Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bjørkekroken barnehage

Bjørkekroken barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

 • Kurs for barnehageforeldre

  Foreldre som ressurs- et kurs for foreldre til barn med forsinket språkutvikling i alderen 2- 6 år

 • Sammen om SKIkkelig god oppvekst

  Strategiplan for oppvekstområdet 2016-2025 ble vedtatt i kommunestyret 7. desember 2016. Strategiplanen heter "Sammen om SKIkkelig god oppvekst" og har som hovedmål at barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring.

 • Planleggingsdag 4.november

  Fredag 4.november er det planleggingsdag. Barnehagen er da stengt. Neste planleggingsdag er 2.januar 2017.

 • FN-dagen

  24.oktober var FN-dagen. Den ble markert også i barnehagen med fellessamling og buffét med mat fra mange ulike kulturer.

Les eldre saker

 

Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00

Styrer: Håvard Wennevold Osflaten
Tlf : 64 91 89 90 / Mobil : 406 14 447
E-post: havardwennevold.osflaten@ski.kommune.no 

Bjørkekroken barnehage ligger flott til beliggende på toppen av Bøleråsen på Langhus med kort vei til skog og natur som vi benytter oss mye av. Samtidig har vi et spennende variert uteområde innenfor barnehagens gjerde som også byr på spennende lekemuligheter og utfordringer for barna. Vi har tilsammen 43 barn fordelt på 3 avdelinger. Vi har en småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-2 år, en mellomavdeling med 10 barn fra 2-3 år og en storebarnsavdeling med 19 barn fra 4-5 år. Dette barnehageåret har vi hovedfokus på barnas utelek, sosial kompetanse og bygging av gode relasjoner. Barnehagen har en stabil personalgruppe med mye erfaring. Vi har utdannede pedagoger i alle pedagogstillinger.

Årsplan 

Nasse Nøff

Lesestund

Telefon: 907 47 651 / 64 91 89 96
E-post: mariann.staalesen@ski.kommune.no


Nasse Nøff er en småbarnsavdeling, med 14 barn i alderen 1-2 år. Vi har fokus på nærhet, omsorg og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser og ved bruk av smågrupper. Vi liker å bruke uteområdet til alle årstider og legger vekt på å gi barna gode naturopplevelser. Samtidig bruker vi sang, musikk og bevegelsesleker aktivt.

Ansatte i avdelingen

Mariann Stålesen (Pedagogisk leder)
Therese Bjørge (Barnehagelærer)
Elisabeth Augensen (Barnehagelærer/assistent)
Lise Osnes (Assistent)
Vivian Johansen (Assistent)

Bilder fra avdelingen

LesestundLekekrokLekBarn som tegner

Tussi

Barn som leker uteTelefon: 414 18 397 / 64 91 89 93
E-post: katrine.bjornstad@ski.kommune.no

 

Tussi er en storbarnsavdeling, med 19 barn i alderen 4-5 år. Vi har fokus på uteliv og bruker naturen og skogen rundt oss aktivt. Her har vi blant annet en fast turplass vi besøker jevnlig og ser på forandringene i naturen. Ellers jobber vi aktivt med barnas språkutvikling ved hjelp av språkleker, Snakkepakken og eget førskoleopplegg. Sosial kompetanse er også et tema vi velger å ha fokus på, gode relasjoner er noe av det viktigste å jobbe med i barnehagen. Mye av aktivitetene våre foregår i smågrupper da vi har gode erfaringer med det.

Ansatte i avdelingen

Katrine Bjørnstad (Pedagogisk leder)
Tone Halvorsen (Assistent)
Bente Hammerstrøm (Assistent)

Bilder fra avdelingen

 

Ole Brumm

Gutt som lekerTelefon: 414 19 073 / 64 91 89 92
E-post: magnhild.rindli@ski.kommune.no

 

Ole Brumm er en avdeling med 10 barn i alderen 2-3 år. Vi mener lek er viktig for alle barn, og setter av tid til det. Vi jobber også i smågrupper. På den måten blir alle barn sett, og det er lettere å knytte gode vennskapsbånd. Barnehagen har et flott uteområde med egen bålplass, som vi også bruker som turområde i starten av året.

Ansatte i avdelingen

Magnhild Rindli (Pedagogisk leder)
Mona Sørensen (Assistent)
Anita Olsen (Assistent)

Bilder fra avdelingen

 BrunsneglefunnBukkene Bruse-lekDuplolekLese bokLesekrokenMat på turSandkasselekTogbanelek

Aktuelt

Torsdag
20.oktober var den nasjonale refleksdagen. Det markerte vi på avdelingen, ved
at vi mørkla avdelingen! Vi hadde tapet svart plast på vinduene, slik at det
ikke slapp inn lys. Så hengte vi opp reflekser, høyt og lavt. Ole Brumm-bamsen
vår fikk på seg refleksvest, og vi lånte en sekk, en jakke og en dress fra noen
barn. Dette la vi på forskjellige steder på avdelingen. Etter å ha snakket litt
om høst og mørke, og refleksbruk i samlingen, gikk små grupper inn på
avdelingen på refleksjakt, med hver sin lommelykt. Det var spennende, og gøy!
De som satt igjen i garderoben hadde eventyrstund.

Blendete vinduerRefleks i lampaRefleksOle Brumm med refleksvest

 

Råd og utvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalget

Referater fra møter i samarbeidsutvalget

Møte 27.09.16

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage

Trafikksikkerhetsplan for Bjørkekroken

Bjørkekroken barnehage

Besøksadresse:

Bjørkekroken 39
1405 Langhus

Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 10.05.2017 10:50