Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Siggerud skole

Siggerud skole hovedinngang-3

Ferier og fridager   Meld fravær   Skoleportalen   It's Learning   Foreldreportalen   Skolene i Ski

Aktuelt

  Oversikt over datoer for tentamen og eksamen   Kalender

Les eldre saker

Om skolen

Siggerud skole er en 1-10 skole med for tiden 430 elever fordelt på 18 klasser. Skolen har 60 ansatte. SFO har 130 barn på tre baser. Siggerud skole ligger 13 km fra Ski sentrum.

Mer om Siggerud skole

Visjon

Kartlegging - Resultater for vår skole: 5.trinn  8. og 9.trinn

Litt historikk om Siggerud skole

 I 1856 bestemte skolekommisjonen i Kråkstad at omgangsskolen skulle avvikles. Det ble bestemt at det skulle være faste rodestuer for undervisning. I Skogbygda (Siggerud og Fjell) var det vanskeligheter med å finne et egnet sted som alle var tilfreds med, derfor ble nybyggingen utsatt og rodestue leid på småbruket Sagstua ved Krokhol. Her var det fast skole i perioden 1859-1864.
Diskusjonen om hvor et nytt skolebygg skulle reises fortsatte, for både Krokhol, Fjell og Siggerud ønsket skolen. Det bodde mange barn på Fjell og Krokhol. I 1862 bestemte imidlertid sognestyret å bygge skolehus med lærerbolig på Langhus, Gjedsjø og Siggerud. Til Siggerud skole ble det også tillagt lærerjord. Langhus og Gjedsjø fikk skolehus i 1863, men Siggerud fikk det i 1864, med skolestart umiddelbart. Skolen ble bygd der paviljongen står i dag.
Elevliste fra 1864 vedlegges. Her var det 51 elever i alderen 8 til 29 år. Elevene kom fra Taraldrud i vest til Fjellsæter i øst.
I perioden 1859 til 1864 måtte elevene fra Siggerud og Taraldrud gå den lange veien over skauen til Krokhol for å komme på skolen, men fra 1864 måtte elevene på Krokhol og Fjell vandre til Siggerud. Her var det for enkelte skolevei på oppimot 6 km pr. vei. Til minne om denne skoleveien er det satt opp et minnesmerke ved Brusagaveien (en halv møllestein fra Krokhol mølle), kanskje det eneste minnesmerke for en skolevei i Norge.
I 1895 hadde Siggerud skole 3 klasser med tilsammen57 elever, og skoleundervisningen ble mer og mer strukturert. Etter hvert ønsket skolen mere lokaler, for det ble trangt etter hvert. Midt på 1920-tallet var det også et stort engasjement for å bygge egen barneskole på Fjell, men dette ble tilslutt avvist.
Etter 40 års drift ble det endelig bygd en ny skole på Siggerud, da 1932-bygget, som fortsatt er i bruk, ble ferdig. Nå ble det velstand er periode.
Skoleskyss med drosje ble etablert fra rundt 1950, men ble etter hvert erstattet med buss med avgangstider som passet dårlig med skoledagen. Dette førte også til en større skolestreik for barna på Fjell og Krokhol. Men etter hvert ble det orden på dette også.
En periode var plassmangelen så stor at det midlertidig ble opprettet skolestue på Siggerud gård.
I 1960 fikk Siggerud skole et nybygg med 5 klasserom, kontorer, lærerværelse, gymsal, formings- og heimkunnskapsrom. På slutten av 1960-tallet ble den første skolestua revet og erstattet med paviljongen som nå står der. I ettertid var det mange som angret på dette.
I 1980 ble skolens neste bygg oppført, med kontorer, klasserom, lærerrom, gymsal, kontorer for lege og tannlege, bibliotek, musikkrom og dusjrom med badstu i kjelleren. Den gamle gymsalen i 1960-bygget ble da omgjort til fire klasserom.
I 2011 startet byggingen av ny skole på Siggerud, bare 1932 bygget ble beholdt og pusset opp. I 2013 sto nye skolen ferdig.

 

Praktisk informasjon

Helsetjenester

Helsesøster er på skolen:  mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Hvor: Helsesøster har kontor inne på Siggerud skole,til venstre i gangen forbi kantina

Kontaktinfo: 
Helsesøster for 1-7 trinn Siv Børjesson 
tilstede mandag kl. 8.00-11.30 og tirsdag kl. 8.00-15.45 tlf: 94140546
Helsesøster for 8-10 trinn Heidi Storm Olsen 
tilstede onsdag kl.8.00-11.30 og fredag kl.8.00-15.45 tlf: 99215275
Skolehelsetjenesten er gratis og det er ikke nødvendig å bestille time. Du får ikke fravær fra undervisningen og de ansatte ved skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Mer informasjon om helsetjenesten

Kantine/ frokost

Siggerud skole serverer gratis frokost for 5.-10.trinn hver dag fra kl. 8.00-8.20

Det er kantine for ungdomsskolen hver dag i storefri

Meny

Prisliste

Skolebussen

Rutetabell for skolebuss på Siggerud

Skolemelk

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Felles satsingsområder for Ski-skolen

Satsingsområder for Siggerud skole

Skolefritidsordningen (SFO)

Siggerud SFO har ca 130 barn fordelt på 3 baser, Solstrålen1.trinn, Stjerneskuddet 2.trinn
og Kløverenga 3.-4.trinn.

