Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kråkstad barnehage

Bilde av barnehagen   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Anne Lena Strømsborg (annelena.stromsborg@ski.kommune.no)  
Tlf: 64 85 31 11

Kråkstad barnehage er en 5 avdelings barnhage med 101 barn og 22,5 ansatte. 

Vi har edelstennavn på avdelingene, og slagordet vårt er: "Sammen skal vi skinne!"

Visjonen vår er at Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det gjelder å få de til å skinne og stråle. De skal oppleve nære og gode relasjoner, hvor de blir sett, hørt, tatt på alvor og kjenne seg betyningsfulle i et inkluderende fellesskap.

Kråkstad barnehage har utarbeidet en plan for å forebygge mobbing. Sentralt i den planen er at det er de voksnes ansvar at alle barn opplever trygghet, glede, lek og læring i gode relasjoner med andre.
                                                              

 Årsplan Pedagogisk plan Plan for å forebygge mobbing 

Rubinen

Hovedrom på Rubinen

Tlf: 916 98 673

Rubinen består av 14 ett og to -åringer og fem ansatte. Vi på Rubinen ønsker at barna skal bli trygge og kjente med personalet, andre barn og det fysiske miljøet. Vi er mye nede på gulvet og leker, utforsker, bruker kropp og sanser.

Avdelingsplan 

Ansatte i Rubinen

Anne Lise Gullerud Raa - Pedagogisk leder
Stine K - Barnehagelærer 80%
Turid - Assistent
Sidsel - Assistent
Merethe - Assistent 20%

Se, vi skinner og leker sammen!

            

Safiren

Hovedrom på Safiren

Tlf: 916 62 948

Safiren består av 14 ett- og to-åringer og fem ansatte. Vi på Safiren ønsker at barna skal lære seg sosiale basisferdigheter som å vente på tur, dele og komme inn i leken. Vi ønsker å fokusere på språk gjennom å øve på fortellerferdigheter og oppmuntre barna til å sette ord på egne tanker og følelser. På safiren ønsker vi at barna skal bli kjent med ny mat og nye smaker.

Avdelingsplan

Ansatte i Safiren

Stine J - Pedagogisk leder
Sunniva - Barnehagelærer 80%
Helene - Barne- og ungdomsarbeider
Heidi - Assistent
Linda - Assistent 20%

Se, vi skinner og leker sammen!

          

 Jente 2år undersøker bevegelig lys på veggen Gutt 2år henger opp OL plakat og det norske flagget Gutt 2år øver på finmotorikken gjennom perling 6 barn følger nøye med på gravemaskinen som arbeider i barnehagen To gode venner klatrer sammen Tre barn undersøker spor i snøen

  

Ametysten

Hovedrom på Ametysten

Tlf: 91 72 54 05

Ametysten består av 25 to- og tre-åringer og seks voksne. Vi på Ametysten er opptatt av å videreutvikle barnas språk og deres kommunikasjonferdigheter i samhandling med andre barn og voksne. Vi deler i mindre grupper hver dag for å være nær barna og følge de opp i hverdagnes mange situasjoner. 

Avdelingsplan 

Ansatte i Ametysten

Cathrine          Pedagogisk leder 100%
Kristin             Barnehagelærer 60%
Linn-Katrine   Barnehagelærer 60%
André              Barne- og ungdomsarbeider 60% 
Tone                Barne- og ungdomsarbeider 100%
Irene                Assistent 100%
Linda               Assistent 20%

Se, vi skinner og leker sammen!

 Blåse boberblåse boblerblåse bobler

Barna lurer på hvor maten vi spiser kommer fra. Vi har sett YouTube filmer om melken: fra ku til kartong og hva som skjer med kornet som bonden sår, og hva det kan bli. Vi ønsket også å få erfring med å plante selv. Vi har sett på forskjellige frø - sammenlignet størrelser. Sammen har vi spadd jord, plantet frø og vannet. Plantene trenger både sol og vann for å vokse - det var alle enige i. Spennende å se det gror - kanskje vi kan smake?

spa jordkjøkkenhagefrø kjøkkenhagekjøkkenhage

   

Smaragden

Hovedrom på Smaragden

Tlf: 916 21 845

Smaragden består av 25 tre- og fire-åringer og seks ansatte. Vi på Smaragden er opptatt av å tilby variert lek og aktiviteter både ute og inne for å fremme gode relasjoner og vennskap på tvers av både alder og kjønn. Vi ønsker å legge til rette for glede, mestring og positiv samhandling for alle barna. 

Avdelingsplan

Ansatte i Smaragden

Kine            Pedagogisk leder 80 %
Stine H        Barnehagelærer
Inger Lise    Barnepleier
Bitte             Barnepleier
Anne Berit   Assistent 50 %
Julie             Assistent 40 %

 

Se, vi skinner og leker sammen!

Barna hjelper hverandre 
Vi ser at barna skinner når de utøver gode egenskaper og godt samspill. På tur hjelper barna hverandre på veien videre og samarbeider med turkameraten sin. Det spesielle med dette bildet er historien som ble fortalt underveis. Et barn som var litt usikker på veien ble trygget av barnet som gikk ved siden av og fortalte eventyret om Bukkene Bruse for å holde humøret oppe. De gikk hånd i hånd hele veien og eventyret tok flere vendinger for å kunne fortsettes; Bukkene Bruse på badeland og trollet som begynte å gråte. Tryggheten av å ha en venn og tryggheten i å kunne være en venn er noe av det vi mener får barna til å skinne.

Papirkrone i ansiktet
På andre siden av bordet sitter flere barn og ler så tårene triller. Barnet på bildet har laget en papirkrone og byr på seg selv for å glede andre. Uansett hvor kronen ble plassert skapte det en ny latterbølge. Leken varte lenge og barnet var ikke redd for å tøyse og tulle for å glede sine venner. Vi skinner når vi gleder andre.

Telling Maling Citrinen

Hovedrom på Citrinen

Tlf: 917 41 458

Citrinen består av 25 førskolebarn og seks voksne. Vi på Citrinen er opptatt av å tilby barna et spennende og utfordrende leke og læringsmiljø der barna får vist og utviklet sine ulike sider. Vi ønsker at barna skal erfare et inkluderende miljø hvor de får muligheten til å leke og utforske sammen.

Avdelingsplan

Ansatte i Citrinen

Lene - Pedagogisk leder 90%
Ingjerd - Barnehagelærer 100%
Mai Britt - Assistent 80%
Tove - Assistent 50%
Birgitte - Assistent 60%
Merethe - Assistent 20%

Se, vi skinner og leker sammen!

 pyntet langbord
Hos oss er hver dag en fest! Vi pynter til festbord så ofte vi kan.

Barn i sirkel førskoleoppleggHundefigurer i ulike størrelser og fargerUlike former på et teppe

Vi implementerer førskoleopplegget inn i leken og hverdagslige gjøremål, men har også egne grupper. Her bruker vi blant annet mattekista og jobber med størrelser, sortering og farger. Vi har også vært på formjakt på avdelingen for å finne ulike geometriske former.

 

            

Råd og utvalg

Dato for første SU-møte er 17.10.17. Saksliste og referat blir lagt under aktuelt.

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagen 2017

Strategiplan for oppvekst 2016-2025

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" Kråkstad barnehage

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Kråkstad barnehage


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 08:55