Facebook ikon Twitter logo Print side

Nordre Finstad barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Grethe Haugland Strøm
Telefon: 64 91 11 00

Om barnehagen

Nordre Finstad barnehage ligger sentralt på Finstad, med skolen som nærmeste nabo. Barnehagens uteområde innbyr til ulik type lek gjennom hele året. Skogen og skolens områder brukes også ofte.
Vi er en 5 avdelings barnehage, hvor en av avdelingene er tilrettelagt for barn med store spesielle behov.

Velkommen til Nordre Finstad barnehage

Vi er en barnehage med stort mangfold. Mangfoldet er med på å forme oss og legge grunnlaget for verdier og holdninger, som vil være med på å prege oss videre i livet.

Vi er en barnehage med rom for alle og som ivaretar barnets initiativ. Dette er en barnehage som har fokus på, og gir felleskap og glede!

Prosjekt "Leke og lære i et utforskende miljø" i Nordre Finstad Barnehage

Årsplan  

Marihøna

Telefon: 64 91 11 00 90713718
E-post: hilde.lodoen@ski.kommune.no

Marihøna er en avdeling for barn med funksjonsnedsettelser av ulike slag.

 Avdelingen er tilrettelagt for skjerming av det enkelte barn, om det skulle være nødvendig .Avdelingen har fokus på et trygt og stimulerende læringsmiljø. Der lek og læring skal skje med utgangspunkt i det enkelte barns utvikling og interesser. Med et eget sanseintegrasjons rom, her er det gode rammer for motorisk utfoldelse. Avdelingen følger barnehagens dagsrytme og årsplan.

I år har avdelingen  en grunnbemanning på en barnehagelærer og en assistent.

Solsikka

Telefon: 64 91 11 00 / 90687743
E-post: wieslawa.swiatek@ski.kommune.no

Vi er en småbarnsavdeling med barn fra 2 til 4 år. Vi er en livlig, spontan og glad gjeng som jobber med å skape gode relasjoner og godt språkmiljø.

Vi er opptatt av at barna skal få gode lekemuligheter og kunne påvirke sin egen hverdag i lek og aktivitet.

For å nå målene bruker vi en progresjonsplan for læring av fagområdene. Vi legger også vekt på samspill og likeverd mellom barn og voksne. Barn blir hørt og sett og aktive voksne er tilstede, hjelper, veileder og ser.

Vi jobber med ulike prosjekter hvor de 7 fagområdene er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Samtidig bruker vi aktivt sang og musikk, turer og fysisk aktivitet som innhold i prosjektene.

Reven

Telefon: 64 91 11 0090705018
E-post: katrine.hestevik@ski.kommune.no

Avdelingen har plass til 14 barn i alderen 0-3 år. Reven har 4 ansatte: pedagogisk leder, førskolelærer og to erfarne assistenter som begge er barne- og ungdomsarbeidere. Lærlinger er tidvis knyttet til avdeling.

Vi på Reven deler barna i mindre grupper i løpet av dagen. Dette er for å lettere kunne følge opp det enkelte barnet og for å skape trygghet, og gode lekemuligheter.

Musikk, rim og eventyr er en stor del av vår hverdag. Vi har det kjempe gøy og lærer mye nytt hver dag! Vi er også veldig glade i eventyr som for eksempel «De tre Bukkene Bruse».

Personalet skaper en atmosfære som fremmer en positiv selvfølelse gjennom å gi barna opplevelser preget av dialog,omsorg og respekt. Hos oss er det viktig å anerkjenne barndommens egenverdi. 

Sjøhesten

Telefon: 64 91 11 00 90703286
E-post: heidirenate.lund@ski.kommune.no

Sjøhesten er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. Lek, glede og humor er viktig for oss. Vi har fokus på språk; og sang, rim, regler og bøker er en stor del av vår hverdag. Språkposer og språkkofferter blir benyttet flittig. Dramatisering er også noe vi synes er gøy og sammen med barna tar vi ofte på kostymer, finner frem rekvisitter og drar inn i eventyrenes verden.

Vi deler barna inn i mindre grupper, for bedre å kunne støtte det enkelte barnet i lek og samspill med andre barn.

Avdelingen har latt seg inspirere av Reggio Emilia filosofien, noe som blant annet gjenspeiler seg i rommene. Vi har flere lave møbler og forskjellige type materiell er lett tilgjengelige for barna og inspirerer til lek og utvikling. Vi jobber ofte med prosjekter som er basert på barnas interesser. Prosjektet kan vare fra 1 dag til et 1/2 år. De voksne stimulerer og veileder barna underveis, men det er barna som bestemmer hvilken retning prosjektet skal ta. 

Grasrota

Telefon: 64 91 11 00 90683932
E-post: jeanett.dahl@ski.kommune.no

Grasrota er en avdeling med 18 plasser for barn i alderen 3-6 år. Grunnbemanningen er 3 ansatte: 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. En av assistentene er barne- og ungdomsarbeider.

 På Grasrota er vi er opptatt av å skape en god og variert hverdag for barna. I år har vi fokus på vennskap og gode relasjoner. På Grasrota skal alle oppleve å ha en venn, og være en del av et fellesskap. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse og skape godt samspill i gruppa. De voksne skal være gode rollemodeller. Det er viktig for oss at barna blir sett på en god måte og daglig opplever trygghet og mestring i lek og læring.

 Lek, glede og humor er viktig i hverdagen vår. Vi har ofte lek og styrte aktiviteter i mindre grupper. Det gir oss gode muligheter til å se den enkelte, og kunne møte barnet der han/hun er i sin utvikling på ulike områder.

 Språk i sin helhet er en viktig del av hverdagen vår på Grasrota. Vi leker oss med språket både i store og mindre grupper. Gjennom høytlesing, sang og gode samtaler utvikles ord- og begrepsforståelsen hos barna.

Avdelingen har en fast turdag i uken. Da pakker vi sekken med mat og drikke for å være ute, leke, lære og kose oss i barnehagens nærmiljø. 

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Nordre Finstad barnehage

Nordre Finstad barnehage

Besøksadresse:

Markveien 26
1406 Ski

Telefon: 64 91 11 00


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 22.01.2019 15:16