Generell informasjon om SFO i Ski kommune

Informasjon fra Siggerud SFO

Aktivitetsplaner og meny

Kontakt SFO

Oppsigelse og endring av plass i SFO

Ansatte

Ledelse og administrasjonen

For å sende e-post til en av de ansatte, bruker du det som står i e-post feltet i tabellen under, etterfulgt av @ski.kommune.no.

Navn Funksjon E-post
Walter Van Heesch Rektor walter.vanheesch
Gunhild Bondevik Størseth Undervisningsinspektør gunhildbondevik.storseth
Lisbet Aune Undervisningsinspektør lisbet.aune
Eivind Martinsen SFO-leder eivind.martinsen
Sissel Andersen Sosiallærer sissel.andersen
Ingebjørg Helene Sletten Rådgiver/ Lærer ingebjorghelene.sletten
Vigdis Hansen Breistrand Konsulent vigdis.breistrand
Lena Bossum Moe Sektetær lenabossum.moe

 

Lærere, fagarbeidere og assistenter

For å sende e-post til en av de ansatte, bruker du det som står i e-post feltet i tabellen under, etterfulgt av @ski.kommune.no.

Navn Funksjon E-post
 Beate Kleven-Halvorsen Kontaktlærer 1A  beatekristin.kleven-halvorsen 
 Cathrine Elisabeth Andersen Wiger Kontaktlærer 1B  cathrine.wiger
 Thorill Wroldsen Buller Kontaktlærer 2A thorill.buller
 Carine Nilsen  Kontaktlærer 2B carine.nilsen
 Hanne Kummeneje Kilskar Kontaktlærer 3A hanne.kilskar 
 Anette Kval Kirkebøe Kontaktlærer 3B anette.kirkeboe
 Janne Gundersen Lindberg  Kontaktlærer 4A jannegundersen.lindberg 
 Inge Hvid  Kontaktlærer 4B inge.hvid 
 Stine Wik Ambjørnrud  Kontaktlærer 5A  stinewik.ambjornrud
 Erlend Oseth Svendsen  Kontaktlærer 5B  erlend.svendsen
 Henning Andrè Dokmo  Kontaktlærer 6A  henningandre.dokmo
 Kristine Tjugen  Kontaktlærer 7A  kristine.thorsas
 Alf Thorvald Gromholt  Kontaktlærer 7B  alf.gromholt
 Mona Rolen  Kontaktlærer 8A  mona.rolen
 Brita Erlandsen  Kontaktlærer 8B  brita.erlandsen
 Karianne Engebretsen  Kontaktlærer 9A  karianne.engebretsen
 Synne Maria Nyvold  Kontaktlærer 9A  synnemaria.nyvold
 Tone Merete Skogmo Varlid  Kontaktlærer 10A  tonemerete.varlid
 Mona Liland Aabel  Kontaktlærer 10B  monaliland.aabel
Anita Nielsen  Lærer  anita.nielsen
Arne Gunnar Havnås Lærer  arnegunnar.havnås
Camila Elnes Dominguez Lærer camila.dominguez
Carina Dominguez Lærer carina.dominguez
Farzaneh Noshad Lærer farzaneh.noshad
Frank Raymond Finstad Lærer frankraymond.finstad
Inger-Lise Haug Wittussen Lærer inger-lisehaug.wittussen
Jeanne Bjørnbakk Lærer jeanne.bjornbakk
Kjersti Øberg Kristiansen Lærer kjersti.kristiansen
Lise Barbro Westre Lærer lisebarbro.westre
Martin Kvifte Lærer martin.kvifte
Nicolai Aasen Lærer nicolai.aasen
Simen Tangen Lærer simen.tangen
Vanja Villekjær Lærer vanja.villekjaer
Ann-Merethe Hansen Fagarbeider,skole annmerethe.hansen
Christine Solem-Johansen Fagarbeider skole christine.solem-johansen
Gjertrud Ragna Jensen Assistent, skole gjertrud.jensen
Gro Anita Wilberg Bjerkheim Fagarbeider,skole groanita.wilberg
Gro Hoff-Olsen Fagarbeider,skole gro.hoff-olsen
Kjersti Brandhaug Thoresen Fagarbeider,skole kjerstibrandhaug.thoresen
Miguel Ibarra Aasbak Fagarbeider,skole/SFO miguelaasbak.ibarra
Elisabeth Hokholt Assistent SFO elisabeth.hokholt
Jorunn Solberg Assistent skole
Baseansvarlig SFO, Kløverenga
jorunnelisabeth.solberg
June Kilskar Assistent SFO junehelen.holmvik
Kaja Mørk Fixdal Assistent SFO kaja.fixdal
Mai Haugen Assistent SFO mai.haugen
Naime Qukovci Assistent SFO naime.qukovci
Simen Roli Ørsal Kjøkkenansvarlig SFO simenroli.orsal
Siri Oseth Svendsen Assistent skole
Baseansvarlig SFO Stjerneskuddet
siri.svendsen
Tina Frydenlund-Holm Fagarbeider skole
Baseansvarlig SFO, Solstrålen
tina.frydenlund-holm
Tone M Welgaard Christoffersen Fagarbeider skole tonemerethew.christoffersen

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådet for barneskolen
Elevrådet for ungdomsskolen

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Liste over medlemmer i FAU

Referater

Foreldrepulsen

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Lokal læreplan i trafikk for Siggerud skole

Sykling på skoleveien

 

Bildegalleri


FlaggSkolebyggSkolebyggSkolegårdSkole-fasadeMaleriHimmelHestehov

Siggerud skole

Besøksadresse:

Gamle Siggerudvei 5
1404 Siggerud

Telefon: 64 86 44 00


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 05.04.2016 13:59