Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Langhus barnehage

Langhus barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Marit Karlsen
E-post: Marit.Karlsen@ski.kommune.no

Tlf: 90276049

Langhus barnehage har 5 avdelinger, og har plass til 109 barn. Barnehagen ligger i nær tilknytning til Langhus togstasjon og har Langhus skole som nærmeste nabo. Barnehagen åpnet 18. januar 2013 og er bygget som en «pustende» barnehage i massivtre som gir god luftkvalitet innendørs. Barnehagen er helt unik bygningsmessig med spennende arkitektur og utforming hvor vi har latt oss inspirere av Reggio Emilia–filosofien, som blant annet har fokus på rommet som den 3. pedagog.

Satsningsområder

Barnehagens fokus

Relasjoner

Lek

 

 


Barnehagene i Ski er i gang med et prosjekt som heter «Leke og lære sammen i et utforskende miljø.»
Utifra dette prosjektet har Langhus barnehage laget sin egen visjon: «I Langhus barnehage leker og lærer vi sammen.» I Langhus barnehage har vi et perspektiv på natur og naturvern i «alt» vi jobber med. Vi ønsker å formidle et helhetssyn på natur, mennesker og miljø og ha fokus på økosystemets betydning for oss mennesker. Dette prosjektet flettes sammen med handlingsplanen for barnehage, SFO og skole hvor språk er et hovedsatsningsområde fremover. Med dette som utgangspunkt er blomster temaet for 2016/2017.

 

 Årsplan  Mykid

 

Oppdagerne

Pedagogisk leder: Siri Andersen
E-post: siri.odeby@ski.kommune.no
Telefon: 959 51 787

Kort om avdelingen

På Oppdagerne er det 14 barn og fire voksne. I år er det fem barn født i 2014 og ni barn født i 2015.

Vårt ståsted er at vi tror barnet i seg selv er kompetent til å søke egen læring. Vi jobber ut fra tanken om at «små barn kan». Barnet er naturlig nysgjerrig på verden. Barnet lærer ved å bruke sansene sine til å oppdage og utforske verden rundt seg. De voksne skal utforske og oppdage verden sammen med barnet. Det fordrer at de voksne har en god og nær relasjon med barnet, slik at barnet tør utfolde seg fritt og får en positiv tilbakemelding på seg selv.

Vi mener at barn kan klare veldig mye selv hvis det blir tilrettelagt for det. Vi er derfor opptatt av hvordan rommene på avdelingen er tilrettelagt for de barna som bruker den. Vi evaluerer stedig hvordan rommene/krokene i rommet fungerer i leken. Barna skal finne rom for forskjellige lekeaktiviteter, rom for utfordringer både fysisk og mentalt, og rom til å kunne roe ned.

Vi har også fokus på språkstimulering i hverdagen. Det viktig at de voksne «ser» barnet, og kan tolke barnets språk og kroppsspråk, slik at vi kan sette ord på det barnet formidler. På avdelingen har vi også hengt opp bilder som kan stimulerer til samtale og sang.

Vi deler ofte barnegruppa i mindre grupper. Det gir mer ro for enkeltbarnet i lek og aktivitet, barna får færre barn å forholde seg til, det gir nærere voksentetthet og den voksne har bedre mulighet til å se hvert enkelt barns behov.

Siden barnehagen ligger rett ved et skogholt er vi ofte på tur i skogen. Vi deler barnegruppa i to siden det er forskjell på hvor langt barna har glede av å gå. Vi er opptatt av at en tur skal være lystbetont, og det er oppdagelsene og opplevelsene underveis som er turens mål.

Ansatte i avdelingen

Siri Andersen - Pedagogisk leder 100%

Kersti Weberg Haugberg - Barnehagelærer 100%

Eivind Sundsbø- Pedagogisk medarbeider 100%

Marthe Wang - Pedagogisk medarbeider 100%

Hverdagsglimt fra Oppdagerne

 

Utforskerne

Pedagogisk leder: Eva-Marie Engmark
E-post: eva-marie.engmark@ski.kommune.no
Telefon: 959 51 788

Kort om avdelingen

Utforskerne er en avdeling bestående av 14 2-åringer og fire voksne.

På Utforskerne har vi et barnesyn som sier at barnet er kompetent. Barnet utforsker og prøver ut og tester ut nye ting hele tiden. De er nysgjerrige av natur, og vil og kan mye! Det er ikke de voksne som sitter med svarene, men vi utforsker og finner ut sammen.

For oss er det viktig at barna blir så selvstendige og selvhjulpne som mulig. Samtidig som de kan være med å medvirke sin egen hverdag. Derfor vil leker og materiell stå tilgjengelige og i barnehøyde slik at barna kan rekke dem.

Leken er sentral i barns liv. Vi vil ta vare på leken ved å dele i mindre grupper. På den måten vil vi få en tettere kontakt med barna og vi har mulighet til å se hvert enkelt barn. Gjennom å leke vil barna kunne lære sosiale regler og knytte vennskap.

Vi har skogen som overordnet tema. I år har vi blomster som undertema. Gjennom prosjektarbeid om tema blomster, ønsker vi at barna skal få kjennskap til noen av de vanligste blomstene i skogen. Vi vil arbeide med årstidene og fargene knyttet til årstiden. Vi vil undre oss sammen med barna og utforske sammen.

