Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Finstadbekken barnehage

Finstadbekken barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme? 

 • Foreldremøte

  Velkommen til foreldremøte tirsdag 5. juni klokken 18-20 i Finstadbekken barnehage

 • 17. mai

  Su- representanter har ansvar for fane og 17. mai tog.

 • Ny barnehage

  Ny barnehage begynner å ta form

 • FRIDAGER I MAI

  Barnehagen er stengt flere dager i mai.

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Therese Vestengen Bjørø (theresevestengen.bjoro@ski.kommune.no)

Finstadbekken barnehage startet opp i Vestveien august 2015, med Vestveien barnehage og Finstad skole som nærmeste nabo. Vi er en 4- avdelingsbarnehage med plass til 76 barn i alderen 0-6 år. Vårt fokus er å være tilstede her og nå med hele meg. Vi skal gi tid og rom for mestring og utfoldelse for alle. Vi er opptatt av å skape tid og rom for lek og at læringen skjer gjennom leken.

Satningsområder i Finstadbekken barnehage 2017-2018

For barna:

1.    Barnehagehverdag som er preget av lek

2.    Voksne som er tett på barna i leken.

For voksne:

1.    Implementering ny Rammeplan

2.    Systematisk evaluering av arbeidet gjennom praksisfortellinger

 

 

 

   Plan for forebygge mobbing   Prosjektplan 2016.pdf   Årsplan 1 Finstadbekken barnehage 2017-2018.pdf

Øyenstikkerne

Øyestikkerne

Telefon: 917 93 218
E-post: jannicke.hassel@ski.kommune.no

Vi på Øyenstikkerne er i dag 23 barn fra 4 til 5 år som er i aller siste del av barnehagelivet.

Vi representerer 12 ulike nasjonaliteter gjennom våre familier og er veldig jevnt fordelt på jenter og gutter. Vi øver oss mye på å bli selvstendige folk med troen på oss selv. Vi er fire voksne i personalet, med ulike områder vi er gode på, men vi har felles syn på barn.
Barn er for oss kompetente individer med egen personlighet, egne behov og egne meninger om det de ser og opplever rundt seg.

Vårt fokus på selvstendighet og veiledning slik at barna mestrer selv gjenspeiler derfor vår praksis i alt fra lek til spisetid og påkledning.

Ansatte i avdelingen

Jannicke Hassel(Pedagogisk leder)
Birgitte Nygaard(Barnehagelærer i gruppe)

Merethe Eide (Assistent)
Lasse Bjørneseth (Assistent)

Mette Kjølstad(Assistent)

 

Periodeplaner 

August 2017.docx

 

 

Hverdagsglimt fra Øyenstikkerne

 konstruksjon briomekk konstruksjon med klosser. utforskning i skogen meitemark i skogen vi letter etter bær. Land-art. finmotorikken-perling. såpe i vanndamen. Vannlek i regnvær. tre-hytta i nabolaget. Vi venter for frukt. Fin samtale mens vi venter. Bål på tur. Holder oss varme og grille noe mat.

Vannløperne

Vannløperne forside

Telefon: 404 28 333
E-post: annkristin.breiseth@ski.kommune.no

Vannløperne er en tre til fireårs avdeling medl 24 barn.

Vi har språk og vennskap som arbeidsmåte, ikke bare som fokus. I alt vi gjør skal vi fremme språkforståelse og relasjonene barna får seg i mellom. Vennskap er viktig for å utvikle språk og omvendt. Språk og vennskap går derfor hånd i hånd både for å lykkes på skolen og for å lykkes som menneske. I løpet av en uke blir det faste innslag som samlingsstund, turer, matlaging og smågrupper. I alle disse aktivitetene pluss alle de hverdagslige som å gå på do, vaske hender og i garderoben skjer det mange nye oppdagelser hver dag innenfor språk og vennskap. 

 

Ansatte i avdelingen

Ann Kristin Breiseth(Pedagogisk leder)
Sissel Opdal (Pedagog i barnegruppe)
Liss Marit Johansen (Assistent)
Grethe Døvik (Assistent)
Mette Kjølstad(Assistent)

Periodeplaner

September

Hverdagsglimt fra Vannløperne

Vannliljene

Vannliljene forside

Telefon: 917 83 628
E-post: tenambuli.hatibu@ski.kommune.no

Vannliljene er en småbarnsavdeling med 1-2 åringene.  Vi er en avdeling med fokus på vennskap, trygghet og positive relasjoner.

Vi er en flerkulturell barnehage, som er så heldige å starte en ny barnehage. På Vannliljene har vi rom som er småfolksvennlige, stimulerende og inspirerende.

Her leker vi i smågrupper. Hos oss skjer læring gjennom lek og språket er i sentrum i alle dagens aspekter.

Vi tar utgangspunkt i barnas initiativ og vi som personalet er åpent og lyttende og observante i forhold til barnas behov.

Personalet kommer med forskjellig erfaringer og kommer fra forskjellig bakgrunn.

 

Ansatte i avdelingen

Tenambuli Hatibu (Pedagogisk leder)
Isabella Stajer (Barnehagelærer i gruppe)
Tove Hansen (Assistent)
Tonje Storhaug (Fagarbeider)
Ida Nesbø(Assistent)

 

Periodeplaner.

Periodeplan Vannliljene januar, februar og mars.p

 

 Hverdagsglimt fra Vannliljene

 maling inne. maling ute hinderløypehinderløypeut på tur i nærområdet.

 

Bekkeblom

Sanserom
Telefon: 948 28 943
E-post: trine.busch@ski.kommune.no

Vi er en avdeling med 4 voksne og 14 ettåringer. Vi ønsker å gi barna en trygg start i barnehagen, og har fokus på tilstedeværende og omsorgsfulle voksne. Det fysiske miljøet og de voksne skal tilrettelegge for at barna har mulighet til å utforske og være kroppslige. Barnehageåret 2017/2018 kommer vi til å fokusere på tilknytning, trygghet og lek.

 

 

Ansatte i avdelingen

Trine Busch (Pedagogisk leder)
Hanna Svendsen (Barnehagelærer i gruppe)
Hanne Bjørnstadhaugen (Fagarbeider)
Kathrine Kolerud Nilsen (Assistent)

 

Periodeplaner & Periodebrev

Periodeplan oktober 2017 

Periodeplan november 2017 

Periodeplan desember 2017 

Periodebrev desember 2017

 

Hverdagsglimt fra Bekkeblom

Ekko Brannvernuke

 

Råd og utvalg

Representanter 2017-2018.pdf

 

Innkalling og Referat SU-møter

Referat 27 02 2017.pdf

Møteinnkalling 27.2.17.pdf

Referat 29.8.16

Møteinnkalling 10.10.16.pdf

Møteinnkalling 7.12.17.pdf

Referat 07.12.17 2.pdf

Møteinnkalling 6.2.18.pdf

Referat 6 2 18.pdf

 

  

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhetsplan for Finstadbekken barnehage

Finstadbekken barnehage

Besøksadresse:

Vestveien 11
1400 Ski

Telefon: 64 85 80 00


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 08:54