Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Anleggsmeldinger

Utbygging av Follobanen

Varsling om arbeid Områdeplaner Byutvikling

Ski er kanskje det stedet i Akershus som kommer til å oppleve de største forandringene de neste 10-20 årene. Ski sentrum står foran store byutviklingsoppgaver med fortetting og fornying av sentrumsbebyggelsen, opprusting av offentlige rom, og avklaring av et system for transport og parkering som er tilpasset den økte urbaniseringen i Ski. Arbeid med Ski stasjon og Follobanen er i gang og vil prege Ski sentrum de nærmeste årene fram over.

«Byutvikling» er en side som vil bli brukt for å gi løpende informasjon om det som skjer. Det er også her du finner fram til riktig kontaktinformasjon for de forskjellige prosjektene som vil pågå. 

Byutvikling illustrasjon

Hva skjer i Ski?