Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bjørkekroken barnehage

Bjørkekroken barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00

Styrer: Camilla Gulbrandsen
Tlf : 64 91 89 90 / 913 71 938
E-post: Camilla.Gulbrandsen@ski.kommune.no

Bjørkekroken barnehage ligger flott til beliggende på toppen av Bøleråsen på Langhus med kort vei til skog og natur som vi benytter oss mye av. Samtidig har vi et spennende variert uteområde innenfor barnehagens gjerde som også byr på spennende lekemuligheter og utfordringer for barna. Vi har tilsammen 47 barn fordelt på 3 avdelinger. Vi har to småbarnsavdelinger med 14 og 9 barn fra 1-2 år, og en storebarnsavdeling med 24 barn fra 3-5 år. Dette barnehageåret har vi hovedfokus på barnas utelek, sosial kompetanse og bygging av gode relasjoner. Barnehagen har en stabil personalgruppe med mye erfaring.

Årsplan 2017-2018 

Nasse Nøff

Lesestund

Telefon: 907 47 651 / 64 91 89 96
E-post: therese.bjorge@ski.kommune.no


Nasse Nøff er en småbarnsavdeling, med 14 barn i alderen 1-2 år. Vi har fokus på nærhet, omsorg og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser og ved bruk av smågrupper. Vi liker å bruke uteområdet til alle årstider og legger vekt på å gi barna gode naturopplevelser. Samtidig bruker vi sang, musikk og bevegelsesleker aktivt.

Ansatte i avdelingen

Therese Bjørge (Pedagogisk leder)
Mona Sørensen (Assistent)
Vivian Johansen (Assistent)
Santanee Panthong (Assistent)

Bilder fra avdelingen

LesestundLekekrokLekBarn som tegner

Tussi

Barn som leker uteTelefon: 414 18 397 / 64 91 89 93
E-post: elisabeth.augensen@ski.kommune.no

 

Tussi er en storbarnsavdeling, med 24 barn i alderen 3-5 år. Vi har fokus på uteliv og bruker naturen og skogen rundt oss aktivt. Her har vi blant annet en fast turplass vi besøker jevnlig og ser på forandringene i naturen. Ellers jobber vi aktivt med barnas språkutvikling ved hjelp av språkleker, Snakkepakken og eget førskoleopplegg. Sosial kompetanse er også et tema vi velger å ha fokus på, gode relasjoner er noe av det viktigste å jobbe med i barnehagen. Mye av aktivitetene våre foregår i smågrupper da vi har gode erfaringer med det.

Månedsevaluering

 

Ansatte i avdelingen

Elisabeth Augensen (Barnehagelærer)
Tone Halvorsen (Assistent)
Bente Hammerstrøm (Assistent)
Hilde Olsen (Assistent)

 Bilder fra avdelingen

 

Tigergutt

Gutt som lekerTelefon: 414 19 073 / 64 91 89 92
E-post: magnhild.rindli@ski.kommune.no

 

Tigergutt er en avdeling med 9 barn i alderen 1-2 år.  Vi har fokus på nærhet, omsorg og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser og ved bruk av smågrupper. Vi mener lek er viktig for alle barn, og setter av tid til det. På den måten blir alle barn sett, og det er lettere å knytte gode vennskapsbånd.

Ansatte i avdelingen

Magnhild Rindli (Pedagogisk leder)
Kine Låmfjell (Barne- og ungdomsarbeider)
Lise Osnes (Assistent)

Bilder fra avdelingen

 BrunsneglefunnBukkene Bruse-lekDuplolekLese bokLesekrokenMat på turSandkasselekTogbanelek

Aktuelt

Torsdag
20.oktober var den nasjonale refleksdagen. Det markerte vi på avdelingen, ved
at vi mørkla avdelingen! Vi hadde tapet svart plast på vinduene, slik at det
ikke slapp inn lys. Så hengte vi opp reflekser, høyt og lavt. Ole Brumm-bamsen
vår fikk på seg refleksvest, og vi lånte en sekk, en jakke og en dress fra noen
barn. Dette la vi på forskjellige steder på avdelingen. Etter å ha snakket litt
om høst og mørke, og refleksbruk i samlingen, gikk små grupper inn på
avdelingen på refleksjakt, med hver sin lommelykt. Det var spennende, og gøy!
De som satt igjen i garderoben hadde eventyrstund.

Blendete vinduerRefleks i lampaRefleksOle Brumm med refleksvest

 

Råd og utvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalget

Referater fra møter i samarbeidsutvalget

Møte 27.09.16

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

Trafikksikkerhetsplan for Bjørkekroken

Bjørkekroken barnehage

Besøksadresse:

Bjørkekroken 39
1405 Langhus

Telefon: 64918990


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 08:50