Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bakkebygrenda barnehage

Bakkebygrenda barnehage

   Ferier og fridager       Priser og betaling       Barnehagene i Ski       Foreldreportalen (søke/endre plass)   

Aktuelt

Smittevern - Når må barnet være hjemme?

Les eldre saker


Om barnehagen

Åpningstider: 07.15 - 17.00 
Styrer: Ina Marita Dahlen berge (e-post: inamarita.dahlen@ski.kommune.no )

Bakkebygrenda barnehage har i utgangspunktet plass til 64 barn i alderen 0-6 år. I personalgruppa har vi totalt 15 årsverk. Dette barnehageåret har vi redusert vår kapasitet i takt med mindre barn i kommunen og har dermed plass til 31 barn. Vi har en småbarnsavdeling med 9 barn og 3 voksne frem til jul, og 14 barn og 4 vokne fra januar 2017. På storebarnsfløyen har vi dette året organisert oss som en avdeling med 24 barn og 5 voksne, i tgg til at vi har en lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget hos oss.

Vi ligger til i naturskjønne omgivelser ved Solborg. Vi fikk i 2014 oppgradert vårt uteområde og skilter med nye, store lekeapparat barna bruker flittig. Vi har store grøntarealer barna elsker å leke på i sommerhalvåret og som brukes til fantastiske opplevelser i akebakken gjennom vinterhalvåret.

 

Slagord og visjonvennskap

Vårt slagord for det pedagogiske arbeidet med barna er "Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner". Bakgrunnen for vårt slagord er visjonen om aktivt å arbeide med å skape de gode, trygge relasjonene mellom barn-voksen og barn-barn. Gjennom de gode relasjonene skal vi tilrettelegge for mestringsopplevelser i trygge rammer. Vi skal tilrettelegge barnas leke- og læringsmiljø slik at barna kan oppleve selvstendighet og mestring.

 

Jenter på stamme

 

Vi vet at barn erfarer en helt spesiell glede når de lykkes og opplever mestring og personalet skal i det pedagogiske arbeidet veilede barna der dette er nødvendig og kontinuerlig være på jakt etter de øyeblikkene hvor barna opplever mestring. Vi vet at bekreftelse og tilbakemeldinger fra trygge omsorgspersoner i disse øyeblikkene øker barnas selvfølelse. Denne forsterkede selvfølelsen er igjen med på å forsterke barnas ønske om nye utordringer og nye forsøk på mestring. Slik arbeider vi for en kontinuerlig utvikling og læring for barna hos oss i Bakkebygrenda barnehage. 

 

Vårt pedagogiske grunnsyn Kumlokk

Vårt pedagogiske grunnsyn er forankret i en dyp humanistisk holdning til livet og bygger på en sterk tro på menneskets muligheter. Vår hverdag og våre pedagogiske aktiviteter styres ut fra synet på barn som kompetente og krever et personal som utforsker verden SAMMEN med barna - Barn kan og barn klarer! Dette fordrer et personal med dyp respekt for barna og en overbevisning om at ALLE barn er født rike og intelligente med en sterk iboende drivkraft til å ville utforske verden. Vi legger vekt på at barna er medvirkende og delaktige i utformingen av sin barnehagehverdag og inkluderer dette i våre planer for det pedagogiske arbeidet.

Motorikkrom GullhjerteVi legger stor vekt på arbeidet med det fysiske læringsmiljøet i barnehagen og har lyse, fargerike lokaler med innbydende muligheter for konstruksjonslek, fysisk lek, rollelek, toddlerlek, finmotoriske aktiviteter og sanseeksperimentering.    

Vi fokuserer på at vi er ett hus og samarbeider kontinuerlig med med aktiviteter og prosjekt på tvers av alle avdelinger.

