Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bøleråsen barnehage

   barnehage

    Ferier og fridager     Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme? 

Les eldre saker

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 

Styrer: Kirsten Loland (e-post: boleraasen.barnehage@ski.kommune.no)

Bøleråsen barnehage er en etablert barnehage, sentralt beliggende på Bøleråsen. Barnehagen er den første kommunale barnehagen på Bøleråsen, og den ble åpnet i september 1986.

 

Vår visjon: Glade, lekende barn og voksne

  • Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen.
  • Utelek og aktiviteter og opplevelser i naturen er en viktig del av vår hverdag.
  • Vi ønsker å være positive, engasjerte og tilstedeværende ansatte.

Verdier

I arbeidet med barna, i personalsamarbeidet og i foreldresamarbeidet arbeider vi ut fra disse verdiene: Åpenhet, Respekt, Omsorg, Glede

Vårt hovedmål er at barna som går ut fra Bøleråsen barnehage skal være:
Glade, selvstendige, trygge og sterke barn, som kjenner seg verdifulle og som selv vil gjøre gode og riktige valg i sine liv.

Satsningsområder i Bøleråsen barnehage

 Årsplan   Velkommen hefte Forebygging av mobbing  Mat og Måltider

Nøtteliten

Leker

Telefon: 64 85 31 51/ 52
Mobil: 901 31 936 

Nøtteliten er Bøleråsen barnehages småbarnsavdeling, med 14 plasser for barn i alderen 0-3 år.

Vi deler barnegruppa mest mulig i løpet av dagen. 1.årigene og 2.åringene har ulike behov, interesser og måter å være i samspill på. Vi er heldige som har stor plass og mange rom å fordele oss på.

På Nøtteliten er vi glade i å være ute og gå på tur i nærområdet. Vi er ute på formiddagen for å sikre at alle får være ute hver dag. Vi har et uteområde som er godt tilrettelagt for de yngste barna og som gir gode og varierte leke og aktivitetsmuligheter for barna.

I arbeidet med barna ser vi på gode relasjoner mellom barn og voksne som helt avgjørende for barnets trivsel, utvikling, utforskning og læring. Barnehagekvalitet for de yngste barna er det samme som gode barn-voksen relasjoner. Vi voksne skal være en trygg tilknytning og en trygg base for barnets lek og utforskning.

Dagene på Nøtteliten er preget av livsglede, latter og lek.

 

Ansatte i avdelingen

Pedagogisk leder 100% - Hilde Yttereng (e-post: hilde.yttereng@ski.kommune.no)

Konstituert barnehagelærer 100% - Mette Dybdahl

Fagarbeider 100% - Anita Bakken

Assistent 100% - Aud Hultmann

Periodeplan

Høst 2017

Vår 2018

Hverdagsglimt fra Nøtteliten

turturturtur

Gul

tegnekrok

Telefon: 64 85 31 55
Mobil: 901 37 219

Gul avdeling er en gruppe med 19 barn i alderen 4 til 6 år og 3 voksne. 

På Gul ser vi på vennskap og fellesskap som viktige verdier i barnas oppvekst. I lek og samspill med andre barn utvikler barna gode relasjoner og gjør viktige erfaringer om seg selv og andre som kan hjelpe barnet til gode løsninger på utfordringer senere i livet.

Vi deler barnegruppa inn i mindre lekegrupper med forskjellig innhold som blant annet sang, rim og regler, høytlesing, konstruksjonslek, forming, filosofering, spill, fysiske aktiviteter og lek ute og inne.

Onsdag er vår faste turdag. Da går vi til forskjellige steder i skogen og nærområdet. Med dette ønsker vi å skape en felles opplevelse som fører til fysiske utfordringer og individuellmestring, trygghet og følelse av tilhørighet i barnegruppa for alle barna.

Ansatte i avdelingen

Pedagogisk leder 100% - Sidsel Ones Verhaaf (e-post: Sidsel.onesverhaaf@ski.kommune.no)

Assistent 100% - Hege Langberget

Assistent 100% - Anita Olsen

Periodeplan

Vår 2018

Høst 2017

 Hverdagsglimt fra Gul

revturvannvannvann

 

Grønn

lekekrok

Telefon: 64 85 31 54
Mobil: 901 04 905

På Grønn avdeling er det dette barnehageåret 15 barn i alderen 2-3 år, og vi er 3 voksne.

Vi ønsker å skape et inkluderende og trygt miljø der alle trives. Omsorg, trygghet og trivsel er grunnlag for videre læring og utvikling.

På Grønn avdeling er vi opptatt av barna skal ha tid og rom til lek. Leken er barnas viktigste aktivitet. I leken utvikler og styrker barna sin identitet og selvfølelse. Gjennom lek utvikles barnets: Språk, fantasi og kreativitet.

Alle barna på Grønn skal ha noen å leke med.

Vi har faste lekegrupper tre dager i uka.

Vi jobber også kontinuerlig med å stimulere barnas språklige utvikling gjennom alle naturlige situasjoner i hverdagen.

Vi er ute hver dag, uansett vær. En dag i uka går vi på tur i skogen.

Ansatte i avdelingen

Pedagogisk leder 100% - Kjersti Holt (e-post: Kjersti.Holt@ski.kommune.no )

Assistent 100% - Anita Johannessen

Fagarbeider 100% - Khadra Mohammed

Periodeplan

Høst 2017

Vår 2018

Hverdagsglimt fra Grønn

lekmatleklek

Råd og utvalg

Referat fra møte i brukerrådet/ samarbeidsutvalget SU for Bøleråsen barnehage tirsdag 17. april

Foreldreundersøkelsen 2017  

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

 

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

  

Trafikksikkerhet

 

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

Trafikksikkerhetsarbeid i Bøleråsen barnehage

Bøleråsen barnehage

Besøksadresse:

Bregnefaret 5
1405 Langhus

Telefon: 64 85 31 50


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 08:52