Ansatte i avdelingen

Eva-Marie Engmark - Pedagogisk leder 100%

Pernille Fiskergård - Barnehagelærer 100%

Sarinya Lian - Barne- og ungdomsarbeider 100%

Tonje Olaussen Iversen- Pedagogisk medarbeider 100%

Hverdagsglimt fra Utforskerne

 

Kunstnerne

Pedagogisk leder: Lena Gulbrandsen
E-post: lenamarie.gulbrandsen@ski.kommune.no
Telefon: 982 51 102

Kort om avdelingen

Kunstnerne er en avdeling med 21 barn født i 2013, 3 barn født i 2014 og 4,5 voksne. 

På Kunstnerne jobber vi mye i smågrupper, med 5-6 barn på hver gruppe. Hver dag deles derfor barna inn i fire faste smågrupper, som som regel er sammen to og to. Arbeid i smågrupper danner et godt grunnlag for blant annet dannelse av vennskap, tettere voksenkontakt, og ro i leken. Vi er opptatt av barnas lek og legger til rette for mye lek i barnehagen. Barn lærer mye gjennom lek; dannelse, sosiale regler og normer, språk, konflikthandtering, mm.

Vi bruker også mye tid på prosjektarbeid. Årets tema for hele barnehagen er blomster, så det vil vi jobbe med gjennom hele året. I tillegg er vi så heldige å ha to barnehagelærer-studenter på avdelingen, som begge bringer med seg temaer og oppgaver til prosjektarbeidet. I prosjektarbeidet er vi avhengig av barnas interesse for å dra prosjektet videre, så vi følger barnas spor hele veien i prosessen. 

Barnehagen ligger godt plassert med skogen som nær nabo. Vi har to faste turdager, tirsdag og torsdag, hvor halve barnegruppa går på tur hver gang. 

Ansatte i avdelingen

Monika Koczur - Barnehagelærer

Flora Mazrekaj - Barne og ungdosmsarbeider

Anette Feen - Barne og ungdosmsarbeider

Camilla Torseter - Lærling

Hverdagsglimt fra Kunstnerne

 

Filosofene

Pedagogisk leder: Tuva jarmund
E-post: tuva.jarmund@ski.kommune.no
Telefon: 479 00 413

Kort om avdelingen

Filosofene er en avdeling med 27 4-åringer og fem voksne.

Vi på Filosofene jobber mye i små grupper. Dette gjør at barna får færre å forholde seg til. De blir tryggere, og de blir mer fokusert på lek og aktiviteter og får en bedre voksenkontakt. 

Langhus barnehage har skogen som satsningsområde og lekearena. Dette gjør at vi ofte er i skogen bak barnehagen og leker og utforsker. Det er i leken at læring skjer.
På tur samler barna på naturmaterialer som vi bruker i ulike formingsaktiviteter. Denne prosessen jobber vi med gjennom hele året for å gi godt grunnlag for læring gjennom ulike årstider. 
Vi følger barnas interesser og bygger videre på dette som tema- eller prosjektarbeid. Samtidig som vi ansatte også introduserer forskjellige tema.

Ansatte i avdelingen

Tuva Jarmund - Pedagogisk leder 100%

Kaisa Thobro - Barnehagelærer 100%

Kerstin Schneider - Barne- og ungdomsarbeider 100%

Zeliha Bjørndal - Assistent 100%

Ane Aarre - Lærling

Hverdagsglimt fra Filosofene

 

Skaperne

Pedagogisk leder: Eline Bangor
E-post: eline.bangor@ski.kommune.no 
Telefon: 982 51 103

Kort om avdelingen

På avdeling Skaperne har vi aldersinndelt barnegruppe, alle fem-åringer er på samme avdeling. Mange av barna skal begynne på samme skole og det blir en trygg overgang til skole for alle barna.
Vi på Skaperne jobber med språkleker 2-3 ganger i uken, så alle får en god begrepsforståelse. Personalet er godt kjent med dette opplegget som Ski kommune har jobbet med i flere år.
Vi deler barna inn i lekegrupper og har faste kontaktpersoner til barna. 
Vi deler barna i to turgrupper tirsdag og torsdag for å få mer tid for undre sammen med barna. Vi har et fast tursted i skogen hvor vi i samarbeid med foreldre har satt opp en lavvo som vi bruker hele året. Vi gir barna mange fine naturopplevelser i trygge omgivelser.
Vi er opptatt av det barnet er opptatt av å "følge barns spor", undre oss sammen og være en medforsker sammen med barna i et godt læringsmiljø.

 Ansatte i avdelingen

Eline Bangor - pedagogisk leder 100%

Monika Koczur - barnehagelærer 100%

Flora Mazrekaj - barne- og ungdomsarbeider 100%

Ørjan Gjesbakk - pedagogisk medarbeider 100%

Hverdagsglimt fra Skaperne

 

 

Råd og utvalg

Referat fra Brukerrådsmøter

Referat 29.9.16

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Langhus barnehage (se årsplanen)

Langhus barnehage

Besøksadresse:

Bølerveien 2
1405 Langhus

Telefon: 902 76 049


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 08:56