 

Prosjekt "Leke og Lære sammen i et utforskende miljø" Bakkebygrenda barnehage 

Barns trivsel - voksnes ansvar

Årsplan   Pedagogisk innhold for Bakkebygrenda barnehage

 

Gullhjerte

Telefon: 64 85 31 87 / 477 07 088

Gullhjerte er en småbarnsavdeling med 9 barn og 4 voksne. Fra januar 2017 håper vi å utvide antall plasser og skal etter planen være 14 barn. På Gullhjerte jobber vi etter periodeplaner, hvor hver periode er på 3 måneder. August og desember har egne planer. I august fokuserer vi mest på trygghet og etablering av relasjoner mellom nye barn og voksne. I desember arbeider vi med høytider og herunder juleforberedelser. Vi kjennetegnes av aktive barn og voksne som finner på mye morsomt og lærerikt sammen. Hos oss ser vi på barn som kompetente mennesker. Barn både kan og vil klare selv! Da er vår oppgave og legge til rette for gode lærings og erfaringsmuligheter for barna. Vi tilrettelegger for gode opplevelser ved at vi deler barnegruppa inn i smågrupper. På denne måten får barn og voksne god oversikt og vi opplever at kontakten blir tettere mellom barn/barn og barn/voksen.

Ansatte i Gullhjerte

Signe Moen Johansen - Pedagogisk leder 100% (signemoen.johansen@ski.kommune.no
Nina Magnussen - Assistent 80% 
Therese Færgestad Svendsen - Fagarbeider 60% (studerer Arbeidsplassbasert førskolelærer 40% ved siden av jobb) 
Vibeke Therese Andersen - Assistent 100%

Pedagogiske aktiviteter
Hverdagsglimt fra Gullhjerte

Hjertekroken og Hjertebo

Telefon Hjertekroken: 64 85 31 88 / 481 81 729

Telefon Hjertebo: 64 85 31 89 / 477 10 712

Grunnet endringer i søkermassen i Ski kommune har vi dette barnehageåret organisert storebarnsavdelingene til en en avdeling med 24 barn og 4 voksne i alderen 3-6 år, i tillegg til at vi h ar kristine hos oss som er lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi fokuserer på at barna skal oppleve tryggghet og mestring gjennom gode opplevelser. Barna skal oppleve vennskap og lære seg å respektere hverandre.

Vi fokuserer på å jobbe i smågrupper gjennom store deler av barnehagedagen. Ved å jobbe med smågrupper og prosjekter har vi en unik mulighet til å ta barns medvirkning på alvor og gjøre et dyp dykk i barnas interesser.

Ansatte i Hjertekroken

Bente Huseby - Pedagogisk leder 100% (bente.huseby@ski.kommune.no ) 
Wenche Emilie Fosse - Assistent 100%

Ansatte i Hjertebo

Anette Hoseth - Pedagogisk leder 100% (anette.hoseth@ski.kommune.no
Wenche Oskarsen - Barne- og ungdomsarbeider 100% 
Kristine - Lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget 100%

Pedagogiske aktiviteter
Hverdagsglimt fra Hjertekroken

MAURSKOVENNERSTAMMEBØTTEBÅLSOLBORGKLATREKUMLOKKGRØNNSAKERTURHØNER

 

Råd og utvalg

Leder i foreldrerådsgruppa: Øystein Nygård (oystein.nygard@me.com )

Foreldrerepresentanter i Samarbeidsutvalget: Jens-Arild Lorentzen (jelo@cowi.com) & Helén Nathalie Liebig-Larsen (helnath@hotmail.com)

Kvalitet og utvikling i barnehagene

Lov om barnehager (barnehageloven)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)

Prosjekt "Leke og lære sammen i et utforskende miljø" i Ski kommune

Flerkulturelt arbeid i barnehagen

Handlingsplan for skoler, barnehager og SFO

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kompetanseplan for barnehager

Tilstandsrapport for skoler og barnehager 2015

Vedtekter for kommunale barnehager

Klageprosedyrer

 

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Bakkebygrenda barnehage

Bakkebygrenda barnehage

Besøksadresse:

Skoghusveien 40
1400 Ski

Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 03.07.2018 08:49