Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole

Ferier og fridager   Meld fravær   Skoleportalen   It's Learning   Foreldreportalen   Skolene i Ski

Aktuelt

Eksamensdatoer 2016

 • Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2015

  Tilstandsrapporten inngår som en del av kommunens rammeverk for helhetlig skole- og barnehageutvikling. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehager og skoler i Ski kommune, og danner grunnlaget for det videre arbeidet med barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid.

 • Skriftlig eksamen og mat

  Muligheter for kjøp av mat før skriftlige eksamener i mai -16

 • Eksamensregler

  Her ligger regler og rettledning til bruk på eksamensdagen

 • Ny hjemmeside!

  Da har skolene i Ski fått nye hjemmesider

Les eldre saker

Om skolen

Haugjordet ungdomsskole er en ungdomsskole med for tiden 520 elever fordelt på 28 klasser på 8.-10. trinn. Skolen har 62 ansatte. Skolen ligger sentral på Langhus.

Haugjordet ungdomsskole  er en baseskole og er bygget i to etasjer, med plass til inntil 630 elever. Bygget er på ca. 6.500 kvadratmeter. Det vil si at skolen er delt inn i tre ulike "hus" som kalles A-huset, B-huset og C-huset. Ca 180 elever tilhører hvert "hus". I hvert hus er det tre baser, en for hvert trinn. Skolen har en stor kantine,  stor aula og eget verksted for elever. Elevene har kroppsøving i Follo Trykk Arena og svømming på Langhus bad.

Høsten 2015 går det 520 elever på Haugjordet ungdomsskole. På Haugjordet er det representert 15 nasjonaliteter og 20% av elevene ved skolen har en flerkulturellbakgrunn.

Haugjordet rekruterer elever fra tre forskjellige barneskoler i nærmiljøet; Vevelstadåsen, Langhus og Bøleråsen skole.

I tillegg til å rekruterer elever fra barneskolene så har Haugjordet også en innføringsklasse. Innføringsklassen tar i mot elever fra hele Ski kommune som er nye i Norge. Her får elevene mulighet til å tilegne seg grunnleggende norskferdigheter samtidig som de blir integrert i den norske skolen og miljøet her på Haugjordet.

Skolehund: Skolen har - som eneste ungdomsskole i landet så langt - en egen skolehund.

Litt historikk om Haugjordet ungdomsskole

De første spadetakene på Haugjordet ungdomsskole ble tatt i 2002 og skolen vår stod ferdig i all sin prakt høsten 2004. Inntil da hadde elevene på Langhus gått på Vevelstad ungdomsskole. Den skolen ble tatt i bruk i 1974 og var da bygget som en ”åpen” skole. Skolen ble etter hvert alt for liten, og de siste årene måtte vi ha to brakker for å få plass til alle elevene. I tillegg var skolen i dårlig forfatning og er nå revet.

 Praktisk informasjon

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Felles satsingsområder for Ski-skolen

Satsingsområder for Haugjordet ungdomsskole

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Katti Anker Teisberg Rektor 64853400 Send e-post
Siv Ellen Haaland Undervisnings-
inspektør
64853404 Send e-post
Johnny Adler Aakerman Undervisings-
inspektør
64853403 Send e-post
Morten Lunde Rådgiver 64853406 Send e-post
Elisabeth Korslund Rådgiver 64853405 Send e-post
Mona Herjuaune Konsulent 64853427 Send e-post
Lærere og assistenter
Navn Telefon E-post
Alessia Occhipinti 64853448 Send e-post
Ane Ellingsen 64853448/
47662193
Send e-post
Anne Rød 64853451/
47650379
Send e-post
Anne Strømberg 64853433/
47659541
Send e-post
Asmaa Mohammad 64853433 Send e-post 
Aude Løvdal 64853454 Send e-post 
Basri Trena 64853442 Send e-post 
Charlotte Fidje 64853430 Send e-post 
Christian Hansen 64853439/
47661607
Send e-post 
Elg Ola Nordrum 64853448/
47662365
Send e-post 
Eli Murud 64853445/
47648063
Send e-post 
Elin Munkerud 64853433/
41299518
Send e-post 
Elin Næss 64853451/
92413871
Send e-post 
Elin Winsnes 64853400 Send e-post 
Ellen Haave Larsen 64853412 Send e-post 
Eszter Madaràsz 46919652 Send e-post 
Eva Bergstrand 
Permisjon 2015/2016
  Send e-post 
Eva Parelius 64853439/
47658038
Send e-post 
Frank Dønåsen 64853433 Send e-post 
Frode Kristensen 64853451/
47702367
Send e-post 
Grete Sundby 64853454/
47650350
Send e-post 
Gunn-Elise Saltveit 64853442 Send e-post 
Hanne Torp 64853448/
47661694
Send e-post
Helen Edvardsen 64853430/
48201004
Send e-post 
Helene Dingstad Bergem 64853454/
47648913
Send e-post 
Henriette Elnan 64853430/
48239859
Send e-post 
Inger Thome   Send e-post 
Inger-Lise Naas Nilsen 64853454/
47648371
Send e-post 
Jeanette L. Daffinrud 6485436 Send e-post  
Jens Damslora 64853439 Send e-post 
Jorun Heftye 64853445 Send e-post 
Judit Stavnheim-Hansen 64853436 Send e-post 
Kari Langnes 64853436/
95289741
Send e-post 
Kristine Sæther
Permisjon 2015/2016
  Send e-post  
Lena Kjærland 64853430/
93690638
Send e-post 
Lise F. Rirsch 64853445/
47646935
Send e-post 
Manpreet Kaur 64853436 Send e-post 
Marc Mitchell 64853436/
95281093
Send e-post 
Marit Solem 64853433/
47658361
Send e-post 
Marius Johansen 64853442/
95856045
Send e-post 
Merete Tveiten 64853430 Send e-post 
Mia Hartley 
Permisjon 2015/2016
  Send e-post 
Monica Fjeld 64853433/
41456749
Send e-post 
Monica Mathisen 64853442/
47701328
Send e-post 
Monika Olsen 64853412 Send e-post 
Nora N. Nordlund 64853436 Send e-post 
Oddbjørn Isaksen 64853445 Send e-post 
Ole Petter Løseth 64853454 Send e-post 
Ole-Petter Myhren 64853436/
95335807
Send e-post 
Ragnhild Skjelbred Aavik 64853451 Send e-post 
Serine Bø Dahl 64853423 Send e-post 
Sigrid K. Olsen 64853439                                   Send e-post 
Silje T. Lundmark         64853439/
41211488
Send e-post 
Stig R. Nilsen 64853433 Send e-post 
Therese J. Enger 64853448  
Terje Nørving 64853451/
41528418
Send e-post 
Terry Jansen 64853445/
99355286
Send e-post 
Tommy Benjo 64853442/
47701237
Send e-post 
Willy Klette 64853430 Send e-post 

 

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Leder: Ustat Kaur Bedi A10
Nestleder: Viktoria C10 

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2015/2016 er Elisabeth Haakafoss

Liste over medlemmer i FAU

Referater

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 05.04.2016 14:34