Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dynamitten barnehage

Dynamitten barnehage

    Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Sissel Ekrem (e-post: sissel.ekrem@ski.kommune.no)
Styrerassistent: Tony Nordtveit (e-post: tony.nordtveit@ski.kommune.no)

Hos oss skal alle få være den beste utgaven av seg selv!

Dynamitten barnehage er en 4 avdelingsbarnehage i alderen 1 til 6 år. Barnehagen ble åpnet i 1991. Ski kommune overtok driften i januar 1992. Barnehagen er pusset opp innvendig vår og sommer 2016.

Dynamitten barnehage holder til på historisk grunn. I tidligere tider tilhørte området den gamle sprengstoff fabrikken Dyno. Derav navnene på de respektive avdelinger:

Salutten, Lunta, Knallperla og Kruttønna

Dynamitten barnehage ligger flott til i Ski næringspark, med omliggende jorder og skog. Barnehagen har variert utelekeplass som gir gode muligheter for utelek og motorisk utfoldelse. Vi har også en flott grillhytte, som benyttes til matlaging, eventyrstund og andre sosiale og pedagogiske aktiviteter året rundt.

Vi har kort vei til Ski idrettspark, som også benyttes til aktiviteter gjennom året. Vi samarbeider med Drømtorp videregående, og deres Drømtorp Arena.

Årsplan       Handlingsplan

Kruttønna

Krutt

Telefon: 482 49 026
E-post: Rigmor.Lundas@ski.kommune.no

Kruttønna er en avdeling med plass til 18 barn i alderen 4 til 5 år.                                     

Kruttønna er siste stopp før barna skal begynne på skolen!

De eldste barna er vitebegjærlige og nysgjerrige. De leker mer avansert rollelek og
konstruksjonslek, og begynner å vise interesse for lek med språk og bokstaver. Satsningsområdet på Krutt i år er Kommunikasjon, språk og tekst.

Hos oss er vi opptatt av at barna skal oppleve trygghet og mestring gjennom gode opplevelser. Vi vil arbeide for at barna opplever vennskap, knytter sosiale bånd og lærer seg å respektere hverandre.

På Krutt er det et ivrig og engasjert personale som på hver sine måter sørger for at barnehagehverdagen blir en god, trygg og humørfylt plass å være.

 

 

Ansatte i avdelingen

Rigmor Lundås: Pedagogisk leder
Ingeborg Gabrielsen: Pedagogisk leder
Karina Hultmann: Barne og ungdomsarbeider


 

 

Knallperla

KnallTelefon: 482 21 409
E-post:   ToneDueland.Juvik@ski.kommune.no 

Knallperla er en avdeling med plass til 18 barn i alderen 3 til 4 år.

Denne alderen byr på mye spennende! Barna utvikler seg mye og blir veldig bevisst på at de er en egen selvstendig person med rett til egne meninger og valg. Vi ønsker at alle barna skal oppleve at de er verdifulle i seg selv. Vi ønsker også at barna skal oppleve at vi tar vare på hverandre og at de har en viktig plass i et fellesskap.

«Temaet som skal være med oss gjennom året er «Vennskap». Dette vil vi ha fokus på i alle sammenhenger, fra hvem vi leker med, til å hjelpe hverandre med å få på jakken. Det skal gjennomsyre alt vi gjør, og personalet har hovedansvar for at samarbeid, respekt for hverandres grenser og positiv omtale av hverandre preger hverdagen.Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. (Rp.s.27.)»

I arbeidet med sosial kompetanse skal personalet fokusere ekstra på alt det positive barna gjør med og for hverandre. Praksisfortellinger vil stå sentralt i dette arbeidet.

Vi jobber også med språk, lek, garderobesituasjonen, trafikk og gruppeledelse. Les gjerne mer om dette i vår årsplan.

 

Ansatte i avdelingen

Tone Dueland Juvik: Pedagogisk leder
Monica Johansen: Barne- og ungdomsarbeider
Solveig Holtung: Barne- og ungdomsarbeider

 

Lunta

Telefon: 482 23 769
E-post:   carina.gunnholtaasen@ski.kommune.no       

Lunta er en avdeling som har 9 barn i alderen 2-3år og 3 voksne.                                   Lunta

Dette er en avdeling med mange eventyrglade barn, våre favoritter er Bukkene Bruse og Gullhår. Vi er også mye ute og leker, om det er i barnehagen eller om vi er på tur i nærmiljøet. Det beste med å gå på tur er å se hvor mange lastebiler som tuter for oss.

For oss er humor og glede veldig viktig i hverdagen hvor vi jobber med omsorg, trygghet, språk, følelser og sosialt samspill.

 

Ansatte i avdelingen

Carina Aasen Askeland: Pedagogisk leder
Aster Haile Gebreleaisse: Barne- og ungdomsarbeider
Iren Indiane Winger: Barne og ungdomsarbeider
Malin Bengtsson: Ablu.sudent/assistent

 

 

 

Salutten

SaluttenTelefon: 482 51 649
E-post:     MonaLee.Olsen@ski.kommune.no                                

På Salutten er det i år 9 barn sammen med 3 voksne.                                            

Vår avdeling huser de yngste barna i Dynamitten, og for mange av dem er oppstarten i høst deres første møte med barnehagen.

Trygge, faste rammer, voksne som sitter på gulvet sammen med barna, som har god tid og bygger entusiasme rundt barnas interesser, skal prege vår hverdag. Sammen blir vi kjent med hverandre og barnehagen. Sammen utforsker vi verden både ute og inne.

Vi har mange barn med flere språk, og bruk av språk og bilder vil være gode og støttende virkemidler for oss

 

Ansatte i avdelingen

Mona Lee Larsen: Pedagogisk leder
Mary Karin Nyland: Førskolelærer
Ann-Cathrine Bæklund: Fagarbeider

 

 

Råd og utvalg

Her kommer referater fra Brukerrådsmøter

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

  

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet på Dynamitten barnehage

Dynamitten barnehage

Besøksadresse:

Dynamittveien 18
1400 Ski

Telefon: 64 91 18 00


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 17.08.2018 10:21