februarbrevet 2018

Marsbrevet 2018

Aprilbrevet 2018

Septemberbrevet 2017

Oktoberbrevet 2017

Novemberbrevet 2017

Desemberbrevet 2017

Fast ukesrytme

Fast ukeplan

Fast dagsrytme

Dagsrytme

Hverdagsglimt fra Smørblomstene

Prosjekt karnevalkostymer 2018

De olympiske leker 2018

Vinteraktiviteter 2018

En dag i desember 2017

Septemberbilder 2017

Ut på tur

Oktoberbilder 2017

Arkitektene på smørblomstene 2017

Historien om heksa og Hilde 2017

Klosseborg og mann Lille larven aldrimett Stubbe og dyr Skatter Tegninger Kongler i bilde

Søppeltur-oktober

Hverdagsglimt desember

Hverdagsglimt tur-uke 13

Hverdagsglimt våren 2017

5-åringene: Blekkulfgruppa

Vi har et eget opplegg for femåringene på Smørblomstene og Blåklokkene, og vi kaller det
for Blekkulfgruppa. I år består denne gruppa av i alt 16 barn født i 2012, 8 barn på hver
avdeling. Barna lærer om miljøvern, kildesortering og gjenvinning, og målet er å bli
miljødetektiver og hjelpe Blekkulf og vennene hans og ta vare på naturen.
Det blir et eget foreldremøte for foreldrene til femåringene 10. oktober.

Ansvar: Hilde Ragni Andvin og Aud Tordis Berger

Planer

Vennskapsgrupper vår 2018

Oktober 2017

Høst 2017

Hverdagsglimt

Vennegrupper på tur vår 2017

Råd og utvalg

Referat fra Sammarbeidsutvalg

03.10.16: Høring - utbyggingsplan

03.10.16: Høring - vedtektsendring

 

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage


Trafikksikkerhet i Øvre Hebekk barnehage

Øvre Hebekk barnehage

Besøksadresse:

Skogveien 30B
1406 Ski

Telefon: 64 91 42 30


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.09.2018 13:56